Обучение и използване на ИКТ в епохата на Web 2.0

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Обучение и използване на ИКТ в епохата на web 2.0:

Обучение и използване на ИКТ в епохата на web 2.0 Николай Николов, БСУ

План на презентацията:

План на презентацията Обучение и технологии Развитие на методите на преподаване Връзка между развитието на методите и ИКТ Web 1.0 + 1 = Web 2.0

Училището на 2000 година:

Училището на 2000 година Обучение и ИКТ

Знанието:

Знанието

В притежание на...:

В притежание на...

...преподавателят:

... преподавателят

Който го предава...:

Който го предава ...

...на ученика:

... на ученика

Преподавам ?:

Преподавам ?

Жан Пиаже:

Жан Пиаже Можем да опознаем обекта единствено, като действаме в/у него и го трансформираме « »

PowerPoint Presentation:

Конструиране на знанието

Лев Виготски:

Лев Виготски Развитието на детето се осъществява от социалното към индивидуалното, а не обратното . « »

PowerPoint Presentation:

Обучение в общност

Всичко си вървеше тихо и спокойно в света на педагогиката до...:

Всичко си вървеше тихо и спокойно в света на педагогиката до...

Денят в който се появиха...:

Денят в който се появиха ...

Инвазията на ромите /CD/:

Инвазията на ромите / CD /

Сидиромът е…:

Сидиромът е …

Но също и упражнения за избор...:

- Отговор 1 : Вярно - Отговор 2 : Невярно - Отговор 3 : Защо не Но също и упражнения за избор ...

Количествен подход към знанието:

Количествен подход към знанието

Такава еволюция...:

Такава еволюция ...

...за връщане към праисторията на педагогиката.:

... за връщане към праисторията на педагогиката .

Интернет:

Интернет

Web 1.0:

Web 1.0 Наподобява CD- ромите Статични и динамични сайтове Основното е мултимедийното съдържание

PowerPoint Presentation:

Web 1.0 = Обучение чрез предаване

Web 1.0 – Web 1.5 – Web 2.0:

Web 1.0 – Web 1.5 – Web 2.0 CMS / управление на съдържанието / LMS / управление на обучението / Средства за синхронна комуникация

Педагогически централизъм:

Педагогически централизъм

Проблемно базирано колаборативно обучение:

Проблемно базирано колаборативно обучение

Web 2.0 = социален Web :

Web 2.0 = социален Web

Web 1.0 + 1 = Web 2.0:

Web 1.0 + 1 = Web 2.0 Чета +1 = Пиша Сърфирам и консумирам + 1 = работя в мрежа , сътруднича , създавам , споделям Снимки и текстове (Mo) + 1 = Аудио и видео (Go) Консумирам пасивно + 1 = участвам активно

Web 1.0 + 1 = Web 2.0:

Web 1.0 + 1 = Web 2.0 Завися от съзадтелите на сайта + 1 = Създавам и поддържам свой сайт Съдържанието е само на един сайт + 1 = Съдържанието може да бъде вградено в моя сайт ( пр . видео в youtube ) Изолиран персонален сайт + 1 = Свързан сайт Търся информация + 1 = Информацията ме намира

E-learning – We-learning:

E- learning – We - learning Web Образование 1.0 Преподавател = експерт по знанието Предава знанието Еднопосочна комуникация В центъра е преподавателя и знанието 2.0 Преподавател = експерт по обучение Тютор , фасилитатор , модератор … Co- създаване на знание В центъра са обучаваните

PowerPoint Presentation:

Благодаря за търпението ;))

authorStream Live Help