NHAN BIET TOM CUA CA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

HOẠT ĐỘNG CHUNG CÓ MỤC ĐÍCH HỌC TẬP Chủ đề: Thế giới động vật Hoạt động: Nhận biết tập nói Đề tài: Tôm, Cua, Cá Độ tuổi: Nhà trẻ 24 – 36 tháng Giáo viên: Hồ Thị Lý Ngày dạy: 20/12/2008

authorStream Live Help