LQCC LQ chu aaa

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Giáo án LQCC Đề tài : Chữ A ,Ă, Chủ đề : Gia đình Giáo viên : Đào Thu Hương Trường MN Thành CôngA :

Giáo án LQCC Đề tài : Chữ A ,Ă, Chủ đề : Gia đình Giáo viên : Đào Thu Hương Trường MN Thành CôngA

Cô đọc câu đố: Miệng tròn,lòng trắng phau phau Đựng cơm,đựng thịt ,đựng rau hàng ngày?:

Cô đọc câu đố: Miệng tròn,lòng trắng phau phau Đựng cơm,đựng thịt ,đựng rau hàng ngày?

PowerPoint Presentation:

C ¸ i b ¸ t

C¸i b¸t :

C ¸i b ¸ t

PowerPoint Presentation:

Cô phát âm “ a ” Tập thể, cá nhân trẻ phát âm “ a ” Các con có nhận xét gì về chữ a (chữ a có 1 nét cong tròn khép kín và 1 nét xổ thẳng) Giới thiệu chữ a in hoa và chữ a viết thường Cô cho trẻ tìm các từ có chữ a xung quanh lớp. a

PowerPoint Presentation:

a A

PowerPoint Presentation:

TRẺ EM HÔM NAY - THẾ GIỚI NGÀY MAI

Dệt từ sợi bông Mà lại có công Giúp người rửa mặt Đố bé là gì?:

Dệt từ sợi bông Mà lại có công Giúp người rửa mặt Đố bé là gì?

PowerPoint Presentation:

Kh ¨ n m Æ t

PowerPoint Presentation:

Cô phát âm “ ă ” Tập thể, cá nhân trẻ phát âm “ ă ” Các con có nhận xét gì về chữ ă (chữ ă gồm 1 nét cong tròn khép kín ,1 nét xổ thẳng và 1 dấu mũ phía trên) Giới thiệu chữ ô viết thường

PowerPoint Presentation:

Cô phát âm “ ă ” Tập thể, cá nhân trẻ phát âm “ ă ” Các con có nhận xét gì về chữ ă (chữ ă gồm 1 nét cong tròn khép kín ,1 nét xổ thẳng và 1 dấu mũ phía trên) Giới thiệu chữ ô viết thường ¡

PowerPoint Presentation:

Êm trµ a o ^

PowerPoint Presentation:

Cô phát âm “â ” Tập thể, cá nhân trẻ phát âm “ â ” Các con có nhận xét gì về chữ â (chữ â có 1 nét cong tròn khép kín , 1 nét xổ thẳng và 1 dấu mũ ở trên đầu) Giới thiệu chữ â in hoa và chữ â viết thường Cô cho trẻ tìm các từ có chữ â xung quanh lớp. ©

PowerPoint Presentation:

Cô phát âm “â ” Tập thể, cá nhân trẻ phát âm “ â ” Các con có nhận xét gì về chữ â (chữ â có 1 nét cong tròn khép kín , 1 nét xổ thẳng và 1 dấu mũ ở trên đầu) Giới thiệu chữ â in hoa và chữ â viết thường Cô cho trẻ tìm các từ có chữ â xung quanh lớp. © Â

So sánh chữ a,ă,â:

So sánh chữ a,ă,â Chữ a,ă,â có những điểm nào giống nhau (khác nhau)? © a

Rung chu«ng vµng:

Rung chu«ng vµng

PowerPoint Presentation:

0 1 2 3 4 5 a a c i b n a a

PowerPoint Presentation:

0 1 2 3 4 5 C¸i gi­ưêng a

PowerPoint Presentation:

M¸y giÆt 0 1 2 3 4 5 a o

PowerPoint Presentation:

0 1 2 3 4 5 Qu¹t trÇn o ^ a

PowerPoint Presentation:

TC:Về đúng nhà

authorStream Live Help