Mua Thu La Bay

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Mùa Thu Lá Bay Kim Anh

Slide 2: 

Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm

Slide 3: 

Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi

Slide 4: 

Thế gian ơi sao nhiều cay đắng Tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi

Slide 5: 

Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau Nghe tình rên xiết trong tim sầu

Slide 6: 

Mùa thu lá bay anh đã đi rồi Vỡ tan ôi bao giấc mông lứa đôi

Slide 7: 

Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau

Slide 8: 

Mùa Thu Lá Bay Kim Anh

Slide 9: 

Thế gian ơi sao nhiều cay đắng Tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi

Slide 10: 

Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau Nghe tình rên xiết trong tim sầu

Slide 11: 

Mùa thu lá bay anh đã đi rồi Vỡ tan ôi bao giấc mông lứa đôi

Slide 12: 

Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau

Slide 13: 

Mùa thu lá bay anh đã đi rồi Vỡ tan ôi bao giấc mông lứa đôi

Slide 14: 

Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau

Slide 15: 

Mùa Thu Lá Bay Kim Anh

authorStream Live Help