съвременните информационни и комуникационни технологии

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

СЪВРЕМЕННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

Comments

Presentation Transcript

СЪВРЕМЕННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ :

СЪВРЕМЕННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ Бургаски Свободен Университет ст. преподавател Николай Николов, БСУ ст. преподавател Йорданка Николова, БСУ Научна конференция "Съвременни технологии 07"

Slide 2:

Бургаски Свободен Университет Научна конференция "Съвременни технологии 07" Цел на доклада : Да представи LMS с възможностите които предлагат за колаборативна работа и тяхната /не/употреба от преподавателите . Интерактивност, кооперативна и колаборативна работа. Системи за управление на обучението. - Докеос и Кларолайн - Мудъл - Аколад 3. Вместо заключение

Slide 3:

Бургаски Свободен Университет Научна конференция "Съвременни технологии 07" Интерактивност, кооперативна и колаборативна работа Интерактивна работа – работа при която насърчаваме взаимодействие между членовете от групата и се интересуваме от ефекта от поведението на член от групата върху поведението на друг член от групата. Колаборативна работа – основава се на реалното и непосредствено участие на членовете на групата в изпълнението на задачата; засилена комуникация в групата. Кооперативна работа – основава се на предварително разпределение на ролите за изпълнението на определена задача; всеки член от групата изпълнява само своята задача.

Slide 4:

Бургаски Свободен Университет Научна конференция "Съвременни технологии 07" Системи за управление на обучението Докеос - http :// www . dokeos . com Кларолайн - http :// www . claroline . net Мудъл - http :// moodle . org Аколад - http://demoacoladnet.u-strasbg.fr

Slide 5:

Бургаски Свободен Университет Научна конференция "Съвременни технологии 07" Системи за управление на обучението Докеос и Кларолайн Инструменти за интерактивна работа Място за обмен на файлове Форум Чат Уики Асинхронна комуникация – обмен, форум, уики Синхронна комуникация - чат

Slide 6:

Бургаски Свободен Университет Научна конференция "Съвременни технологии 07" Системи за управление на обучението Мудъл Разполага със същите възможности за синхронна и асинхронна комуникация както Кларолайн и Докеос Разполага с широка гама от дейности с които да се организира колаборативна работа – интерактивни тестове, задание, ателие, речник Педагогическият модел на Мудъл – “ учене чрез правене ” – основен принцип на конструктивизма

Slide 7:

Бургаски Свободен Университет Научна конференция "Съвременни технологии 07" Системи за управление на обучението Аколад Acolad - Apprentissage COLlaboratif A Distance – колаборативно дистанционно обучение Метафората на Аколад – графично са представени лекционната зала, семинарната зала, преподавателска стая, фоайе... Колаборативната работа се осъществява с работа по групи и по екипи върху проблемни ситуации

Slide 8:

Бургаски Свободен Университет Научна конференция "Съвременни технологии 07" Системи за управление на обучението Семинарна зала – групова работа

Slide 9:

Бургаски Свободен Университет Научна конференция "Съвременни технологии 07" Системи за управление на обучението Екипна работа

Slide 10:

Бургаски Свободен Университет Научна конференция "Съвременни технологии 07" Системи за управление на обучението Колаборативната творческа работа се осъществява чрез средствата на асинхронната комуникация в рамките на екипа и на групата. В центъра на общото за екипа пространство стои пространството за обмяна на документи до което единствено имат достъп съответно членовете на отделните екипи.

Slide 11:

Бургаски Свободен Университет Научна конференция "Съвременни технологии 07" Системи за управление на обучението Сътрудничесвото и творческата работа обикновенно протичат по утвърден начин. След организационния момент, в който се приема план и график за работа започват и първите взаимодействия със слагането „он лайн” на първите файлове около които започват „дискусии” посредством форума към всеки документ. След коментарите следва нова версия на съответния документ, нови дискусии и така докато се стигне до вариант, който се подкрепя от всички членове на екипа. След като екипа е излязъл със свое мотивирано предложение за решение, работата се премества в групата, където обучаваните се запознават с идеите и предложенията на останалите екипи, следват отново обмен на мнения и дискусии и се стига до предложение подкрепяно от всички екипи в групата.

Slide 12:

Бургаски Свободен Университет Научна конференция "Съвременни технологии 07" Вместо заключение Изводът се прави на базата на проучени образователни сайтове, използващи LMS . Голяма част от преподавателите, свикнали на определен начин на работа, проектират преподаването от лекционната зала, където те „четат” лекция, върху платформата. Те просто използват платформите, за да публикуват своите лекции, библиография и конспект. Някой от тях стигат до идеята да публикуват и задача за курсова работа, но в повечето случаи всичко свършва до тук.

Slide 13:

Бургаски Свободен Университет Научна конференция "Съвременни технологии 07" Благодаря за вниманието! Ст. преп. Йорданка Николова За въпроси и коментари: nico@mbox.contact.bg

authorStream Live Help