Sejarah Perakaunan

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PRINSIP PERAKAUNAN : 

PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4

BAB 1 : 

BAB 1 PENGENALAN

Hasil pembelajaran:selepas mempelajari bab ini, anda akan dapat: : 

Hasil pembelajaran:selepas mempelajari bab ini, anda akan dapat: Menerangkan secara ringkas sejarah perakaunan dan badan perakaunan di Malaysia Menjelaskan konsep simpan kira dan perakaunan Mengenal pasti bentuk-bentuk organisasi perniagaan dan membandingkan ciri-ciri organisasi perniagaan Menerangkan konsep dan prinsip perakaunan yang aas Menghuraikan kitaran perakaunan

Slide 4: 

1.1 Sejarah Perakaunan Secara ringkas 1.2 Simpan kira Dan perakaunan 1.5 kitaran perakaunan 1.4 Konsep dan prinsip Perakaunan yang asas 1.3 Bentuk-bentuk Organisasi perniagaan

Permulaan menyimpan rekod : 

Permulaan menyimpan rekod 3500 SM Di Babylonia Kepingan tanah liat Berbentuk kon, sfera Mewakili barang dagangan

Permulaan menyimpan rekod : 

Permulaan menyimpan rekod 400 SM Di Mesir Papyrus – kertas dicipta Kalamus – pen dicipta Proses penyimpanan rekod lebih maju

Permulaan menyimpan rekod : 

Permulaan menyimpan rekod Abad ke-5 dan ke-6 SM Sistem kewangan telah digunakan dan urusniaga direkodkan dalam nilai wang Kepingan tanah liat Berbentuk kon, sfera Mewakili barang dagangan

Permulaan menyimpan rekod : 

Permulaan menyimpan rekod 850 M -Sistem angka Hindu-Arab digunakan -perniagaan boleh menyusun angka dengan teratur dan memudahkan pengiraan

Permulaan menyimpan rekod : 

Permulaan menyimpan rekod 1200 - 1500M Di Itali Perdagangan berkembang pesat Permulaan simpan kira berdasarkan sistem catatan bergu

Permulaan catatan bergu : 

Permulaan catatan bergu Tahun 1494 – Luca Pacioli, seorang ahli matematik, menghurai tentang peraturan merekod simpankira yangberasaskan sistem catatan bergu dalam buku matematik berjudul ‘Summa de Arithmetica, geometria, Porpotione et Propotionalita’ - dikenali sebagai ‘bapa perakaunan’

PERKEMBANGAN SISTEM PERAKAUNAN : 

PERKEMBANGAN SISTEM PERAKAUNAN Abad ke 18 Perakaunan kos wujud akibat revolusi perindustrian untuk menganalisis pelbagai kos. Firma perniagaan berkembang pesat. Proses pengeluaran dari manual ke penggunaan mesin

Slide 13: 

Abad ke 18, 19 Syarikat besar menerbitkankan syer dan ditawarkan kepada orang ramai. Pemilikan diasingkan daripada pengurusan. Akauntan membuat merekod, analisis, mentafsir maklumat, dan menyediakan laporan perakaunan. PERKEMBANGAN SISTEM PERAKAUNAN

PERKEMBANGAN SISTEM PERAKAUNAN : 

Akhir abad 19, 20 Bidang perakaunan mencapai taraf profesional. Badan perakaunan ditubuhkan di beberapa negara untuk menentukan taraf minimum kelayakan profesional, membentuk dan memastikan kod etika profesional diikuti oleh semua ahli. PERKEMBANGAN SISTEM PERAKAUNAN

PERKEMBANGAN SISTEM PERAKAUNAN : 

Tahun 1973, Jawatankuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa atau International Accounting Standards Committee telah ditubuhkan untuk menerbitkan Piawaian Perakaunan Antarabangsa atau International Accounting Standards. PERKEMBANGAN SISTEM PERAKAUNAN

PENGENALAN KEPADA MASB : 

PENGENALAN KEPADA MASB Malaysian Accounting Standard Board Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia Malaysia Accounting Standard Board Ditubuhkan di bawah akta Laporan Kewangan 1977. Mempunyai kuasa untuk memaju dan menerbitkan piawaian perakaunan dan laporan kewangan di Malaysia. Piawaian itu berdasarkan piawaian perakaunan seperti yang diterbitkan oleh Australia, Kanada, New Zealand, England, Amerika Syarikat dan Jawatankuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa.

PENGENALAN KEPADA MASB : 

Menerbitkan piawaian perakaunan yang baru sebagai piawaian perakaunan yang sah Mengkaji / menerima piawaian sedia ada sebagai piawaian yang sah Menerbitkan penyata2 prinsip (Statements of Principles) bagi kegunaan dalam penyediaan laporan kewangan PENGENALAN KEPADA MASB

PENGENALAN KEPADA MASB : 

Menaja / membentuk piawai perakaunan yang mungkin Mengadakan khidmat nasihat awam jika perlu Membentuk rangka kerja berkonsep yang bertujuan untuk menilai piawaian perakaunan yg dicadangkan PENGENALAN KEPADA MASB

PENGENALAN KEPADA MASB : 

Mengenal pasti skop dan aplikasi piawaian perakaunan Melakukan tugas2 lain seperti yag digariskan oleh Kementerian Kewangan Laman web: www.masb.org.my PENGENALAN KEPADA MASB

authorStream Live Help