бсу - представяне

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

БСУ - представяне

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Новата идея в образованието !

Slide 2:

СТАТУТ И АКРЕДИТАЦИЯ създаден с акт на Великото народно събрание от 18 септември 1991 година с международен сертификат за качество ISO 9001 : 2000 акредитиран от Н ационалната агенция за оценяване и акредитация член на Асоциацията на частните висши училища в България

Slide 4:

Новата идея в образованието !

Slide 5:

МЕЖДУНАРОДЕН СТАТУС член на Европейската а социация на университети те партньор с над 30 университета в Европа, Америка и Африка партньор в съвместни проекти с над 80 университета и международни организации основател на Катедра на ЮНЕСКО по права на човека и култура на мира

Slide 6:

ОБУЧЕНИЕ участва в Европейската система за натрупване и трансфер на кредити обединява квалифициран и енергичен преподавателски екип работи в креативно взаимодействие със студентите приобщава студентите в научноизследователската дейност интегрира обучението с умения от практиката организира стажове и специализации в Англия, Германия, Португалия, Испания, Словакия ориентира към адаптивност и бърза професионална реализация

Slide 7:

Новата идея в образованието !

Slide 8:

АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ хуманитарни науки науки за обществото, бизнеса и правото технически и компютърни науки

Slide 9:

Новата идея в образованието !

Slide 10:

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ Специалност Приемен изпит Финанси По избор: СТОП-ТЕСТ, български език, математика Счетоводство и контрол Маркетинг Бизнес администрация

Slide 11:

ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Специалност Приемен изпит Връзки с обществеността По избор: СТОП-ТЕСТ, български език, история Журналистика Социални дейности и консултиране

Slide 12:

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ Специалност Приемен изпит Право български език и история Публична администрация По избор: СТОП-ТЕСТ, български език, история

Slide 13:

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ Специалност Приемен изпит Информатика и компютърни науки По избор: СТОП-ТЕСТ или математика Компютърни системи и технологии Бизнес комуникационни и компютърни системи

Slide 14:

ПРИЕМ С ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ Специалност Прием с оценки от държавни зрелостни изпити Финанси по български език, математика, география и икономика или чужд език Счетоводство и контрол Маркетинг Бизнес администрация Връзки с обществеността по български език,история или чужд език Журналистика Социални дейности и консултиране Публична администрация Компютърни системи и технологии по математика или физика Бизнес комуникационни и компютърни системи Информатика и компютърни науки

Slide 15:

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ Приемен изпит Дати на приемните изпити І-ва сесия ІІ-ра сесия ІІІ-та сесия ІV-та сесия V-та сесия VІ- та сесия Български език 21 март 18 април 20 юни 22 юли 18 август 12 септември История на България 20 март 17 април 19 юни 21 юли 17 август 11 септември СТОП-тест 20 март 17 април 19 юни 23 юли 17 август 11 септември Математика 21 юли Обявяване на резултатите и класирането 23 март 23 април 23 юни 28 юли 23 август 14 септември Регистрация за явяване 1 - 15 март 1 - 15 април 1 - 15 юни 1 - 15 юли 2 - 15 август 24 август – 10 септември

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ:

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ Български език – 60 часа История – 60 часа СТОП - тест – 40 часа Математика – 60 часа

Slide 17:

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА актуална учебна, научна и художествена литература и аудиовизуални материали уютни читални с богат справочен фонд и периодични издания на свободен достъп български и чужди пълнотекстови бази данни справочно-библиографска и фактографска информация чрез електронен каталог персонална методическа помощ и дружелюбно обслужване.

Slide 18:

Новата идея в образованието !

СВОБОДНО ВРЕМЕ:

СВОБОДНО ВРЕМЕ Театрално ателие Клуб по салса Клуб по народни танци Дискусионен клуб “Дебати”

Slide 20:

МАТЕРИАЛНА СРЕДА сградата на университета е построена през 2004 година. разположена е върху 22 000 кв.м. разгърната площ носител е на специалната награда “Сграда на годината”

Slide 21:

ТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ високоскоростни и неограничени Интернет комуникации вътрешна учебна и административна компютърна мрежа модерно конфигурирани компютърни класове със свободен достъп специализиран технически лабораторен комплекс чуждоезиково обучение във фонетични кабинети симулационна съдебна зала и медийно студио стационарна, мобилна и мултимедийна проекционна техника

Slide 22:

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР Аула с 400 места Зала със симултантен превод Конферентни зали Изложбена площ

Slide 23:

СПОРТНО-ОЗДРАВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР плуване тенис на корт аеробика волейбол футбол СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И ТУРНИРИ Фитнес-зала Сауна Медицинско обслужване

Slide 24:

СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ два кафе клуба Кафе тераса Дискотека Ресторант

И още ….:

И още …. Стипендии за най-успешните студенти Изучаване на чужд език – минимум 4 семестъра Електронно обучение Най-ниски семестриални такси от всички недържавни висши училища 1 семестър обучение в чужбина по програма “Еразъм” Възможност за работа – Студентски център за кариера и развитие

Slide 28:

Новата идея в образованието !

authorStream Live Help