La Pissarra Digital Interactiva

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

presentació marc teòric

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Núria Moradell gener 2012

PowerPoint Presentation:

FONT: Prrofesor Potâchov de Moldavia

PowerPoint Presentation:

LA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA Què és ? Elements que la integren Tipus de pissarres interactives Funcionalitats de la PDI APLICACIONS DE LA PDI RECURSOS La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Aportacions a les aules Propostes didàctiques

PowerPoint Presentation:

QUÈ ÉS? Segons la forma d’interacció amb les imatges projectades es distingeixen: PISSARRA DIGITAL PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA portàtil La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre PROJECTORS INTERACTIUS

PowerPoint Presentation:

PISSARRA DIGITAL La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Pissarra digital (PD): f. ( tecno .) sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador i un videoprojector , que permet projectar continguts digitals en un format idoni per a la visualització en grup. Es pot interactuar sobre les imatges projectades mitjançant els perifèrics de l'ordinador: rateta, teclat... Dr. Pere Marquès Graells http://www.peremarques.net/pizarra.htm

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre la biblioteca

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre el gimnàs

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre sessió de cinema a l’aula

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre l’auditori

PowerPoint Presentation:

PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Pissarra digital interactiva (PDI): : f. (tecno.) sistema tecnològic , generalment integrat per un ordinador , un videoprojector i un dispositiu de control de punter , que permet projectar en una superfície interactiva continguts digitals en un format idoni per a la visualització en grup . Es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció . Dr. Pere Marquès Graells http://www.peremarques.net/pizarra.htm

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre dit = ratolí

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre aplicacions interactives

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre escriptura directa

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre eines i accessoris

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA portàtil Pissarra digital interactiva portàtil (PDIP): : és una PD ( ordinador , videoprojector i superfície de projecció ) on es disposa ademés d'una tauleta gràfica i d'un pack de software PDI. És pot interactuar amb les imatges projectades des de qualsevol punt de l'aula i aprofitar les funcionalitats del software específic de la PDI: tinta digital, eines , editor de presentacions ... Nou concepte considerant la possibilitat d'interactuar amb les imatges a distància . Dr. Pere Marquès Graells

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre PROJECTORS INTERACTIUS Porten la interactivitat incorporada mitjançant tecnologia de raigs infrarojos i només amb el seu llapis electrònic converteixen qualsevol superfície (la paret o una pissarra tradicional ) en un espai interactiu .

PowerPoint Presentation:

ELEMENTS QUE INTEGREN LA PISSARRA INTERACTIVA La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre portàtil o sobretaula preveure la visualització per la pantalla de l’ordinador video splitter ordinador multimèdia projector Preveure la lluminositat 2500 lumens i resolució 1024x768 punts Col·locació preferible al sostre i a una distància que permeti una gran projecció. Hi ha també sistemes integrats

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Cable USB Connexió sense cable ( bluetooth ) Radio freqüència connexió Permet interactuar amb la imatge des de la superfície de projecció. dispositiu de control ELEMENTS QUE INTEGREN LA PISSARRA INTERACTIVA

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre En funció al tipus de pissarra. accessoris Llapis amb punta de feltre i esborrador punter Retoladors d’esborrat en sec Pantalla interactiva on es detectarà la barra d’eines. No ha de fer reflexes i fàcil de netejar. superfície de projecció ELEMENTS QUE INTEGREN LA PISSARRA INTERACTIVA

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre software El proporciona el distribuïdor i alguns poden descarregar-se gratuïtament. Compatible amb Windows 98, 2000, XP , Linux, Vista, W7 (segons model). Opcions: Escriptura, anotacions i dibuix amb diferents gruixos, colors... Barra d’eines amb les diferents aplicacions Gravadora d’activitats en pantalla Reconeixement d’escriptura manual Teclat en pantalla Galeria d’imatges i plantilles Capacitat d’importar i desar en diferents formats: jpg , pdf , bmp , html , ppt Integració d’aplicacions externes: flash, video , enllaços Capacitat de crear recursos

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre perifèrics tableta gráfica digitalizadora amb interfaz Bluetooth r atolí i teclat inalàmbric altaveus webcam m icroscopi de mà l ector de documents sistemes de resposta

PowerPoint Presentation:

TIPUS DE PISSARRES INTERACTIVES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Pissarra tàctil resistiva És una pissarra formada per dues membranes, l’exterior es deforma amb el tacte i la pressió permet la localització del punt assenyalat . Percep la pressió que es fa amb qualsevol objecte o amb el dit.

PowerPoint Presentation:

TIPUS DE PISSARRES INTERACTIVES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Pissarra tàctil amb sensor d’imatges Dues càmeres situades a la part superior detecten l’ombra i el moviment d’objectes. Es pot treballar amb el dit o amb un llapis punter. Cal evitar la llum directa

PowerPoint Presentation:

TIPUS DE PISSARRES INTERACTIVES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Kit infrarrojos - ultrasons El kit es fixa en qualsevol pissarra blanca estàndard o superfície dura. Es registra l’escriptura i les anotacions a través d’un dispositiu que capta el punt d’infrarojos i una senyal ultrasònica emesa pel punter. Ús de punter o retoladors d’esborrat en sec dins una carcassa especial. Pot fer-se servir sense projector.

PowerPoint Presentation:

TIPUS DE PISSARRES INTERACTIVES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Tauler pissarra amb tecnologia infrarrojos-ultrasons Projectors interactius

PowerPoint Presentation:

TIPUS DE PISSARRES INTERACTIVES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Pissarra electromagnètica Inclouen un tauler dur de melamina amb una malla de coure a l’interior. El llapis electrònic emet un senyal infraroig que capta la pissarra i localitza el punt de contacte. Alta resolució, qualitat d’anotació i velocitat de transmissió. Sempre li cal projector i llapis electrònic (punter). Software és bo però complicat de fer servir .

PowerPoint Presentation:

FUNCIONALITATS QUE OFEREIXEN La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Interacció directa amb el tauler fent ús del punter o dit com a ratolí. Escriptura directa sobre el tauler (barra d’eines flotant). Ús de funcionalitats específiques del software associat.

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Projectar , analitzar , observar i comentar entre tots a l’aula: treballs, documents, imatges realitzats per mestres, alumnes o altres autors. APORTACIONS A LES AULES Permet

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre APORTACIONS A LES AULES L’ alumne = protagonista del seu procés d’aprenentatge. Augmentar el nivell de motivació i interès pels aprenentatges. Aplicar metodologies col·laboratives i participatives .

PowerPoint Presentation:

APORTACIONS A LES AULES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Incrementar la interacció i atenció entre professor i alumnes . Fer classes més actives i participatives . Controlar més el grup , observar els alumnes i atendre les seves preguntes .

PowerPoint Presentation:

APORTACIONS A LES AULES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Aplicar el recurs a totes les etapes educatives . A les diferents estratègies docents tant individuals , col·lectives , per grups … És flexible i adaptable.

PowerPoint Presentation:

APORTACIONS A LES AULES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Facilitar la comprensió dels continguts i el seguiment d’explicacions sobre processos complexes. Fer suport a les explicacions i optimitzar el temps disponible per a ensenyar.

PowerPoint Presentation:

APORTACIONS A LES AULES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Atendre alumnes amb n.e.e . compensant problemes de visió (grandària de caràcters), d’audició (suport visual) i motriu (no cal fer ús del teclat ni ratolí). Adaptar-se als diferents estils d’aprenentatge: visual, tàctil, sonor atenent així la diversitat.

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Treballar qualsevol programa , aplicació interactiva . Banc amplíssim de recursos educatius dinàmics i variats. APORTACIONS A LES AULES

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre APORTACIONS A LES AULES Fer ús sobre qualsevol suport digital . Anotar , capturar , desar i recuperar pantalles.

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Preparar sessions amb accés a gràfics , diagrames i plantilles, desar -les i recuperar-les, imprimir-les… Estalvi de temps i esforç . APORTACIONS A LES AULES

PowerPoint Presentation:

APORTACIONS A LES AULES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Crear materials que es poden adaptar i reutilitzar . Scrapbook d’eBeam Notebook d’Smart StarBoard de Hitachi

PowerPoint Presentation:

APORTACIONS A LES AULES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Rotafolios de Promethean Notebook de Mimio Crear materials que es poden adaptar i reutilitzar .

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Connectar amb comunitats de professors impulsades pels fabricants. APORTACIONS A LES AULES

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Realitzar d’activitats interactives entre tots a l’aula.

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Realitzar d’activitats interactives entre tots a l’aula.

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Fer ús de simuladors on-line o programes ( geogebra ) per fer demostracions matemàtiques.

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Fer visites virtuals Projectar vídeos i pel·lícules

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Visualitzar imatges pròpies, de pàgines web o de banc d’imatges . El focus cortina retalls

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Analitzar obres d’art i fer calcs amb formes i línees.

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Treball de l’expressió oral a l'aula d'acollida . Làmines d’imatges

PowerPoint Presentation:

APORTACIONS A LES AULES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Preguntes imprevistes. Font inesgotable d’informació disponible de manera immediata a l’aula.

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre CATIFA FLORAL Preparar sortides i activitats escolars. TOCS DE COBLA

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre EL WORD Mostrar com funciona un programa informàtic . Enregistrament de seqüències. L’EXCEL

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Fer i corregir activitats col·lectivament projectant fitxes de treball, exercicis del llibre o quaderns en format digital ( pdf ), proves d’avaluació... llibre de l’alumne pauta problemes dictats

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Fer activitats amb temps limitat fent ús del cronòmetre .

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Aprofitar canals telemàtics de comunicació: videoconferències, chats , correu electrònic. Projecte l’Antártida P royecto nautilus

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre WEB DE CICLE RELABLOGGS Comentar i fer aportacions al blog de classe. Consultar recursos.

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre treballs d’elaboració individual treballs en grup recerca d’informació LA DESCRIPCIÓ Fer exposicions de treballs fets pels alumnes.

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Mostrar materials didàctics creats pels alumnes amb diferents recursos (eines web 2.0). Elaborar mapes de conceptes, pluges d’idees,

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Recollir argumentacions, idees clau i conclusions d’un debat fent ús d’un editor de text.

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Compartir captures de pantalla amb els alumnes, escrivint sobre la pantalla blanca, desant i imprimint. Treball de grafisme. Fer entre tots la lletra d’una cançó. Enregistrem una dansa. Ordenar paraules, frases o paràgrafs d’un text. Comparar notícies d’actualitat

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Una eina de comunicació reunió de mestres reunió de pares jornada de portes obertes

PowerPoint Presentation:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre Quines activitats o aplicacions et semblen fàcils de poder dur a terme a l'aula ? Quins avantatges o inconvenients hi trobes ?

PowerPoint Presentation:

La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre EL BLOG DEL CURS http://blocs.xtec.cat/curspdi/

PowerPoint Presentation:

BIBLIOGRAFIA La PDI, un recurs per a la integració de les TIC al centre AULATIC 2007. Recopilació audiovisual sobre bones pràctiques innovadores http://dim.pangea.org/aulatic.htm DIM INVESTIGACIÓN. La pizarra digital interactiva Smart . 2005 http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/es/SMART.htm DORADO Perea C. Vídeos de la recerca ARIE-DURSI 2007. http://mem.uab.es/videos/recercaTIC/ Escola Sant Jaume de la FEP. imatges i materials MARQUÉS P. La pizarra digital en el aula de clase . Barcelona 2006. ( Edebé Editorial). MARQUÉS P. Propuestas de uso didáctico con la pizarra digital y la PDI (10/04/09). http://peremarques.net/propuest.htm#modelos Red.es 2006. La pizarra interactiva como recurso en el aula .

PowerPoint Presentation:

- Aquí no hi ha botons per fer click . Això és una pissarra FONT: www.glasbergen.com Núria Moradell 2011

authorStream Live Help