S4_chien thang bd

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 KIM LONG Môn: Lịch sử - lớp 4 Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) Người thực hiện: Cao Thị Ngọc Hảo Đơn vị: Trường Tiểu học Số 1 Kim Long HỘI THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Năm học: 2008 - 2009

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã đạt kết quả như thế nào? Trả lời

Slide 3: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghĩa gì ? Trả lời

Slide 4: 

Em thấy những gì qua bức tranh trên ?

Slide 5: 

Lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) 1. Tìm hiểu về con người Ngô Quyền: Câu 1: Ngô Quyền là người ở đâu ? Câu 2: Ông là người như thế nào ? Câu 3: Ông là con rể của ai ? Hoạt động cá nhân

Slide 6: 

Lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) 1. Tìm hiểu về con người Ngô Quyền: - Quê ở xã Đường Lâm, Hà Tây. Ông là người có tài, yêu nước. - Con rể của Dương Đình Nghệ.

Slide 7: 

Lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) 2. Trận Bạch Đằng: Thảo luận nhóm bốn Câu 1: Vì sao có trận Bạch Đằng ? Câu 2: Trận Bạch Đằng diễn ra ở đâu ? Vào năm nào ? Câu 3: Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ? Câu 4: Kết quả của trận Bạch Đằng ?

Slide 8: 

CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG

Slide 9: 

TRẬN BẠCH ĐẰNG

Slide 10: 

Lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) 2. Trận Bạch Đằng: Quân Nam Hán sang đánh nước ta. a) Nguyên nhân: b) Diễn biến: c) Kết quả: Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại. Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc xuống sông Bạch Đằng, lợi dụng thuỷ triều lên xuống trên sông, nhử giặc vào bãi cọc rồi đánh.

Slide 11: 

Lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) 3. Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng: Thảo luận nhóm đôi Câu 1: Sau khi chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền đã làm gì ? Câu 2: Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta ?

Slide 12: 

Lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) 3. Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng: Chấm dứt hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở đầu thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc ta.

Slide 13: 

BÀI HỌC Quân Nam Hán kéo sang đánh nước ta. Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta, lợi dụng thuỷ triều lên xuống trên sông Bạch Đằng, nhử giặc vào bãi cọc rồi đánh tan quân xâm lược (năm 938). Ngô Quyền lên ngôi vua đã kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của nước ta.

Slide 14: 

2 3 4 6 5 1 7  TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 2 4 5 6 7 8 8 1) Quân Nam Hán đến từ phương này. 2) Hậu quả mà quân Nam Hán phải nhận khi sang xâm lược nước ta (năm 938). 3) Vũ khí làm thủng thuyền của giặc. 4) Ngô Quyền đã dựa vào hiện tượng thiên nhiên này để đánh giặc. 5) Quê của Ngô Quyền. 6) Tướng giặc tử trận ở Bạch Đằng. 7) Người lãnh đạo trận Bạch Đằng. 3 8) Khi lên ngôi Ngô Quyền lấy hiệu này. XOÁ

Slide 15: 

Những dấu tích cọc gỗ trong trận Bạch Đằng còn lại.

Slide 16: 

Sông Bạch Đằng ngày nay.

Slide 17: 

Lăng Ngô Quyền ở xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Tây)

Slide 18: 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Xem lại bài và học thuộc phần ghi nhớ. - Ôn tập từ bài 1 đến bài 5 để chuẩn bị cho tiết học sau.

authorStream Live Help