Ролята на преподавателя при он-лайн групова работа

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ролята на преподавателя при он-лайн групова работа:

Ролята на преподавателя при он-лайн групова работа Николай Николов БСУ

Дефиниция - модериране:

Дефиниция - модериране Модерирането на група се свързва с процеси, участие, насърчаване, отношение и поведение на отговорни лица с цел улесняване на колективната групова работа и водеща до по-активно поведение на целия колектив, като всеки от членовете взема все по-лично участие в колективното действие.

Специфика на он-лайн комуникацията:

Специфика на он-лайн комуникацията Липса на физически контакт – психологически последствия; Медиен характер на комуникацията; Ограничаващ ефект на средствата използвани в комуникацията; На преден план излизат специфични правила за комуникация.

Средства на модератора:

Средства на модератора Средства за организация – пр. график на дейностите /календар/ Средства за комуникация Синхронна – пр. чат Асинхронна – пр. форум Средства за контрол – пр. проследяване на дейността през платформата

Участия на модератора:

Участия на модератора Планирани Предизвикани Непредизвикани

Подканващи действия:

Подканващи действия Покана за принос Провокиращи въпроси Обратна връзка Обобщения Санкции

Пр. Модериране на форум:

Пр. Модериране на форум Потенциалът на дискусионните форуми все повече се признава и използва Адекватният педагогически подход насърчава обучаваните да установяват връзки между отделните информации с които разполагат за да ги осмислят по свой начин. Признаването на неформални и неизказани публично знания, които се развиват в процеса на работата може да насърчи обучаваните да се организират за да споделят този опит.

Модериране на форум - етапи:

Модериране на форум - етапи Преди форума; По време на дейностите във форума; След форума.

Преди форума:

Преди форума Да се обясни на участниците, какво предствавлява дискусионен форум Да не се бърка форум с електронна поща Някой смятат, че отговор на съобщение във форума пристига само до неговия автор Форумът е място, където група хора са събрани и имат възможност да споделят различини идеи и мнения

Преди форума:

Преди форума Приемайки дискусионния форум, като средство за работа и обучение, това означава – ние приемаме, че въпросните знания не са изключително притежание само на един индивид. Всеки участник може лично да допринесе за колективните знания. Не би било удачно да използваме форум в ситуация, когато искаме да накараме участниците да запомнят списък с информация или непременно да запомнят лекция на експерт.

Преди форума:

Преди форума Намиране на конкретен споделен обект Важно е да определим конкретна тема за дискусия и да информираме участниците за да ги ориентираме в определена обща посока. Форум без споделена цел не може да има конструктивна комуникация и не носи смисъл за участниците. Споделеният обект може да бъде променян в процеса на дискусията така, че да отговори на нововъзникнали нужди, но е важно участниците да са постоянно в течение на преследваната цел.

Преди форума:

Преди форума Умения за работа с технологиите Важно е модераторът да владее добре технологичната среда в която се осъществява форума и с която ще работят участниците. Дори и след едно първоначално обучение за работа със средата те ще имат въпроси на които трябва да се отговаря максимално бързо за да не се загуби интереса и мотивацията за участие във форума.

По време на форума:

По време на форума Дискусия по реален проблем Под реален проблем разбираме ситуация от живота в която участват обучаваните. Интересът и участието са значително по-големи, ако дискусията се отнася до проблем, въпрос, предизвикателство, което ги засяга и с което се сблъскват ежедневно. Пр. при обучение с преподаватели, реалния проблем може да се намери, като ориентираме дискусията към начините на преподаване или оценяване по техните дисциплини.

По време на форума:

По време на форума Начало на действията във форума Важно е в началото модераторът да поеме инициативата; Съобщение за добре дошли и припомняне на целите, важността на форума и тяхното участие; Определяне на график на дейностите; Отбелязване на неговата роля – подпомага, ориентира, споделя; Бързи отговори за да не прекъсва дебата.

По време на форума:

По време на форума Постепенно намаляване на участието След първоначалната активност, когато дебатът набере скорост, модераторът отстъпва място на участниците. Той участва не толкова в дебата, колкота в обобщаване и уточняване. Той повдига отново въпроси, които не са били достатъчно коментирани. От изключителна важност е способността да се обобщава с цел продължаване или закриване на дискусията.

По време на форума:

По време на форума Укротяване на бурните дебати Понякога във форумите страстите могат да се нагорещят; важно е модераторът да не взема позиция. По този начин той може да въздейства върху различните позиции и запази стойностното от дебата. Оставайки неутрален, той може да си позволи да постави на място участниците, които не проявяват уважение в дебата.

По време на форума:

По време на форума Адаптиране към динамиката на дебата Модерирането на форума е свързано по скоро с практиката отколкото с теорията. С времето и опита идва и усещането, кога и как да се намесим. Не е възможно винаги да реагираме по един и същи начин; необходимо е да се адаптираме към групата, която водим, като едновременно не забравяме посоката към предварително поставените цели.

По време на форума:

По време на форума Да се учим да учим Понякога, един такъв отворен начин но обучение води до постигането на резултати, които първоначално не са предвидени, а същевременно да са важни за обучението. Необходимо е всеки от участниците да си направи равносметка за наученото и начина на учене; това дава възможност на модератора да прецени ползата от дискусията.

По време на форума:

По време на форума Преминаване отвъд изказаното мнение Понякога коменатарите остават на ниво мнение. Това е полезно, но в много сучай модераторът може да подкани участниците да подкрепят мнението с примери от ежедневието, литературата.... Това винаги придава по-голяма достоверност и конкретика.

След форума:

След форума За постигнатото от дискусията Постигнати ли са поставените цели... Какво кара участниците да смятат, че са успели или не... При неуспех, или труден момент, какво е могло да бъде направено за да се избегне... Какво им е помогнало да постигнат целите...

След форума:

След форума За участието във форума Факторите, които благоприятстват участието или неучастието във форума... Това е залог за бъдещо по-успешно участие в дискусионен форум... Модераторът си дава сметка за силните и слабите интервенции във форума...

authorStream Live Help