LANCELOT ( Hububat herbisiti)

Views:
 
     
 

Presentation Description

BUĞDAY ve ARPADA GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLARA KARŞI

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only LANCELOT 45 WG Ekinin Bekçisi Verimin Güvencesi

PowerPoint Presentation:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only L ANCELOT 45 WG içerisindeki YENİ aktif madde aminopyralid ve florasulam vasıtası ile buğdayın içindeki geniş yapraklı tek yıllık ve çok yıllık yabancı otları güçlü bir şekilde kontrol eden yeni nesil sistemik bir yabancı ot ilacıdır.

Formülasyon:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Formülasyon L ANCELOT 45 WG 2 farklı kimyasal aileden 2 farklı aktif maddde içerir; 1. Aminopyralid – Yeni pyridine carboxylic acid herbisit 2. Florasulam – triazolopyrimidine he rbisit 300 g r / L. aminopyralid and 150 gr / L. florasulam içeren suda dağılabilen granül (WG) olarak formüle edilmiştir.

Ekinin bekçisi:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Ekinin bekçisi Köygöçüren ( Cirsium arvense )

Ekinin bekçisi:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Ekinin bekçisi Kangal(meryem dikeni) (Slybium marianum)

Ekinin bekçisi:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Ekinin bekçisi Şahtere (Fumaria officinalis)

Ekinin bekçisi:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Ekinin bekçisi Kokar ot (Bifora radians)

Ekinin bekçisi:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Ekinin bekçisi Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornotum)

Ekinin bekçisi:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Ekinin bekçisi Gökbaş (Centaurea depressa)

Ekinin bekçisi:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Ekinin bekçisi Adi fiğ (Vicia sativa)

Ekinin bekçisi:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Ekinin bekçisi Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

İdeal Uygulama zamanı:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only L ANCELOT tek yıllık ve çok yıllık çok sayıda geniş yapraklı otu güçlü şekilde kontrol eder. İdeal uygulama zamanını yabancı otların en hızlı geliştiği 2-8 yapraklı dönemdir. Kontrol ettiği bazı kuvvetli geniş yapraklı yabancı otlar : Köygöçüren ( Cirsium arvense ) Şahtere (Fumaria officinale) Kangal(meryem dik.) (Slybium marianum) Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornotum) Gökbaş (Centaurea depressa) İdeal Uygulama zamanı

Anahtar otlardaki etki:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Anahtar otlardaki etki

Yabancı otlardaki belirtiler:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Yabancı otlardaki belirtiler Yabancı otlarda gözüken belirtiler Lancelot’un içerdiği 2 aktif maddenin birleşimi neticesinde oluşur. Yabancı otların gelişimi Lancelot uygulamasından sonraki 24 saat içerisinde durur. İlk belirtiler yaprak renginin değişmesi ve kıvrılmalar şeklinde görülür. Uygulamadan 3-4 gün sonra yabancı otların boğum aralarının kısalması şeklinde devam eder. Yabancı otların tamamen kontrolü otun türüne, iklim koşullarına ve toprak rutubetine bağlı olarak uygulamadan 2-3 hafta sonra gerçekleşir.

Verimin Güvencesi:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Verimin Güvencesi L ANCELOT 45 WG Buğdayın her çeşidinde güvenle uygulanabilir, bugüne kadar yapılan denemelerde buğdayda olumsuz bir etkiye (yakıcılık, sarsmak vb.) rastlanmamıştır. Yurtdışında yapılmış denemelerde buğdayın yanısıra arpa, çavdar ve triticale’de de olumsuz bir etkisine rastlanmamıştır.

Uygulama Zamanı:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Uygulama Zamanı LANCELOT buğdayın kardeşlenme başlangıcından sapa kalkma dönemine kadar (2.boğum) güvenle uygulanabilir, üründe zarara ve verim düşüklüğüne neden olmaz. Fakat ürünün döneminden ziyade yabancı otların çıkışını tamamlamış olması, hava koşulları, toprak rutubeti, ana yabancı otların dönemi, tarlanın büyüklüğü ve toprak yapısı gibi faktörlere bakarak ilaçlama zamanı tayin edilmelidir .

Uygulama Sıcaklığı:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Uygulama Sıcaklığı İdeal uygulama zamanı yabancı otların 2-8 yapraklı ve ortalama hava sıcaklığının 5 ° C ve üzerinde olduğu zamandır. Don beklenen gecelerde ve 5 ° C altındaki sıcaklıklarda Lancelot uygulanması tavsiye edilmez.

Karışabilirlik:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Karışabilirlik L ANCELOT dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından Puma super,Topic ve Splendor ile, böcek ilaçlarında Dursban 4, Reldan 22 ve Nurelle D ile karıştırılarak uygulanabilir. . LANCELOT yaprak gübreleri ile de karıştırılarak uygulanabilir. Fakat piyasada çok sayıda yaprak gübresi olması sebebi ile uygulamadan önce bir ön karışım yapılarak karışımın fiziksel özelliklerinin gözlenmesinde fayda vardır. (çökelme, katılaşma vb.)

Çok yıllık yabancı otların kontrolü:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Çok yıllık yabancı otların kontrolü Uygulamadan 2 saat sonra Lancelot’un yabancı ot içine girişi Uygulamadan 4 gün sonra Lancelot’un Yabancı ot içinde yayılması LANCELOT sistemik etkisi sayesinde ilaçlanmış yabancı otların yaprak yüzeyinden girerek köklere kadar taşınır. LANCELOT bu sayede Köygöçüren ve Eşek marulu gibi çok yıllık kontrolü zor geniş yapraklı yabancı otlarda yüksek kontrol sağlar. Aşağıdaki resimler kullanılan özel teknikler baz alınarak LANCELOT’un uygulamadan sonra yabancı otun içinde nasıl taşındığı ve dağıldığını göstermektedir.

Etkiyi Değiştiren Faktörler:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Sistemik Herbisitler yabancı otların hızlı büyüyüp aktif maddelerin daha hızlı taşındığı, ortam rutubetinin (toprak, hava vb.) yüksek olduğu koşullarda en yüksek etkiyi gösterir. Kuraklık ve don gibi kültür bitkisi ve yabancı otların stres altında olduğu koşullarda herbisit uygulaması yapılmamalıdır. Uygulamalar sırasında ve sonrasındaki ortalama günlük sıcaklık herbisit etkisini değiştirebilen diğer faktörlerdendir. Özellikle günlük ortalama sıcaklığın 5 ° C altında seyrettiği ve gece donlarının ortaya çıktığı zamanlarda herbisitin yabancı ot içinde taşınımı durur yada yavaşlar bu da zayıf yabancı ot kontrolü ile neticelenebilir. Bu gibi durumlarda herbisit uygulaması yapılmamalıdır. Sistemik herbisitler buğdayın sık, kuvvetli ve daha rekabetçi olduğu tarlalarda yabancı otlarda daha yüksek etki sağlar. LANCELOT yabancı otların bünyesine hızlı bir şekilde girer. Uygulamadan 1 saat sonra yağan yağmurun LANCELOT ‘un yabacı ot kontrolüne olumsuz bir etkisi yoktur. Etkiyi Değiştiren Faktörler

Düşük Sıcaklıklarda taşıma ve depolama:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Düşük Sıcaklıklarda taşıma ve depolama LANCELOT katı granül formülasyonu sayesinde taşıma ve depolama sırasındaki düşük sıcaklıklardan etkilenmez. Ne varki ürünün -10 Cº ve daha düşük sıcaklıklara maruz bırakılmaması gerekir.

Ürün Münavebesi:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Ürün Münavebesi LANCELOT uygulaması yapılan tarlalarda takip eden dönemde ürün münavebesi aşağıdaki gibi yapılabilir; Aynı yıl Takip eden yıl 12 ay sonra 14 ay sonra Hububat, mısır, soğan, kanola ve sorghum sudan otu, Şeker pancarı, pamuk, ayçiçeği, karpuz ve domates, Patates, Baklagiller (Mercimek, Fasulye, Nohut, Bezelye, Bakla, Börülce, Soya fasulyesi, yer fıstığı, yonca, korunga, fiğ ve burçak) EKİLEBİLİR LANCELOT uygulanmış bir tarla herhangi bir sebeple bozulup başka bir ürün ekilmek istenirse tekrar baharlık buğday, arpa, yulaf, mısır ve sorghum sudan otu ekilebilir. zaman ürünler

Gübre ve Saman kullanımnı:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Gübre ve Saman kullanımnı LANCELOT uygulanmış tarlalardan alınan saplar yada bu sapları yemiş hayvanlardan alınacak gübre mantar yetiştiriciliğinde yada LANCELOT’a hassas bitkilerin gübrelenmesinde kullanılmamalıdır. LANCELOT uygulanmış saplardan elde edilecek gübre toprağa karıştırılarak ayçiçeği, baklagil ve sebze ekiminden önce 6 ay beklenmelidir.

Uygulama dozu:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Uygulama dozu Lancelot içerdiği aktiflerin yüksek etkisi ve yoğun granül formulasyonu sebebiyle dekara 3 gram gibi düşük bir dozda çok sayıda geniş yapraklı yabancı otu güçlü şekilde kontrol eder. Lancelot’un yüksek dozu (3.3 gr/dekar) geniş yapraklı yabancı otların kartladığı geç dönemde (8-10 yaprak) yada kurak şartlarda uygulanmalıdır.

Türkiyede ruhsatlı olduğu yabancı otlar:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Türkiyede ruhsatlı olduğu yabancı otlar Kan damlası(Adonis aestivalis) Boyacı papatyası(Anthemia tinctoria) Kokar ot (Bifora radians) Gökbaş (Centaurea depressa) Köygöçüren (Circium arvense) Tarla hazeranı (Consolida regalis) Yabani havuç (Daucus carota) Uzun süpürge otu (Descurainia sophia) Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornotum Kıraç ıtırı (Geranium stepporum) Sarkık meyveli yavru ağzı (Hypecoum pendulum) Ballıbaba (Lamium amplexicaule) Tıbbi taşkesen otu (Lithospermum officinale) Yabani turp (Raphanus raphanistrum) Kangal,-meryem dikeni (Silybium marianum) Yabani hardal (Sinapis arvensis) Kuş otu (Stelleria media) Adi fiğ (Vicia sativa) Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis) Şahtere (Fumaria officinalis) Taşkesen otu (Buglossoides arvensis) (250 ml Agral-non iyonik yapıştırıcı / 100L. su) 3 gr./dekar

Anahtar özellikler ve avantajlar:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Anahtar özellikler ve avantajlar L ANCELOT yoğun granül formda ve düşük dozlarda kullanılan bir yabancı ot ilacıdır. LANCELOT’un içerdiği iki farklı aktif maddenin iki farklı etki mekanizmasına sahip olması nedeniyle geniş yapraklı yabancı otları güçlü şekilde kontrol eder. L ANCELOT Köygöçüren, Kangal, Şahtere, Gökbaş, Kokar ot, Yapışkan ot, Ballıbaba gibi zor otların yanında çok sayıda geniş yapraklı yabancı otu etkin şekilde kontrol eder. L ANCELOT bitki iletim demetleri yoluyla çok iyi taşınırak Köygöçüren ve Eşek marulu gibi çok yıllık kontrolu zor geniş yapraklı yabancı otları güçlü şekilde kontrol eder.

Anahtar özellikler ve avantajlar:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Anahtar özellikler ve avantajlar L ANCELOT kardeşlenme başlangıcından sapa kalkma dönemine kadar (2. boğum) geniş bir uygulama aralığı sağlar. L ANCELOT düşük sıcaklıklarda taşınıp depolanabilir. L ANCELOT hububatta kullanılan dar yapraklı ot ilaçları, böcek ilaçları, mantar ilaçları ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak uygulanabilir. L ANCELOT 5-25 ° C arasındaki günlük ortalama sıcaklıklarda kullanılabilir, uygulama sıcaklığında esneklik sağlar. L ANCELOT performansı uygulamadan 1 saat sonra yağan yağmurdan olumsuz etkilenmez.

Ambalaj:

DOW AGROSCIENCES RESTRICTED - For internal use only Ambalaj L ANCELOT 45 WG : 33g r’lık poşet şeklinde ambalajlanmıştır, her bir ambalaj 11 dekar yer ilaçlar.

authorStream Live Help