reforming xuc tac

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

REFORMING XÚC TÁC:

REFORMING XÚC TÁC Phần dành cho đơn vị

Quá trình Reforming xúc tác là gì?:

Quá trình Reforming xúc tác là gì? Là quá trình quan trọng trong công nghệ chế biến dầu mỏ. Chuyển hóa dầu thô hoặc sản phẩm khác có chỉ số octan thấp (30-50) thành xăng, hidrocarbon thơm chỉ số octan cao (95-104). Thu được hidro với giá thành thấp (hàm lượng 85%)

Cơ sở hóa lí của quá trình::

Cơ sở hóa lí của quá trình: Gồm 5 quá trình chính: Dehidro hóa naphten thành hidrocarbon thơm Dehidro vòng hóa n-parafin

Cơ sở hóa lí của quá trình::

Cơ sở hóa lí của quá trình: Hidroizome hóa Phản ứng izome hóa n-parafin n-parafin  izo-parafin + Δ Q = 2 kcal/mol Phản ứng dehydroizome hóa alkyl xyclopentan

Cơ sở hóa lí của quá trình::

Cơ sở hóa lí của quá trình: Hydrocracking parafin và naphten: Đối với parafin thường xảy ra các phản ứng hydrocracking và hydrogenolyse: Với naphten: Phản ứng tạo cốc

Nguyên liệu::

Nguyên liệu: Xăng từ chưng cất trực tiếp Xăng từ quá trình Visbreaking, Hydrocracking, cốc hóa.

Nguyên liệu::

Nguyên liệu: Nguyên liệu trước khi đưa vào quá trình reforming cần làm sạch bằng hydro nhằm khử các hợp chất chứa nitơ, oxi, lưu huỳnh, kim loại. - S < 1ppm - N (hữu cơ) ≤ 1 ppm - H 2 O (và các hợp chất chứa oxy) ≤ 4 ppm - Kim loại (As, Cu, Pb...) ≤ 15 ppb - Olefin và các diolefin = 0 - Halogen (F) ≤ 1 ppm Bảng các thông số cơ bản của nguyên liệu

Sản phẩm:

Sản phẩm Xăng (có chỉ số octan cao). Hydrocarbon thơm. Khí hydro kỹ thuật (hàm lượng lớn hơn 80%) Khí hóa lỏng LPG (chủ yếu là propan, butan)

Xúc tác Reforming:

Xúc tác Reforming Là xúc tác đa chức: - Chức năng oxi hóa – khử. - Chức năng axit. Các loại xúc tác reforming phổ biến là: - Cat.Foming/ Al 2 O 3 hoặc hỗn hợp Al 2 O 3 – SiO 2 - Plat.Forming hay ProCatalyse trên chất mang là γ -Al 2 O 3 hay η -Al 2 O 3 . - Dung dịch axit platin clohydric H 2 (PtCl 6 ).

Xúc tác Reforming:

Xúc tác Reforming Vai trò của xúc tác trong khi cải tiến quá trình reforming xúc tác: - Ưu điểm: tốc độ trơ hóa của xúc tác đa kim nhỏ hơn xúc tác đơn kim => giảm áp suất xuống 1,4 – 1,5MPa với dây chuyền xúc tác cố định và 0,5 – 1MPa với dây chuyền xúc tác động. - Nhược điểm: nhạy với hợp chất nitơ, lưu huỳnh và hơi nước.

Xúc tác Reforming::

Xúc tác Reforming : Sự thay đổi tính chất xúc tác khi làm việc: Sự gây độc của các độc tố: - Hợp chất S gây độc với xúc tác Pt. - Hợp chất chứa N, khi xúc tác tiếp xúc với NH 3 hoạt độ xúc tác giảm mạnh. - Nước trong nguyên liệu làm giảm nhanh chức axit của xúc tác và an mòn thiết bị. - As,Pb ...là hợp chất gây ngộ độc xúc tác mạnh -Hợp chất olefin làm tăng quá trình tạo cốc.

Xúc tác Reforming::

Xúc tác Reforming : Thay đổi tính xúc tác khi làm việc: - Thay đổi tính chất tạm thời, có thể khôi phục lại tính chất ban đầu của xúc tác qua tái sinh xúc tác. - Thay đổi vĩnh viễn. Các thay đổi trên sẽ làm già hóa xúc tác, phần già hóa này phải được thay mới để đảm bảo hiệu suất và chất lượng sản phẩm.

Xúc tác Reforming::

Xúc tác Reforming : Tái sinh xúc tác: - Phương pháp oxi hóa. - Phương pháp Clo hóa. - Phương pháp khử.

authorStream Live Help