Колоборативно обучение

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Колоборативно обучение. Колаборативна „он лайн” работа по проекти за електронно и дистанционно обучение...

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Колоборативно обучение. Колаборативна „он лайн” работа по проекти за електронно и дистанционно обучение Николай Николов, БСУ Йорданка Николова, БСУ

PowerPoint Presentation:

УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – КАЧЕСТВО, ТЕНДЕНЦИИ И НОРМАТИВНА ОСНОВА Проф. Дтн Христо Христов

Кои са факторите, от които зависи качеството? :

Кои са факторите, от които зависи качеството? Държавата …………… Автономните висши училища, чрез своите академични органи за управление, академичен състав, наука, материална и информационна база, методи и средства за обучение ; Обществото ………………. Работодателят ……………….. Студентите ……………….

… методи и средства за обучение:

стратегия на конструктивизма инструктивната стратегия … методи и средства за обучение SCENE Проблеми Решения

Конструктивизъм и колоборативно обучение :

Взаимодействие Learning by doing Учим най-добре от “равнопоставените” ни Създава среда за активно и смислено взаимодействие Работа по ситуации близки до реалността Условия за активен обмен с “равнопоставените” Конструктивизъм Колоборативно обучение Конструктивизъм и колоборативно обучение

Колоборативно обучение. Колаборативна „он лайн” работа по проекти за електронно и дистанционно обучение:

Колоборативно обучение. Колаборативна „он лайн” работа по проекти за електронно и дистанционно обучение Колаборативно обучение и ИКТ Работа по научно изследователски университетски проект в областта на електронно и дистанционно обучение. Предимства и принос на колаборативното обучение

PowerPoint Presentation:

1 Експоненциално развите на интернет Web 2.0 и електронното обучение e-learning и we-learning Форум, чат, уики, блог You tube и Facebook Колаборативни платформи за EO 2 3 4 5 6 Кооперативно, колаборативно обучение и ИКТ

Казус – проблемна ситуация – работа по проект:

1 2 3 4 Комплексен : отнася се да различни теми, предполага правене на нови асоциации . Контекстуален : отговаря на някаква нужда , има смисъл , изисква прилагане на умения . Дестабилизиращ : нарушава равновесието, създава когнитивен конфликт . Казус – проблемна ситуация – работа по проект

Проекти обект на изследването :

Проекти обект на изследването Мултимедийно, интерактивно, интернет базирано обучение по чужд език - МИБОЧЕ Разработване на електронни курсове и тяхното интегриране в обучението - РЕКТИО ENGLISH 4 FUN - Създаване на интерактивни упражнения на основата на видео материал за електронните курсове по английски език – ниво А1 и А2

Курсът в Мудъл...:

Курсът в Мудъл... Подготовка на проекта Изпълнение на проекта Курс в Мудъл SCENE

Използвани инструменти в Мудъл :

Използвани инструменти в Мудъл Форум /РЕКТИО/ - 5 участника – 32 теми – 264 постинга Споделени ресурси /РЕКТИО/ - 23 документа – многобройни редакции Чат, уики – не са използвани Анкета / English 4 fun / - бързо правене на избор

Колаборативна работа – традиционна и “он лайн”:

Групова Индивидуална изяснява се терминологията дефинират се проблемите формулират се хипотези Установяват се нуждите от информация разпределят се задачите потвърждаване или отхвърляне на направените хипотези търсене на информация консултации с експерти правене на анкети и обобщения SCENE Колаборативна работа – традиционна и “он лайн”

Предимства на он-лайн колаборативната работа:

2 повишена мотивираност във връзка със споменатата възможност 1 Предимства възможност за работа на всеки от участниците в удобно за него време и от избрано от него място 3 възможност да участва и да има поглед върху всички етапи на изпълнението на проекта SCENE Предимства на он-лайн колаборативната работа

Предимства на он-лайн колаборативната работа:

5 възможност на всеки да се запознае с мнението на другите и да изрази своето 4 Предимства по-голяма лична ангажираност и отговорност във връзка с „прозрачността” и „видимостта” при изпълнението на проекта 6 по-голяма възможност за преподавателя да наблюдава и анализира работата на отделните студенти по казуса SCENE Предимства на он-лайн колаборативната работа

Предимства на он-лайн колаборативната работа:

8 по-голяма гъвкавост по отношение на организацията на дискусиите спрямо наблюденията на преподавателя 7 Предимства достъп до ресурси свързани с казуса по всяко време 9 от психологическа гледна точка, комуникацията се улеснява поради намаляването на обременноста от „авторитета” на събеседника SCENE Предимства на он-лайн колаборативната работа

PowerPoint Presentation:

... groups are very important because they force us to progress. ... Groups challenge us. Groups allow us to choose our affinities. Groups create a collective energy, and ecstasy comes more easily because everyone infects everyone else. Paulo Coelho

PowerPoint Presentation:

Благодаря за вниманието За връзка с авторите: niko@bfu.bg dana@bfu.bg

authorStream Live Help