D d chung va vai tro cua chan khop

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

sinh 7

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng của ngành chân khớp. III. Vai trò thực tiễn

Slide 2: 

Các đại diện của ngành chân khớp gặp khắp nơi trên hành tinh: dưới nước, hay trên cạn, ở ao hồ, sông hay biển khơi chusntg sống tự do hay kí sinh.

Slide 3: 

Đặc điểm các phần phụ có sự phân đốt Nhận xét: các đốt khớp động với nhau, làm phần phụ linh hoạt

Slide 4: 

cấu tạo cơ quan miệng: gồm nhiều phần phụ Hàm trên Môi trên Hàm dưới

Slide 5: 

3. Sự phát triển của chân khớp Ong mật tôm Nhận xét: sự phát triển gắn liền sự lột xác

Slide 6: 

4. Lát cắt ngang qua ngực châu chấu vỏ kitin Cơ dọc Cơ lưng bụng Nhận xét: vỏ kitin che chở và làm chỗ bám cho cơ, chức năng giống bộ xương ngoài

Slide 7: 

Cấu tạo mắt kép Các ô mắt Các dây thần kinh thi giác

Slide 8: 

Tập tính ở kiến Nhận xét: 1 số loài kiến biết chăn nuôi các con rệp sáp để hút dịch ngọt do rệp tiết ra làm thức ăn

Slide 9: 

Từ các đại diện trên hãy rút ra các đặc điểm chung của ngành Chân khớp? D.A

Slide 10: 

II. Sự đa dạng Qua các đại diện của ngành Chân khớp hãy nhận xét về sự đa dạng của chung?

Slide 11: 

Thần kinh phát triển là cơ sở cho Chân khớp đa dạng và phong phú và nhờ sự thích nghi với môi trường sống khác nhau điều kiện sống khác nhau.

Slide 12: 

Nhận xét : có sự đa dạng về môi trường sống, tập tính, hình dạng cơ thể.

Slide 13: 

III. Vai trò thực tiễn. Chân khớpcó số lượng lớn và có vai trò to lớn cả về lợi ích và có hại. Dựa vào kiến thức đã học cho biết vai trò Của Chân khớp? Có lợi Có hại

Slide 14: 

Đặc điểm: Có vỏ ki tin bao ngoài và làm chỗ bám cho cơ thể Phần phụ phân đốt các đốt khớp động với nhau sự phát triển và tăng trưởng gắn liền sự lột xác

Slide 15: 

có lợi: Cung cấp thực phẩm cho con ngừơi, làm thức ăn cho các động vật khác Làm thuốc chữa bệnh Làm sạch môi trường thụ phấn cho cây

Slide 16: 

có hại: - Làm hại cho cây Làm hại cho nông nghiệp là vật trung gian truền bệnh - hại gỗ, thuyền

Slide 17: 

Kết luận: Chân khớp có sự đa dạng, có các đặc điểm chung và vai trò quan trọng trong thực tiễn đối với tự nhiên và con người.

Slide 18: 

KiỂM TRA BÀI CŨ

Slide 19: 

TIẾT 30 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

Slide 21: 

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐẠI DIỆN NGÀNH CHÂN KHỚP Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. Cơ quan miệng gồm nhiều phần phụ tham gia để bắt, giữ và chế biến mồi. Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài. Có cấu tạo mắt kép gồm nhiều ô mắt ghép lại. Có tập tính chăn nuôi các động vật khác. Theo em, các đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp? Nội dung I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài - Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể.

Slide 22: 

Nội dung I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. 1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống: II. Sự đa dạng ở Chân khớp 1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống: HÃY THẢO LUẬN VÀ HOÀN THÀNH BẢNG 1 - Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể.

Slide 23: 

Bảng 1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của Chân khớp HÃY THẢO LUẬN VÀ HOÀN THÀNH BẢNG 1 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHỔ TRỐNG.    2 2 3 2 1  5 4 3   2

Slide 24: 

Nội dung ghi bài I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. 1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống: II. Sự đa dạng ở Chân khớp 2. Đa dạng về tập tính HÃY THẢO LUẬN VÀ HOÀN THÀNH BẢNG 2 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHç TRỐNG - Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể.

Slide 25: 

Bảng 2. Đa dạng về tập tính HÃY THẢO LUẬN VÀ HOÀN THÀNH BẢNG 2 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHç TRỐNG                

Slide 26: 

I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. 1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống: II. Sự đa dạng ở Chân khớp 2. Đa dạng về tập tính Ngành chân khớp đa dạng về số lượng loài , môi trường sống và tập tính III. Vai trò thực tiễn III. Vai trò thực tiễn Dựa vào kiến thức đã học, liên hệ thực tiễn thiên nhiên, điền tên một số loài Chân khớp và đánh dấu  vào ô trống ở bảng 3 Nội dung - Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể.

Slide 27: 

1 2 3 Lớp giáp xác Lớp hình nhện Lớp sâu bọ Điền tên một số loài Chân khớp và đánh dấu  vào ô trống ở bảng 3 Bảng 3. Vai trò của ngành chân khớp Tôm sú Ghẹ Cua biển    Con ve bò Nhện nhà Cái ghẻ    Châu chấu Ruồi Ong   

Slide 28: 

CỦNG CỐ BÀI HỌC Câu 1. Vì sao Chân khớp lại đa dạng về cấu tạo, môi trường sống và tập tính sống? Vì chúng có khả năng thích nghi cao với các điều kiện sống và môi trường khác nhau. Câu 2. Trong số 3 lớp của Chân khớp ( Giáp xác, Hình nhện, Sâu bọ) thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất? Cho ví dụ? Đó là lớp Giáp xác. Ví dụ như tôm, cua, ghẹ…là những đại diện có giá trị cao về mặt thực phẩm .

authorStream Live Help