İGC-16 FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ rev03

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

08.10.2012 Tekrarlama Eğitimi

Comments

By: fairchaild2001 (65 month(s) ago)

Teşekk�rler Paylaşımınız i�in. Ellerinize Sağlık...

Presentation Transcript

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ DERS SIRA NO 16 SORU - CEVAP:

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ DERS SIRA NO 16 SORU - CEVAP REV 03 09102012

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 1- Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyon çeşidi değildir ? A- Alfa parçacıkları B- Beta parçacıkları C- X ışınları D- İnfrared

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 1- Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyon çeşidi değildir ? A- Alfa parçacıkları B- Beta parçacıkları C- X ışınları D- İnfrared

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr RADYASYON TEMEL OLARAK İKİ GRUPTA DEĞERLENDİRİLİR. İYONLAŞTIRICI RADYASYONLAR A)     PARÇACIK REAKSİYONLU RADYASYONLAR: ALFA ( α ) BETA ( ß ) NÖTRON (N) PROTON (P) B)     İYONLAŞTIRICI ELEKTROMANYETİK RADYASYONLAR: X-IŞINLARI GAMA ( γ ) IŞINLARI 2. İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYONLAR A)   OPTİK RADYASYONLAR MOR ÖTESİ (ULTRA-VİYOLE) (UVC, UVB, UVA) GÖRÜNEN IŞIK KIZIL ÖTESİ (INFRARED) (IRA, IRB, IRC) B) ELEKTROMANYETİK ALANLAR MİKRO DALGALAR RADYO FREKANSI STATİK ALANLAR

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 2- Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı olmayan (non-iyonize) radyasyondur? A- Alfa parçacıkları B- Beta parçacıkları C- X ışınları D- ultraviyole

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 2- Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı olmayan (non-iyonize) radyasyondur? A- Alfa parçacıkları B- Beta parçacıkları C- X ışınları D- ultraviyole

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr RADYASYON TEMEL OLARAK İKİ GRUPTA DEĞERLENDİRİLİR. İYONLAŞTIRICI RADYASYONLAR A)     PARÇACIK REAKSİYONLU RADYASYONLAR: ALFA ( α ) BETA ( ß ) NÖTRON (N) PROTON (P) B)     İYONLAŞTIRICI ELEKTROMANYETİK RADYASYONLAR: X-IŞINLARI GAMA ( γ ) IŞINLARI 2. İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYONLAR A)   OPTİK RADYASYONLAR MOR ÖTESİ (ULTRA-VİYOLE) (UVC, UVB, UVA) GÖRÜNEN IŞIK KIZIL ÖTESİ (INFRARED) (IRA, IRB, IRC) B) ELEKTROMANYETİK ALANLAR MİKRO DALGALAR RADYO FREKANSI STATİK ALANLAR

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 3- Deniz taşımacılığında , Bütün vücut titreşimi Maruziyet değerlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınır ? A- 0,5 Hz B- 1 Hz C- 1,5 Hz D- 2 Hz

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 3- Deniz taşımacılığında , Bütün vücut titreşimi Maruziyet değerlendirmesinde kaç Hz’in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınır ? A- 0,5 Hz B- 1 Hz C- 1,5 Hz D- 2 Hz

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 25325 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.5.2003 No: 4857 Madde 11 - Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından özel koşullar aşağıda belirtilmiştir: Deniz ve hava taşımacılığında, işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunmasıyla ilgili genel ilkelere uyulması koşuluyla, bütün vücut titreşimi bakımından, işin ve işyerinin özellikleri açısından, alınan tüm teknik ve idari önlemlere rağmen, maruziyet sınır değerlerine uyulmasının mümkün olmadığı koşullarda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendi uygulanmayacaktır. Maruziyetin Önlenmesi veya Azaltılması Madde 7 - Mekanik titreşime maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için; c) İşçiler, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşan titreşime maruz kalmayacaklardır. Bu Yönetmelik gereği alınan önlemlere rağmen maruziyet sınır değeri aşılmış ise, işveren, maruziyeti sınır değerin altına indirecek önlemleri derhal alacaktır. Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenleri belirlenecek ve sınır değerin yeniden aşılmasını önlemek için gerekli koruma ve önleme tedbirleri alınacaktır B. BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ Maruziyet değerlendirmesi Deniz taşımacılığında, 1 Hz’in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 4- Titreşim insan vücudu üzerinde aşağıdaki etkilerden hangisini yapar ? I- Fiziksel ve Biyomekanik II- Psikolojik III- Sensoryel A- I-II B- II-III C- I-II-III D- I-III

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 4- Titreşim insan vücudu üzerinde aşağıdaki etkilerden hangisini yapar ? I- Fiziksel ve Biyomekanik II- Psikolojik III- Sensoryel A- I-II B- II-III C- I-II-III D- I-III

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Titreşimin insan vücudu üzerindeki etkileri; Fiziksel ve Biyomekanik , Psikolojik veya sensoryel, Fizyolojik ve Patolojik etkiler şeklindedir. İnsan vücuduna belirgin etkisi olan titreşimin frekansı 1 Hz. ile 100 Hz. arasındadır .

TİTREŞİM:

TİTREŞİM Özellikle motorlu araçları veya mekanik tahrikli (örneğin darbeli matkap, havalı tabanca gibi) aletleri kullanan insanlar mekanik titreşimlere maruzdur. Gürültüde olduğu gibi mekanik titreşimlerde de kitle parçacıkların hareketi söz konusudur. Bu hareketler yol, hız ve ivme gibi durum faktörlerini zamansal değişimleri(dalgalanmaları) ile tanımlanırlar.

TİTREŞİM:

TİTREŞİM Titreşim insan vücuduna çeşitli yollar ile aktarılabilir. Çalışanları titreşimden etkilenmesi ya vücudun bütünü ile etkilenmesi yada el ve kollarda etkilenme şeklinde olur. Bütün Vücudun etkilenmesi ; Çalışan bir motorun üzerinde bulunan kişiler için söz konusudur. Çeşitli ulaşım araçlarının (kamyon, traktör, inşaat makineleri, otobüs, tren, uçak, gemi vs) sürücüleri ve personeli, titreşime bütün vücutları ile maruzdurlar. Sanayi türü işlerde ise daha sık karşılaşılan vibrasyon etkilenmesi el-kol vibrasyonu şeklindedir. Özellikle (matkap, çekiç, kompresör vb) pnömatik cihazları kullanan kişiler bu tür titreşime maruz kalırlar.

TİTREŞİM:

TİTREŞİM Titreşimin sağlık etkisi eklem yüzeylerinde meydana getirdiği dejenerasyona bağlıdır. Genel vücut titreşimi etkisi ile en çok disklerde el-kol titreşiminde de parmak eklemlerinde erken dejenerasyon meydana gelir. Bunun sonucu olarak kas-iskelet sistemi ile ilgili ağrılı tablolar ortaya çıkar. El –Kol titreşiminin özel bir etkisi de beyaz parmak veya ölü parmak (white finger-dead finger ) adı verilen tablodur. Titreşim etkisi sonucu el parmaklarında vazomotor bozukluk oluşur ve parmaklarda renk değişikliği, beyazlaşma görülür. Soğuk temasında daha belirgin hale gelen bu durumda el parmaklarında soğuma ve ağrı olur.

TİTREŞİM:

TİTREŞİM Titreşim yüklenmesini belirleyen diğer faktörler periyodik ve periyodik olmayan titreşimler olarak ikiye ayrılır. Periyodik titreşimler, teknikte önemli bir rol oynayan çeşitli harmonik titreşimlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Darbe ile çalışan aletlerde olduğu gibi periyodik olmayan titreşimler, zaman içinde sapma yönlerini değiştirirler. Titreşim analizi yaparken, titreşim yüklenmelerinin zaman içindeki değişimlerinin yanı sıra, titreşim yönü de dikkate alınmalıdır. Titreşimler düşey, yatay yada dairesel olarak veya bunların bileşimi olarak etkirler. Yüklenme derecesini belirleyen faktörlerden biri de titreşimin vücuda iletim yeridir. Diğer taraftan yüklenme süresi, titreşimin etki süresi ile titreşim molaları dolayısıyla geçici olarak ara verilebilir.

TİTREŞİM:

TİTREŞİM Titreşen bir sistem ikinci bir sisteme etki yaparsa ikinci sistemi de beraber titreşmeye yöneltir. Eğer etkileyen ve etkilenen frekanslar arasında uyum varsa rezonans söz konusu olur. Düşey titreşim etkisindeki insanlarda KRİTİK TİTREŞİM rezonans frekansları doğar ; bağırsaklar ve karın örtüsü 3Hz ayakta duran insanın temel rezonansı 4-6 Hz gövde, basen 4-8 Hz omuzlar, boyun ve ayrıca bedenin ikinci rezonansı 10-12 Hz baş 20 Hz göz yuvaları 40-100 Hz İnsan, elleri ve kolları üzerinden vücuduna iletilen yatay titreşimler etkisinde kaldığında, bilek ve dirsek eklemlerinde saptanan rezonans değerleri 12 ile 20Hz arasındadır.

TİTREŞİMİN ETKİLERİ:

TİTREŞİMİN ETKİLERİ İnsanların oturduğu yerler, temas ettikleri yada ellerinde tuttukları titreyen araç ve gereç, her türlü makine ve araçların neden olduğu sarsıntılar, uzun dönemde zararlı etkiler yaratabilmektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar; kinestetik duyu organlarında , kas, bağ ve eklem algılama sistemlerinde , iç kulak denge organında, derinin duyarlı kıl dibi ve deri altı algı organlarında, alt ve üst etraf kılcal damar ağında zararlı ve kalıcı etkileri göstermiştir. Titreşimin ayrıca, devamlı baş ağrıları , göz yuvarlağında devamlı titreşimler, uzak görme netliği kayıpları, genel denge bozuklukları, sırt ve boyun kaslarında sertlik , sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi sorunlar yaratabildiği haller de vardır.

TİTREŞİMİN ETKİLERİ:

TİTREŞİMİN ETKİLERİ Titreşim ile ilgili kitle dağılımı, yaylanma ve sönümleme değeri gibi parametrelere mekanik titreşim sistemlerinin aksine insanlarda sabit değildir. İnsan, örneğin çeşitli kas kasılmaları ile mevcut titreşim yüklenmesine uyum yolları arar. Titreşim süresinin, titreşim molasına oranının önemi büyüktür. İnsan mekanik sistemlerin aksine titreşim molası arasında dinlenebilir. Titreşimler çok kuvvetli olduğunda, sağlık şikayetlerinin dışında kemik, omurga yada midenin zarar görme konusu olabilir. Mekanik titreşimler, bu şikayetlerin yanı sıra performansı da etkiler. Özellikle sürme ve yöneltme etkinliklerinde önemli olan enformasyon algılaması ile motorik hareketlerin koordinasyonu titreşimden zarar görebilir. İnsanın etkisi altında kaldığı titreşimler, objektif veya subjektif olarak tanımlanabilir. Objektif tanımlamada vücudun bir tarafının etkilenmesi ve subjektif olarak algılama arasındaki ilişki bir karşılaştırma değeri olan “değerlendirilmiş titreşim şiddeti” ni doğurmuştur.

TİTREŞİM ETKİLERİNDEN KORUNMA :

TİTREŞİM ETKİLERİNDEN KORUNMA 1- Titreşimden korunmada tasarım önlemleriyle titreşim oluşumunu azaltmak veya tamamen yok etmek, 2- Yalıtım yoluyla titreşimin yayılmasını engellemek, 3- Titreşimin yoğun olduğu yerlerde üretim araçlarının düzenlenmesi yoluyla insanları korumak veya organizasyon önlemleriyle(molaların düzenlenmesi), dinlenme imkanlarının sağlanması gibi seçenekler vardır. 4- Tasarımla ilgili uygulanabilir önlemlere örnek olarak aşağıdaki noktalar sayılabilir: 5- Bütün titreşim sisteminde frekans uyumlaşması yada uyumun bozulması (örneğin bir motorda kütle dengesinin sağlanması) 6- Öncelikle rezonans frekansından kaçınmak için devir sayısının değiştirilmesi 7- Dinamik dengesizliklerin giderilmesi 8- Titreşim amortisörlerinin kullanılması 9- Titreşim yalıtımı 10- Titreşimin insanlara iletiminin sönümlenmesi (örneğin hava tabancası ile çalışılması halinde lastik yastıklı eldiven kullanılması)

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 5- Termal konfor faktörleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak belirtilmiştir? I-Hava sıcaklığı II-Hava akımı III-Radyant ısı IV-Havanın nemi A- I-II-III B- I-III-IV C- I-II-III-IV D- I-II-IV

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 5- Termal konfor faktörleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak belirtilmiştir? I-Hava sıcaklığı II-Hava akımı III-Radyant ısı IV-Havanın nemi A- I-II-III B- I-III-IV C- I-II-III-IV D- I-II-IV

PowerPoint Presentation:

Termal konfor SICAKLIK, NEM, HAVA AKIMI,TERMAL RADYASYON gibi iklim şartları açısından, GEREK BEDENSEL VE GEREKSE ZİHİNSEL faaliyetlerini sürdürürken, belli bir rahatlık içinde bulunmasını ifade eder. Eğer çalışma ortamında termal konfor şartları yok ise, önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulmaya başlanır. Hava sıcaklığı, nem, hava akım hızı, termal radyasyon, çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerdir. Bu faktörlerin uygun halde olmaması, insanın çalışma kapasitesini, iş verimini düşürür. TERMAL KONFOR

Termal konfor şartlarını etkileyen faktörler şunlardır :

Termal konfor şartlarını etkileyen faktörler şunlardır SICAKLIK NEM HAVA AKIM HIZI TERMAL RADYASYON

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 6- Çalışanlar için uygun bir çalışma ortam sıcaklığının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden değildir? A- Çalışanların ağırlığı B- Çalışma temposu C- İşyerinde yapılan işler D- İşyeri aydınlatması

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 6- Çalışanlar için uygun bir çalışma ortam sıcaklığının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden değildir? A- Çalışanların ağırlığı B- Çalışma temposu C- İşyerinde yapılan işler D- İşyeri aydınlatması

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Uygun sıcaklığı belirlemede çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörler; Yapılan işin niteliği (Ağır veya Hafif iş olması) Çalışanın fiziki ve ruhi yapısı (zayıf, şişman, sakin, heyecanlı, tez canlı, v.s.) Kişinin sağlık durumu (Hasta veya sağlıklı olması) Çalışanın giyim durumu (Kalın veya ince giymiş olması) Çalışanın beslenme durumu (Yapılan işe uygun veya uygun olmayan beslenme)

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Yapılan işlere göre önerilen çalışma ortamı sıcaklıkları Hava sıcaklığı Faaliyetin şekli (%50 nem seviyesinde ) Oturarak yapılan hafif el işleri 20 C Oturarak yapılan hafif kol ve el işleri 20 C Ayakta yapılan ağır kol işleri 17 C Çok ağır İşler 15-16 C

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr A- Isı, B- Havanın nemi, C- Hava akım hızı, D- Havadaki kirletici unsurlar 7- Aşağıdakilerden hangisi ortam havasının kalitesini etkileyen faktörlerden değildir?

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr A- Isı, B- Havanın nemi, C- Hava akım hızı, D- Havadaki kirletici unsurlar 7- Aşağıdakilerden hangisi ortam havasının kalitesini etkileyen faktörlerden değildir?

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr HAVA KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sıcaklık Nem Hava Akım Hızı Termal Radyasyon (ışınım) Ve Havada bulunan kirletici unsurlar

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki Sıcaklık, bir maddenin aldığı ya da verdiği ısı enerjisinin göstergesidir. Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme, Sıcaklık farkı nedeniyle transfer edilen enerjidir. Sıcaklığın var olmasının nedeni ısı enerjisidir. Bir maddeye ısı enerjisi verildiğinde verilen ısı enerjisini alan tanecikler bu ısı enerjisini kinetik enerjiye çevirir. Bu nedenle taneciklerin kinetik enerjisi artacağı için maddenin sıcaklığı artar. Bir madde dışarıya ısı enerjisi verdiğinde taneciklerin kinetik enerjisi azalacağı için maddenin sıcaklığı azalır.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar 1- Isı bir enerji çeşidi, sıcaklık ise bir ölçümdür. 2- Isı kalorimetre kabı ile sıcaklık termometre ile ölçülür. 3- Isı birimi kalori (cal) veya Joule, sıcaklık birimi ise derecedir. 4- Isı, madde miktarına bağlıdır, sıcaklık ise madde miktarında bağlı değildir.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 8- Çalışma ortamında ısıtma ve nemlendirme işlevlerini birlikte yerine getirme işlemi aşağıdakilerden hangisidir? A- Nemlendirme B- Isıtma C- Tam İklimlendirme D- Kısmi iklimlendirme

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 8- Çalışma ortamında ısıtma ve nemlendirme işlevlerini birlikte yerine getirme işlemi aşağıdakilerden hangisidir? A- Nemlendirme B- Isıtma C- Tam İklimlendirme D- Kısmi iklimlendirme

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr

HAVALANDIRMA –KISMİ/TAM İKLİMLENDİRME:

HAVALANDIRMA –KISMİ/TAM İKLİMLENDİRME Mahallin havasını istenilen şartlarda tutabilmek için; hava üzerinde hiç bir işlem yapmadan ,sadece mahal havası ile dış hava değiştiriliyorsa “havalandırma” Hava üzerinde bir kısım İklim şartları yerine getiriliyorsa (havanın temizlenmesi,ısıtılması,ya da soğututulması gibi ) “kısmi iklimlendirme” Bütün iklim şartları (tazelenme,temizlenme,ısıtılma, soğutulma, nemlendirilme, kurutulma,hız kazandırılma gibi ) sun’i olarak yerine getirİliyorsa ;”tam iklimlendirme” olarak ifade edilir.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 9- I - Duyma Eşiği II - Normal Sohbet III - Rahatsızlık Eşiği IV - Ağrı Eşiği Yukarıdaki Gürültü Seviyelerinin sıralanışı Ses Ölçü Birimi Desibel olarak aşağıda hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A - 0-60-80-140 B- 20-60-80-120 C- 20-60-80-140 D- 0-60-80-120

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 9- I - Duyma Eşiği II - Normal Sohbet III - Rahatsızlık Eşiği IV - Ağrı Eşiği Yukarıdaki Gürültü Seviyelerinin sıralanışı Ses Ölçü Birimi Desibel olarak aşağıda hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A - 0-60-80-140 B- 20-60-80-120 C- 20-60-80-140 D- 0-60-80-120

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr GÜRÜLTÜ DÜZEYİ 0 dB İşitme eşiği 20 dB Sessiz bir orman 30 dB Fısıltı ile konuşma 40 dB Sessiz bir oda 50 dB Şehir içinde bir büro 60 dB Normal sohbet 70 dB Dikey matkap 80 dB Yüksek sesle konuşma 90 dB Kuvvetlice bağırma 100 dB Dokuma salonları 110 dB Havalı çekiç, Ağaç işleri 120 dB Bilyeli değirmen 130 dB Uçakların yanı 140 dB Ağrı Eşiği

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 10- Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyondan korunmak için alınması gereken önlemlerden biridir? A- güneş kremi kullanılması B- çalışırken dozimetre kullanılması C- mendil, havlu, kağıt, pamuklu kumaş vb. gibi araçlarla solunum yolunun kapatılması D- aşılama yapılması

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 10- Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyondan korunmak için alınması gereken önlemlerden biridir? A- güneş kremi kullanılması B- çalışırken dozimetre kullanılması C- mendil, havlu, kağıt, pamuklu kumaş vb. gibi araçlarla solunum yolunun kapatılması D- aşılama yapılması

PowerPoint Presentation:

İnsan vücudu dış ortamdaki elektromanyetik radyasyondan veya radyonüklitlerin yaydığı radyasyondan dış ışınlanma yoluyla veya bu radyonüklitlerin solunum, sindirim veya dolaşım sistemi yoluyla vücut içine alınmasından iç ışınlanma yoluyla radyasyona maruz kalabilmektedir.

PowerPoint Presentation:

Radyasyondan Kişisel Korunma Yöntemleri Radyasyondan korunmak için bilinmesi ve uygulanması gereken yöntemler şunlardır: 1. İç Radyasyon Tehlikelerine Karşı Korunma Yöntemleri: İç radyasyon tehlikesi, radyoaktif maddelerin solunum, sindirim, cilt üzerinde bulunan yara veya çizik yoluyla vücuda girmesi sonucu meydana gelmektedir. Vücuda giren herhangi bir radyoaktif madde, vücuttan atılıncaya kadar geçtiği yolları daha çok olmak üzere, bütün vücudun ışınlanmasına sebep olur. Bu sebeple iç radyasyon tehlikesinden korunmak için, ortamın, giysilerin ve cildin radyoaktif madde ile bulaşmasını, radyoaktif maddenin yiyecek ve solunum yoluyla vücuda girmesini önleyici önlemler alınması gereklidir.

PowerPoint Presentation:

Radyasyondan Kişisel Korunma Yöntemleri Tehlike durumunda kontamine olan bölgelerde görevli ekiplerin çevreye dağılan radyoaktif maddeleri vücutları içerisine almalarını, havada ve yerde birikmiş radyoaktiviteye maruz kalmalarını önlemek amacıyla solunum cihazları ve koruyucu elbiseler giymeleri gerekir. Ayrıca bazı özel durumlarda uygun toz veya asit filtresiyle veya solunum cihazlarıyla donatılmış yüz maskelerini kullanmak gerekebilir. Solunum yolu ile vücuda girebilecek radyoaktif maddeleri tutmak için çevre halka ; mendil, havlu, kağıt, pamuklu kumaş vb. gibi araçlarla solunum yollarını kapatarak iç kontaminasyondan korunmaları duyurulur.

Radyasyondan Kişisel Korunma Yöntemleri :

Radyasyondan Kişisel Korunma Yöntemleri 2. Dış Radyasyon Tehlikelerine Karşı Korunma Yöntemleri: Dış radyasyonlara karşı korunmak için başlıca üç yöntem bulunmaktadır : a) Uzaklık: Noktasal kaynaklardan yayınlanan radyasyon şiddetleri kaynaktan olan uzaklığın karesiyle azaldığından, uzaklık iyi bir korunma aracı olmaktadır. Tahliyenin sebebi halkı mümkün olduğunca kaynaktan uzak tutmaktır. b) Zaman: Radyasyon dozu miktarı radyasyon kaynağının yanında geçirilecek süre ile orantılı olarak arttığından kaynak yakınında mümkün olabildiğince kısa süre kalınmalıdır. Yani doz hızı 500 mR/s ise bu alanda 1 s kalınırsa 500 mR , 10 s kalınırsa 5000 mR doz alınır. c) Zırhlama: Dış radyasyon tehlikelerinden korunmanın en etkin yöntemi zırhlama olup radyasyonun şiddetini azaltmak için radyasyon kaynağı ile kişi arasına uygun özelliklerde koruyucu engel konulmalıdır. Tehlike durumlarında halkın kapalı mekanlarda kalmasının sebebi budur.

PowerPoint Presentation:

KİŞİLERDE BULAŞMANIN GİDERİLMESİ: Radyoaktif maddelerle bulaşmış kişilerin; duş altında, ılık su ve yumuşak sabunla yıkatılarak bulaşmanın giderilmesi istenir. Sığınma işleminden önce, mümkün olduğu oranda bulaşmış kişilerin ölçüm ve bulaşmanın giderilmesi işlemleri yapılır

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 11- Düşey titreşime maruziyette insan vücut bölümüleri için aşağıda verilen kritik frekans seviyelerinden hangisi yanlıştır? A- 10 Hz bağırsaklar ve karın örtüsü B- 4-6 Hz gövde ve basen C- 40 - 100 Hz göz yuvaları D- 20 Hz Baş

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 11- Düşey titreşime maruziyette insan vücud bölümüleri için aşağıda verilen kritik frekans seviyelerinden hangisi yanlıştır? A- 10 Hz bağısaklar ve karın örtüsü B- 4-6 Hz gövde ve basen C- 40 - 100 Hz göz yuvaları D- 20 Hz Baş

TİTREŞİM:

TİTREŞİM Titreşen bir sistem ikinci bir sisteme etki yaparsa ikinci sistemi de beraber titreşmeye yöneltir. Eğer etkileyen ve etkilenen frekanslar arasında uyum varsa rezonans söz konusu olur. Düşey titreşim etkisindeki insanlarda aşağıdaki rezonans frekansları doğar ; bağırsaklar ve karın örtüsü 3 Hz ayakta duran insanın temel rezonansı 4-6 Hz gövde, basen 4-8 Hz omuzlar, boyun ve ayrıca bedenin ikinci rezonansı 10-12 Hz baş 20 Hz göz yuvaları 40-100 Hz İnsan, elleri ve kolları üzerinden vücuduna iletilen yatay titreşimler etkisinde kaldığında, bilek ve dirsek eklemlerinde saptanan rezonans değerleri 12 ile 20Hz arasındadır.

PowerPoint Presentation:

Periyodik bir etkinin altında olan sistemde salınımlar olduğunu biliriz. Salınımlar esnasında sistemin normal durumuna göre yaptığı yer değiştirme miktarına genlik denir. R ezonans mühendislikte teknik olarak; “genliğin sonsuza gitmesi” şeklinde açıklanır. Bu salınımlar eğer sistemin doğal frekansına eşit olursa, sistemin genliği sonsuza dek artma eğilimi gösterir; bu olaya rezonans denir.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 12- İşyerlerindeki gürültünün ölçülmesinde, 8 saatlik çalışma süresinde izin verilen en yüksek maruziyet etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A- 80 dBA B- 8 7 dBA C- 85 dBA D- 90 dBA

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 12- İşyerlerindeki gürültünün ölçülmesinde, 8 saatlik çalışma süresinde izin verilen en yüksek maruziyet etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A- 80 dBA B- 8 7 dBA C- 85 dBA D- 90 dBA

PowerPoint Presentation:

İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 5: Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir: Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, günlük gürültü maruziyet düzeyleri ve en yüksek ses basıncı yönünden maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri, aşağıda verilmiştir; Maruziyet sınır değerleri: LEX, 8h = 87 dB (A) ve ppeak = 200 µ Pai En yüksek maruziyet etkin değerleri: LEX, 8h = 85 dB (A) ve ppeak = 140 µ Paii En düşük maruziyet etkin değerleri: LEX, 8h = 80 dB (A) ve ppeak = 112 µ Paiii

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 13- Bir işyerinde termal konfor şartlarının sağlanması, aşağıda verilen hususlardan hangisine fayda sağlar? A- Meslek hastalığının artması B- İş veriminin artması C- İşe devamsızlığın artması D- İş kazalarının artması

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 13- Bir işyerinde termal konfor şartlarının sağlanması, aşağıda verilen hususlardan hangisine fayda sağlar? A- Meslek hastalığının artması B- İş veriminin artması C- İşe devamsızlığın artması D- İş kazalarının artması

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 14- Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan fiziksel etkenlerden biridir? A- Titreşim B- Temizlik malzemeleri C- Boyalar D- Canlı organizmalar

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 14- Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan fiziksel etkenlerden biridir? A- Titreşim B- Temizlik malzemeleri C- Boyalar D- Canlı organizmalar

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 15 - El-kol titreşiminde 8 saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet etkin değeri kaçtır? A- 5m/s2 B- 1.15m/s2 C- 0.5m/s2 D- 2 . 5 m/s2

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 15 - El-kol titreşiminde 8 saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet etkin değeri kaçtır? A- 5m/s2 B- 1.15m/s2 C- 0.5m/s2 D- 2 . 5 m/s2

PowerPoint Presentation:

Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri Madde 5 — a) El – kol titreşimi için; 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2, 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2. b) Bütün vücut titreşimi için; 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2, 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s2 olacaktır.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 16 - Termal konfor koşulları aşağıdakilerden hangisini içermez? A- Hava sıcaklığı B- Hava akım hızı C- Ortamın nemi D- Ortam aydınlatması

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 16 - Termal konfor koşulları aşağıdakilerden hangisini içermez? A- Hava sıcaklığı B- Hava akım hızı C- Ortamın nemi D- Ortam aydınlatması

1-TERMAL KONFOR:

1-TERMAL KONFOR Termal konfor deyimi, çalışma ortamında, çalışanların büyük çoğunluğunun SICAKLIK, NEM, HAVA AKIMI gibi iklim şartları açısından, GEREK BEDENSEL VE GEREKSE ZİHİNSEL faaliyetlerini sürdürürken, belli bir rahatlık içinde bulunmasını ifade eder. Eğer çalışma ortamında termal konfor şartları yok ise, önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulmaya başlanır. Hava sıcaklığı, nem, hava akım hızı, termal radyasyon, çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerdir . Bu faktörlerin insanın bünyesine uygun halde olmaması, insanın çalışma kapasitesini , iş verimini düşürür. Termal konfor şartlarını etkileyen faktörler şunlardır: 1- SICAKLIK 2- NEM 3- HAVA AKIM HIZI 4- TERMAL RADYASYON

PowerPoint Presentation:

Çalışanların, sıkılmaması, rahatsız olmaması, hastalanmaması, vücut kimyalarının bozulmaması için ortam şartlarını ve de ısıyı uygun hale getirmek gerekmektedir. Uygun Hava sıcaklığını belirlemede de çeşitli faktörler göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu faktörler; Yapılan işin niteliği (Ağır veya Hafif iş olması) Çalışanın fiziki ve ruhi yapısı (zayıf, şişman, sakin, heyecanlı, tez canlı, v.s.) Kişinin sağlık durumu (Hasta veya sağlıklı olması) Çalışanın giyim durumu (Kalın veya ince giymiş olması) Çalışanın beslenme durumu (Yapılan işe uygun veya uygun olmayan beslenme) şeklinde sıralanabilir.

PowerPoint Presentation:

2-NEM : Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak ifade edilir Mutlak Nem : 1m³ hava içindeki su buharının gram cinsinden değeridir. Havadaki mevcut su buharı miktarıdır. - Denizden uzaklaştıkça, yerden yükseldikçe, kutuplara gidildikçe mutlak nem azalır. - Sıcaklık arttıkça havanın su buharı alma yeteneği artar yani mutlak nem artar. - Mutlak nem , gündüz çok gece azdır. Yazın çok kışın azdır. Ormanda çok stepte azdır.

PowerPoint Presentation:

Maksimum Nem : Belirli bir sıcaklıkta havanın alabileceği en fazla nem miktarıdır. Hava ısındıkça hacmi genişler. Hacmi genişlediği için nem alma kabiliyeti artar. Sıcak havanın maksimum nemi daha yüksektir. Maksimum Nem 1m³ Hava -30C° 0,4 gr 1m³ Hava 0C° 4,8 gr 1m³ Hava 30C° 29,4 gr

PowerPoint Presentation:

2-NEM : Bağıl Nem: Havada su buharının oranıdır. Yani hava içinde bulunan nemin, bu havada bulunabilecek en yüksek neme oranıdır. İş sağlığı ve güvenliği yönünden bağıl nemin değeri önemlidir. Bir işyeri ortamının bağıl nemi değerlendirilirken, sıcaklık, hava akım hızı gibi diğer şartlar da değerlendirilmesi gerekir. Ancak, genel olarak herhangi bir işyerinde bağıl nem %30 ila %60 arasında olmalıdır. Yüksek bağıl nem, ortam sıcaklığının yüksek olması durumunda bunaltır, düşük olması durumunda ise üşüme ve ürperme hissi verir.

PowerPoint Presentation:

Mutlak Nem Bağıl nem (nisbi) = --------------------- x 100 Maksimum Nem Bağıl nem sıcaklıkla ters orantılıdır. Bir hava kütlesinin sıcaklığı artınca hacmi genişlediği için nisbi nemi azalır.

PowerPoint Presentation:

3-HAVA AKIM HIZI : İşyerinde oluşan kirli havanın dışarı atılması, yerine temiz havanın alınması için, ortamda, uygun bir havalandırmanın olması, dolayısıyla uygun bir hava akımının olması zorunludur. Ancak bu hava akımı 0,55 metre/saniyeyi aşması durumunda rahatsız edici esintiler meydana gelir. Bu esintiler sebebiyle İşyerlerinde, özellikle kaynak atölyelerinde, ortamın havası kirli olduğu halde, havalandırma tesisatlarının çalıştırılmadığına çok sık rastlamaktayız. Bu tür olumsuzlukların olmaması için ISITMA VE HAVALANDIRMAYI, İKLİMLENDİRME ŞEKLİNDE ANLAMALI ve bu anlayışla, bütün değerler göz önünde bulundurularak projelendirme yapılmalıdır.

PowerPoint Presentation:

Şimdi de Sıcaklık, nem, hava akım hızı ve radyant ısının birbiri ile ilişkileri üzerinde duralım. İşyerlerinde, çalışanların büyük bir kısmının (%80), ısı hissi bakımından kendilerini en rahat hissettikleri şartlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu şekilde TERMAL KONFOR BÖLGESİ kavramı ortaya çıkmıştır. Termal Konfor Bölgesi ; Çalışanın, faaliyetini sürdürmesi esnasında en rahat durumda olabilmek için gerekli termal konfor şartlarının üst ve alt sınırlar arasında olan bölgedir. Bu bölgeyi etkileyen faktörler şöyle sıralanabilir: Ortam sıcaklığı, Ortamın nem durumu, Hava akım hızı, Yapılan işin niteliği, Çalışanın giyim durumu, Çalışanın yaşı ve cinsiyeti, Çalışanın beslenmesi, Çalışanın fiziki durumu, Çalışanın sağlık durumu,

PowerPoint Presentation:

Hafif işlerde rahat çalışmak için sıcaklık,hava akım hızı ve bağıl nem değerleri SICAKLIK HAVA AKIM HIZI(m/s) BAĞIL NEM 19-21 C 0,1 19,5-21,5 C 0,2 21,5-23,5 C 0,5 %30-60 Daha yüksek sıcaklık daha fazla hava akımı

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 17- Ani Basınç değişiklikleri nedeniyle görülen akut hastalıklarda yükümlülük süresi kaç gündür? A- 2 Ay B- 2 gün C- 3 gün D- 3 Ay

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 17- Ani Basınç değişiklikleri nedeniyle görülen akut hastalıklarda yükümlülük süresi kaç gündür? A- 2 Ay B- 2 gün C- 3 gün D- 3 Ay

PowerPoint Presentation:

E - 4 Hava basıncındaki ani değişmelerle olan hastalıklar. Hastalıklar ve belirtileri     Yükümlülük süresi      Hastalık tehlikesi olan başlıca işler ---------------------------       -------------      -------------------------------------------- Akut:             3 gün       - Yükseklerdeki uçuşlarda Baş ağrısı,kulak ve diş ağrıları normal basınçtan yüksek ( özellikle sağlam olmayan dişlerde) basınç, uçak iç basıncının ani  olarak düşmesi, - Yüksek basınçlı ortamda çalışma,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 18- Dekompresyon odası hangi çalışma ortamlarında bulunmalıdır? A- Radyasyona maruz kalınan ortamlarda B- Titreşimin yoğun olduğu ortamlarda C- Yüksek basınç altında çalışma yapılan yerlerde D- Kapalı alanlardaki çalışmalarda

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 18- Dekompresyon odası hangi çalışma ortamlarında bulunmalıdır? A- Radyasyona maruz kalınan ortamlarda B- Titreşimin yoğun olduğu ortamlarda C- Yüksek basınç altında çalışma yapılan yerlerde D- Kapalı alanlardaki çalışmalarda

HAVAYI OLUŞTURAN GAZLAR VE YÜZDELERİ:

HAVAYI OLUŞTURAN GAZLAR VE YÜZDELERİ Hava; İçindeki değişik gazlar (oksijen, azot, karbondioksit...vs.), su buharı ve partiküller (toz, polen, tüy ...vs.) ile atmosferi dolduran renksiz ve kokusuz bir gazdır. Havayı oluşturan gazların dağılım oranları aşağıdaki gibidir. - % 78.084 Azot, - % 20.9476 Oksijen, - % 0.934 Argon, - % 0.0314 Karbondioksit, - % 0.0018.18 Neon, - % 0.000524 Helyum, - % 0002 Metan, - % 0.0 ile % 0.0001 arasında Hidrojen, - Xenon , Ozon ve diğer gazlar. Bu karışım içinde canlı yaşam ve insan için en önemli gaz oksijendir. Oksijensiz bir ortamda canlı yaşam yoktur.

YÜKSEK BASINCA BAĞLI SAĞLIK SORUNLARI:

YÜKSEK BASINCA BAĞLI SAĞLIK SORUNLARI Basınç altında gazların sıvılar içindeki çözünürlüğü arttığı için, su altındaki bir kişide, solunan havanın içinde bulunan azot (ve oksijen) kanda daha fazla miktarda çözünür, sıvı faza geçer. Kişinin su yüzeyine yükselişi hızlı olursa, sıvı haldeki azot hızla gaz formuna geçer, böylece dolaşım sistemi içinde azot gazından oluşan emboliler meydana gelir. Gaz embolileri hayati organların damarlarını tıkarsa ciddi tehlike yaratır. Bu Tablo “ dekompresyon hastalığı (vurgun) olarak adlandırılır.

YÜKSEK BASINCA BAĞLI SAĞLIK SORUNLARI:

YÜKSEK BASINCA BAĞLI SAĞLIK SORUNLARI Su altında veya yapay olarak yaratılmış basınçlı ortamlarda çalışanlar yüksek basınçtan etkilenir. Deniz seviyesinde 1 atmosfer olan hava basıncı su altında her 10 metre derinlikte 1 atmosfer yükselir,yani su altında 10 metre derinlikte 2 atmosfer,20 metre derinlikte de 3 atmosfer basınç vardır . Su altında yüksek basınç maruziyeti dalgıçlar, sünger avcıları gibi deniz altında iş yapanlar için söz konusudur.

YÜKSEK BASINCA BAĞLI SAĞLIK SORUNLARI:

YÜKSEK BASINCA BAĞLI SAĞLIK SORUNLARI Korunma bakımından su yüzeyine yükseltme yavaş tempoda yapılmalıdır. Böylelikle yavaş olarak gaz formuna geçen azot solunum yolu ile dışarıya atılabilir. Yükselme hızla yapılır ve gaz embolisi oluşursa yapılması gereken kişinin tekrar su altına gönderilmesidir (veya varsa hiperbarik odaya alınması). Su yüzeyine yükselme hızı 10 metrelik yüksekliğin 20 dakikalık sürede alınması şeklinde olmalıdır.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 19- Dalgıç odalarında şahıs başına saatte sağlanması gereken havanın en az miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A- 10 m 3 B- 20 m 3 C- 30 m 3 D- 40 m 3

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 19- Dalgıç odalarında şahıs başına saatte sağlanması gereken havanın en az miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A- 10 m 3 B- 20 m 3 C- 30 m 3 D- 40 m 3

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Madde 82 - Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır: 1) Dalgıç odalarında, şahıs başına, saatte en az (40) metreküp hava sağlanacak ve bu havadaki karbondioksit miktarı (% 0,1) i geçmeyecektir. 2) Dalgıç odalarında (24) saatte su altındaki çalışma süresi; derinliği ve bu derinlikteki basınca uygun şekilde düzenlenecek, iniş, kalkış, çıkış süreleri için "Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7.5 saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik" te belirlenen esas ve süreler dikkate alınacaktır.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 3 ) Bir dalgıç , ( 22) metreden fazla derinliğe, bir günde (2) defadan fazla dalmayacak ve bu (2) daima arasında, en az (5) saat geçecektir. Dekompresyon zamanı, dalma derinliklerine ve basınca göre,iyice ayarlanacak ve durum, iyi işleyen kontrollü ve hassas yazıcı bir manometre ile izlenecektir. 4) Bu gibi işlerde çalışacak işçiler,işe alınırken,klinik ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak ve özellikle E.K.G. ve akciğer fonksiyon testleri ile birlikte kalp dolaşım, solunum ve kemik sistemleri üzerinde gerekli incelemeler yapılacak ve sağlık yönünden sakınca görülenler, bu işlere alınmayacaklardır. 5) Bu gibi işlerde çalışanlar, işe başladıkları günden itibaren (15) gün sonra adaptasyon muayenesine tabi tutulacak ve işin devam süresince de, bunların periyodik genel sağlık muayeneleri yapılacaktır. Özellikle kalp, dolaşım, solunum ve kemik sistemi hastalığı ve arızası görülenler, bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 19- Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında çalışacak işçiler işe alınırken ve sonrasında yapılacak muayene ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A- 30 gün sonra adaptasyon muayenesine tabii tutulmalı B- EKG ve akciğer fonksiyon testi istenmeli C- Kemik sistemleri incelenmeli D- Kalp ve dolaşım sistemleri incelenmeli

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 19- Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında çalışacak işçiler işe alınırken ve sonrasında yapılacak muayeneler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A- 30 gün sonra adaptasyon muayenesine tabii tutulmalı B- EKG ve akciğer fonksiyon testi istenmeli C- Kemik sistemleri incelenmeli D- Kalp ve dolaşım sistemleri incelenmeli

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 4) Bu gibi işlerde çalışacak işçiler, işe alınırken, klinik ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak ve özellikle E.K.G. ve akciğer fonksiyon testleri ile birlikte kalp dolaşım, solunum ve kemik sistemleri üzerinde gerekli incelemeler yapılacak ve sağlık yönünden sakınca görülenler, bu işlere alınmayacaklardır. 5) Bu gibi işlerde çalışanlar, işe başladıkları günden itibaren (15) gün sonra adaptasyon muayenesine tabi tutulacak ve işin devam süresince de , bunların periyodik genel sağlık muyeneleri yapılacaktır .

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Yedibuçuk Saatten Daha Az Çalıştırılacak İşler Madde 5 – Bir işçinin günde yedibuçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda gösterilmiştir; Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dahil) 1) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm 2 basınçta 7 saat, 2) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm 2 basınçta 6 saat, 3) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm 2 basınçta 5 saat, 4) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm 2 basınçta 4 saat. Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 20- İşyerlerindeki gürültünün ölçülmesinde, insan kulağının en düşük işitme referans değeri olarak aşağıda verilen değerlerden hangisi esas alınır? A- 15 mikro Bar B- 20 mikro Bar C- 15 mikro Paskal D- 20 mikro Paskal

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 20- İşyerlerindeki gürültünün ölçülmesinde, insan kulağının en düşük işitme referans değeri olarak aşağıda verilen değerlerden hangisi esas alınır? A- 15 mikro Bar B- 20 mikro Bar C- 15 mikro Paskal D- 20 mikro Paskal

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ:

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ Kulağa gelen 1 KHz frekansa sahip ses dalgalarının kulak tarafından algılanabilmesi için basıncı en az 0,00002 N/m2= 2.10¯5 Pa olmalıdır. 0,00002 N/m2 = 2.10¯5 Pa = 2.10¯10 Bar = 2.10¯4 µbar Bu sınır duyma eşiği olarak tanımlanır. Basınç arttıkça algılanan ses şiddetide artar. İnsan kulağı 0,00002 N/m2 den 20 N/m2 ye kadar olan hava dalgalarını ses olarak algılar, basınç daha fazla artınca kulakta basınçla birlikte gittikçe artan, rahatsız edici bir ağrıda duyulmaya başlar.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 21- Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gerekli koşullar aşağıdakilerden hangisidir? A- 85 dB üstü 1 ay B- 80 dB üstü 2 yıl C- 85 dB üstü 6 ay D- 90 dB üstü 60 gün

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 21- Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gerekli koşullar aşağıdakilerden hangisidir? A- 85 dB üstü 1 ay B- 80 dB üstü 2 yıl C- 85 dB üstü 6 ay D- 90 dB üstü 60 gün

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Gürültü bir meslek hastalığı SEBEBİDİR. Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl, gürültü şiddeti sürekli olarak 85 DbA üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışılmış olmak gerekir. Odiogram değerlendirme sırasında 40 yaşından sonra her yaş için yarım desibellik düşme fizyolojik azalma olarak hesaplanmalıdır. Gürültünün sebep olduğu, İŞİTME KAYBI TİPLERİ İletim tipi işitme kaybı Algı tipi işitme kaybı

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 22- Gürültü Yönetmeliğine göre Gürültü Maruziyet Sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir? A- 85 dBA B- 80 dBA C- 87 dBA D- 90 dBA

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 22- Gürültü Yönetmeliğine göre Gürültü Maruziyet Sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir? A- 85 dBA B- 80 dBA C- 87 dBA D- 90 dBA

MARUZİYET DEĞERLERİ:

MARUZİYET DEĞERLERİ Maruziyet sınır değeri; LEX 8 saat=87 dB(A) En yüksek maruziyet etkin değeri; LEX,8 saat=85dB(A) En düşük maruziyet etkin değeri; LEX,8 saat = 80dB(A)

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 23- Genç ve sağlıklı bir kulak hangi frekanslardaki seslere uyum sağlar? A- 20Hz-2.000Hz B- 200Hz-20.000Hz C- 20Hz-20.000Hz D- 10Hz-2.000Hz

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 23- Genç ve sağlıklı bir kulak hangi frekanslardaki seslere uyum sağlar? A- 20Hz-2.000Hz B- 200Hz-20.000Hz C- 20Hz-20.000Hz D- 10Hz-2.000Hz

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr GENÇ VE SAĞLIKLI BİR KULAK 20 Hz . İLE 20000 Hz . FREKANSLAR ARASINDAKİ SESLERE UYUM SAĞLAR YANİ BU ARALIKTAKİ SESLERİ DUYABİLİR. YİNE, GENÇ VE SAĞLIKLI BİR KULAK 20 μ P a ŞİDDETİNDEKİ SES İLE 200 P a ŞİDDETİNDEKİ SESLERİ SAĞLIKLI OLARAK DUYABİLİR.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 24- 4,5 bar üstünde oluşan Azot Narkozunu önlemek için azot yerine dalgıçların kullandığı tüplerde hangi gaz kullanılır? A- Oksijen B- Helyum C- Hidrojen D- Karbonmonoksit

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 24- 4,5 bar üstünde oluşan Azot Narkozunu önlemek için azot yerine dalgıçların kullandığı tüplerde hangi gaz kullanılır? A- Oksijen B- Helyum C- Hidrojen D- Karbonmonoksit

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Normalde 4 , 5 N/cm2 kadar basınç değişimi organizmada rahatsızlık hissi dışında sağlık sorunu yaratmaz. H elyum inert bir gaz dır. D algıç tüpleri %80 He ve %20 O 2 'den oluşur. Sıvı hava yerine helyumla karıştırılmış oksijen kullanılmasının sebebi vurgun diye tabir edilen olayı önlemektir. Helyumun buradaki fonksiyonu, yüksek basınçta sıvılaşmayıp, dalgıçlar yukarı doğru çıkarırken yüksek basınçtan düşük basınca hızlı geçişte oluşan çözünürlük farkından dolayı kanda baloncuklar oluşturup felce neden olmamasıdır .

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Azot narkozunu önlemenin tek tatmin edici yolu; solunan hava basıncının 3 atm. geçmesini önlemektir. Azot narkozunu etkisi sığ sulara yükseldikçe kaybolur. Dalış yapan kişiler dalış arkadaşlarını özellikle 30m. ve daha derin sulara daldıkları zaman sürekli kontrol etmeli ve şüpheli durumlarda sığ sulara yükselmelidirler. 60m. ve daha derin dalışlarda azot narkozuna karşı helyum-oksijen karışımı solunur.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 25- Aşağıdakilerden hangisi tozların etkilerine göre sınıflandırmada fibrojenik etki yapan toz değildir? A- Silika B- Asbest C- Alüminyum Tozu D- Demir tozu

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 25- Aşağıdakilerden hangisi tozların etkilerine göre sınıflandırmada fibrojenik etki yapan toz değildir? A- Silika B- Asbest C- Alüminyum Tozu D- Demir tozu

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr TOZLARIN ETKİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI İnert Toksik Alerjik Fibrojenik Radyoaktif Kanserojen

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr FİBROJENİK TOZLAR Bazı maddelerin fibrojen (lif) kapasitesi olan toz partikülleri, solunduğu ve akciğerlerde biriktiği zaman akciğerlerde fibrotik değişiklikler meydana gelir. Bu fibrotik doku zamanla akciğerin normal aktif dokularının yerini alır. Ciğerleri yavaş yavaş tahrip ederek çalışanın çalışmasını zorlaştırır ve ömrünü kısaltır. Bu tür tozların en belirgin örnekleri silis, asbest, talk, alüminyumdur. Yukarıda saydığımız tozlar sırasıyla silikoz, asbestoz , talkoz , aliminoz adı verilen pnömokonyozlara yol açar. Çalışanın hastalanmasında bu tozların ortamdaki konsantrasyonları, maruz kalma süresi, vücut direnci gibi faktörler etkilidir. Bu nedenledir ki özellikle yeraltında, kömür madenlerinde çalışanlar belli aralarla dinlenmeye alınırlar.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 26- Aşağıdakilerden hangisi tozların etkilerine göre sınıflandırmada toksik etki yapan toz değildir? A- Kurşun B- Asbest C- Kadmiyum D- Radyum

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 26- Aşağıdakilerden hangisi tozların etkilerine göre sınıflandırmada toksik etki yapan toz değildir? A- Kurşun B- Asbest C- Kadmiyum D- Radyum

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr TOKSİK TOZLAR Vücuda alındıklarında çeşitli organlar üzerinde(sinir sistemi, karaciğer, böbrekler, mide ve bağırsaklar, solunum organları, kan yapıcı organlar gibi) kronik veya akut zehirlenme etkisi yapan tozlar bu sınıfa girer. Tozu oluşturan bileşenlerin biri veya birkaçı toksik bir madde ise, maddenin cinsine, tozdaki yüzdesine, havadaki tozun yoğunluğuna, solunan tozun miktarına göre zehirlenmelere neden olabilirler. Kurşun, kadmiyum, mangan gibi ağır metal tozları bu grubun en belirgin örnekleridir. Kadmiyum böbreklerde, mangan santral sinir sisteminde toksik etkiye sahiptir. Kurşun tozları ise kan sistemi, sinir sistemi, boşaltım sistemi ve sindirim sistemi gibi pek çok sistem üzerinde toksik etkiler gösterebilir .

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr FİBROJENİK TOZLAR Bazı maddelerin fibrojen (lif) kapasitesi olan toz partikülleri, solunduğu ve akciğerlerde biriktiği zaman akciğerlerde fibrotik değişiklikler meydana gelir. Bu fibrotik doku zamanla akciğerin normal aktif dokularının yerini alır. Ciğerleri yavaş yavaş tahrip ederek çalışanın çalışmasını zorlaştırır ve ömrünü kısaltır. Bu tür tozların en belirgin örnekleri silis, asbest, talk, alüminyum dur. Yukarıda saydığımız tozlar sırasıyla silikoz, asbestoz , talkoz , aliminoz adı verilen pnömokonyozlara yol açar. Çalışanın hastalanmasında bu tozların ortamdaki konsantrasyonları, maruz kalma süresi, vücut direnci gibi faktörler etkilidir. Bu nedenledir ki özellikle yeraltında, kömür madenlerinde çalışanlar belli aralarla dinlenmeye alınırlar.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 27- Aşağıdaki gazlardan hangisi kimyasal etkisi bakımından boğucu değildir? A- Argon B- Karbonmonoksit C- Hidrojen Syanid D- Hidrojen Sülfit

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 27- Aşağıdaki gazlardan hangisi kimyasal etkisi bakımından boğucu değildir. ? A- Argon B- Karbonmonoksit C- Hidrojen Syanid D- Hidrojen Sülfit

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 28- Aşağıdakilerden hangisi “Solunum Bölgesi”nin doğru tanımıdır? A- Merkezi ,kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm çaplı kürenin başın ön kısmında kalan yarısıdır. B- Merkezi ,kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin başın ön kısmında kalan yarısıdır. C- Merkezi ,kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 45 cm yarıçaplı kürenin başın ön kısmında kalan yarısıdır. D- Merkezi ,kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 45 cm çaplı kürenin başın ön kısmında kalan yarısıdır.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 28- Aşağıdakilerden hangisi “Solunum Bölgesi”nin doğru tanımıdır? A- Merkezi ,kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm çaplı kürenin başın ön kısmında kalan yarısıdır. B- Merkezi ,kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin başın ön kısmında kalan yarısıdır. C- Merkezi ,kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 45 cm yarıçaplı kürenin başın ön kısmında kalan yarısıdır. D- Merkezi ,kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 45 cm çaplı kürenin başın ön kısmında kalan yarısıdır.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 29- İş ortamında 4,1-5 , 0 mg/m 3 t oz bulunması halinde , toz yoğunluğuna göre çalışma ortam sınıflandırması hangi şıkta doğru verilmiştir ? A- Tozsuz Ortam B- Az tozlu Ortam C- Tozlu Ortam D- Çok tozlu ortam

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 29- İş ortamında 4,1-5 , 0 mg/m 3 Toz bulunması halinde , toz yoğunluğuna göre çalışma ortam sınıflandırması hangi şıkta doğru verilmiştir ? A- Tozsuz Ortam B- Az tozlu Ortam C- Tozlu Ortam D- Çok tozlu ortam

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr TOZ YOĞUNLUĞUNA GÖRE İŞYERİ ORTAM SINIFLANDIRMASI

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 30- Radyasyon enerjisinin tanecik özellikli olan ışınları hangileridir? A- Gama Işınları B- Alfa , Beta ışınları C- X ışınları D- Morötesi, Kızılötesi ışınlar

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 30- Radyasyon enerjisinin tanecik özellikli olan ışınları hangileridir? A- Gama Işınları B- Alfa , Beta ışınları C- X ışınları D- Morötesi, Kızılötesi ışınlar

PARTİKÜLER RADYASYON:

PARTİKÜLER RADYASYON Partiküller radyasyon , atomun parçacıklarının yayılması demektir. Alfa ve Beta radyasyon olmak üzere başlıca iki tür partiküler radyasyon vardır. Elektromanyetik radyasyon türlerinin kütlesi olmamasına karşılık, partiküler radyasyonda kütle söz konusudur. Alfa partiküler atomun proton bölümü, Beta partiküller ise elektron bölümüdür. Her iki tür partiküler radyasyonda iyonlaştırıcı özelliğe sahiptir.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 31- Aşağıdaki işlerden h angisinde çalışanların işe başladıkları günden itibaren 15 gün sonra adaptasyon muayenesine tabi tutulmaları gereklidir ? A- Tabii veya suni radyoaktif ve radyonizan maddelerle çalışanlar B- Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde çalışanlar C- Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışanlar D- Gürültünün yüksek olduğu işlerde çalışanlar

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 31- Aşağıdaki işlerden h angisinde çalışanların işe başladıkları günden itibaren 15 gün sonra adaptasyon muayenesine tabi tutulmaları gereklidir ? A- Tabii veya suni radyoaktif ve radyonizan maddelerle çalışanlar B- Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde çalışanlar C- Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışanlar D- Gürültünün yüksek olduğu işlerde çalışanlar

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ:

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Madde 82 - Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır: 1) Dalgıç odalarında, şahıs başına, saatte en az (40) metreküp hava sağlanacak ve bu havadaki karbon dioksit miktarı (% 0, 1) i geçmeyecektir. 2) Dalgıç odalarında (24) saatte su altındaki çalışma süresi; derinliği ve bu derinlikteki basınca uygun şekilde düzenlenecek, iniş, kalkış, çıkış süreleri için "Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Sekiz Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzük"te belirlenen esas ve süreler dikkate alınacaktır. 3) Bir dalgıç, (22) metreden fazla derinliğe, bir günde (2) defadan fazla dalmayacak ve bu (2) dalış arasında daima, en az (5) saat geçecektir. Dekompresyon zamanı, dalma derinliklerine ve basınca göre, iyice ayarlanacak ve durum, iyi işleyen kontrollü ve hassas yazıcı bir manometre ile izlenecektir.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ:

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Madde 82 (Devam)– 4) Bu gibi işlerde çalışacak işçiler, işe alınırken, klinik ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak ve özellikle E.K.G. ve akciğer fonksiyon testleri ile birlikte kalp dolaşım, solunum ve kemik sistemleri üzerinde gerekli incelemeler yapılacak ve sağlık yönünden sakınca görülenler, bu işlere alınmayacaklardır. 5) Bu gibi işlerde çalışanlar, işe başladıkları günden itibaren (15) gün sonra adaptasyon muayenesine tabi tutulacak ve işin devam süresince de, bunların periyodik genel sağlık muyeneleri yapılacaktır. Özellikle kalp, dolaşım, solunum ve kemik sistemi hastalığı ve arızası görülenler, bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 32- Kurşunla çalışan işçiler , en fazla ne kadar sürede periyodik olarak , sağlık muayenesine tabi tutulurlar ? A-3 ay B-6 ay C-12 ay D- Ayda bir

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 32- Kurşunla çalışan işçiler , en fazla ne kadar sürede periyodik olarak , sağlık muayenesine tabi tutulurlar ? A-3 ay B-6 ay C-12 ay D- Ayda bir

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ:

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Madde 61 – 9) Kurşunla çalışan işçiler, her üç ayda bir, sağlık muayenesine tabi tutulacaktır. Bu muayeneler ile kurşun absorbsiyonunun ilk belirtileri, klinik ve laboratuvar usulleri ile tespit edilecektir. İşçinin hazım şikayetleri olup olmadığı, diş etlerinde burton çizgisi bulunup bulunmadığı, kolların ekstansiyon durumları incelenecektir. İdrarda kopraporfirin aranacak ve kanda hemoglobin yüzdesi ölçülecek, bazofil granulasyonlu eritrosit sayımı yapılacaktır. Gerektiğinde kanda ve idrarda kurşun aramak üzere numuneler, ihtisas laboratuvarlarına gönderilecektir.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 33- Kurşunla çalış malar yapılan işyerlerinde, adam başına en az kaç metreküp hacim düşmelidir? A- 15 metreküp B- 10 metreküp C-12 metreküp D- 20 metreküp

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 33- Kurşunla çalış malar yapılan işyerlerinde, adam başına en az kaç metreküp hacim düşmelidir? A- 15 metreküp B- 10 metreküp C-12 metreküp D- 20 metreküp

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ:

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Madde 61 – Kurşun veya bunun suda eriyen bileşiklerinin eritilmesi, dökümü, hamur haline getirilmesi, temizlenmesi, eğelenmesi, kurşunlu yağlı boya ve ensektisitlerin hazırlanması, hurda kurşun ile temas ve benzeri kurşun ve bileşikleri ile yapılan çalışmalarda, zehirlenmeden korunma tedbirlerinin esasını teşkil eden kurşundan, toz, duman ve buharından arınmış bir çevrenin sağlanması için, planlama sırasında veya sonradan yapılacak değişikliklerde aşağıdaki tedbirler alınacaktır. 1) Kurşunlu çalışmalar sonucu meydana gelecek toz, duman ve buharın kaynaklarında zararsız hale getirilmeleri için, etkili aspirasyon sistemleri kurulacak ve sürekli olarak bakımı yapılacaktır. 2) Kurşunla çalışmaların yapıldığı oda veya bölümlerin tabanları, su geçirmez, kaygan olmayan ve kolay yıkanabilir malzemeden yapılacak , duvar ve tezgahların üzerleri, kolay yıkanıp temizlenebilir durumda olacak, iyi çalışan direnaj sistemi kurulacaktır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ:

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Madde 61 (Devam) – 3) Kurşunla çalışmalar yapılan işyerlerinde, adam başına 15 metreküp hacim düşecek ve 4 metreden fazla tavan yükseklikleri, bu hesaba katılmayacaktır. 4) Kurşunla çalışmalar yapılan işyerlerinde, işçilerin el, yüz, ağız temizliği gibi kişisel temizliklerine dikkat edilecek, her yemekten önce vardiyadan sonra, ellerini yıkamaları sağlanacaktır. 5) İşçiler, kurşunla çalışılan yerlerde yiyip içmeyecek, sigara kullanmayacaklardır. Yemek ve dinlenmek için, özel yerler bulundurulacaktır

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ:

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Madde 61 (Devam) – 6) Kurşunla çalışmalar yapılan işyerlerinde, kişisel korunma araçları olarak, iş elbisesi, önlük, uygun ayakkabı, lastik eldiven sağlanacak ve gerektiğinde kullanılmak üzere, toz ve gaz maskeleri ile solunum cihazları bulundurulacaktır. 7) İşyeri havasından, periyodik olarak numuneler alınarak kurşun miktarı tayin edilecek ve bu miktarın 0, 15 miligram/metreküpü geçmemesi sağlanacaktır. 8) Kurşunla çalışacak işçiler, işe alınırken klinik ve laboratuvar usulleri ile genel muayeneleri yapılacak, kan, kan yapıcı sistem, karaciğer ve böbreğin durumu incelenerek, kurşuna hassas olanlar ve alkolikler, bu işlere alınmayacaktır.

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 33- Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde .... ve haftada .......saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde ......... ve haftada ......... kadar arttırılabilir. Boşlukları dolduran doğru şık hangisidir.? A- 6-30-8-40 B- 7-35-8-40 C- 5-25-7-35 D- 4-20-6-30

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 33- Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde .... ve haftada .......saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde ......... ve haftada ......... kadar arttırılabilir. Boşlukları dolduran doğru şık hangisidir.? A- 6-30-8-40 B- 7-35-8-40 C- 5-25-7-35 D- 4-20-6-30

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004 25425 Dayandığı Kanun 22.05.2003 - 4857 İKİNCİ KISIM Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler ile Çalışma Koşulları İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Koşulları Madde 6: Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz . Ancak , 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir . Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri , yirmidört saatlik zaman diliminde , kesintisiz ondört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır .

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004 25425 Dayandığı Kanun 22.05.2003 - 4857 İKİNCİ KISIM Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler ile Çalışma Koşulları İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Koşulları Madde 6: Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri , eğitim saatleri dışında olmak üzere , en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir . Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerini aşamaz . İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika , dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur .

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 44- Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde ..... saat ve haftada .... saat olabilir? A- 2-10 B- 1-5 C- 3-15 D- 4-20

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 44- Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde ..... saat ve haftada .... saat olabilir? A- 2-10 B- 1-5 C- 3-15 D- 4-20

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004 25425 Dayandığı Kanun 22.05.2003 - 4857 İKİNCİ KISIM Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler ile Çalışma Koşulları İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Koşulları Madde 6: Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri , eğitim saatleri dışında olmak üzere , en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir . Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerini aşamaz . İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika , dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur .

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 45- Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz ....... saatten az olamaz. ? A- 48 B- 40 C- 36 D- 24

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 45- Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz ....... saatten az olamaz. ? A- 48 B- 40 C- 36 D- 24

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004 25425 Dayandığı Kanun 22.05.2003 - 4857 İKİNCİ KISIM Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler ile Çalışma Koşulları İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Koşulları Madde 8: Hafta Tatili Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz . Ayrıca hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir .

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 45- Çocuk işçi çalıştıran işveren ile ilgili hangisi yanlıştır ? A- Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir. B- Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğrenci olduğuna dair belge ister. Bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza eder. C- Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır. D- İş sözleşmesi minimum 1 yıl olmalıdır

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 45- Çocuk işçi çalıştıran işveren ile ilgili hangisi yanlıştır ? A- Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir. B- Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğrenci olduğuna dair belge ister. Bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza eder. C- Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır. D- İş sözleşmesi minimum 1 yıl olmalıdır

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004 25425 Dayandığı Kanun 22.05.2003 - 4857 İKİNCİ KISIM Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler ile Çalışma Koşulları İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Koşulları Madde 12: İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü İşveren ; a- Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine , çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş , karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir . b- Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce , öğrenci olduğuna dair belge ister . Bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza eder . c- Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır .

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 46- Aşağıdaki işlerden hangisi çocuk işçilerin çalıştırılabileceği hafif işlerden değildir.? A- Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri, B- Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri, C- Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri, D- Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 46- Aşağıdaki işlerden hangisi çocuk işçilerin çalıştırılabileceği hafif işlerden değildir.? A- Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri, B- Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri, C- Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri, D- Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça,reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004 25425 Dayandığı Kanun 22.05.2003 - 4857 İKİNCİ KISIM Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler ile Çalışma Koşulları İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Koşulları Ek-1 Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler 1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri, 2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri, 3. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri, Ek-2 Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler 1. Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 46- Aşağıdaki işlerden hangisi çocuk işçilerin çalıştırılabileceği hafif işlerden değildir.? A- Büro hizmetlerine yardımcı işler, B- Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç), C- Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler, D- Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 46- Aşağıdaki işlerden hangisi çocuk işçilerin çalıştırılabileceği hafif işlerden değildir.? A- Büro hizmetlerine yardımcı işler, B- Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç), C- Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler, D- Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004 25425 Dayandığı Kanun 22.05.2003 - 4857 İKİNCİ KISIM Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler ile Çalışma Koşulları İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Koşulları Ek-1 Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler 4. Büro hizmetlerine yardımcı işler, 5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç), 6. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler, Ek-2 Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler 2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 46- Aşağıdaki işlerden hangisi çocuk işçilerin çalıştırılabileceği hafif işlerden değildir.? A- Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri, B- Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç), C- Spor tesislerinde yardımcı işler, D- Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 46- Aşağıdaki işlerden hangisi çocuk işçilerin çalıştırılabileceği hafif işlerden değildir.? A- Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri, B- Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç), C- Spor tesislerinde yardımcı işler, D- Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004 25425 Dayandığı Kanun 22.05.2003 - 4857 İKİNCİ KISIM Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler ile Çalışma Koşulları İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Koşulları Ek-1 Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler 7. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri, 8. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç), 9. Spor tesislerinde yardımcı işler, Ek-2 Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler 3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 46- Aşağıdaki işlerden hangisi çocuk işçilerin çalıştırılabileceği hafif işlerdendir.? A- Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri. B- Kasaplarda yardımcı işler, C- Çay işlemesi işleri, D- Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 46- Aşağıdaki işlerden hangisi çocuk işçilerin çalıştırılabileceği hafif işlerdendir.? A- Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri. B- Kasaplarda yardımcı işler, C- Çay işlemesi işleri, D- Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004 25425 Dayandığı Kanun 22.05.2003 - 4857 İKİNCİ KISIM Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler ile Çalışma Koşulları İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Koşulları Ek-1 Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler 10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri. Ek-2 Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler 4. Kasaplarda yardımcı işler, 5. Çay işlemesi işleri, 6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 46- Aşağıdaki işlerden hangisi çocuk ve genç işçilerin çalıştırılamayacağı işlerdendir.? A- Para taşıma ve tahsilat işleri B- Kasaplarda yardımcı işler, C- Çay işlemesi işleri, D- Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr 46- Aşağıdaki işlerden hangisi çocuk ve genç işçilerin çalıştırılamayacağı işlerdendir.? A- Para taşıma ve tahsilat işleri B- Kasaplarda yardımcı işler, C- Çay işlemesi işleri, D- Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri,

PowerPoint Presentation:

www.s-e-c.com.tr Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004 25425 Dayandığı Kanun 22.05.2003 - 4857 İKİNCİ KISIM Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler ile Çalışma Koşulları İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Koşulları Ek-3 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler 14. Para taşıma ve tahsilat işleri, Ek-2 Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler 4. Kasaplarda yardımcı işler, 5. Çay işlemesi işleri, 6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri,

authorStream Live Help