T3_bang nhan 9

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Kính chào quý thầy cô giáo

Slide 2: 

Chúc mừng các em đã chiến thắng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đố bạn Người chơi đầu tiên nêu một phép tính trong bảng nhân 8 để đố người chơi tiếp theo. Nếu trả lời đúng người đó sẽ chiến thắng và được quyền nêu một phép tính khác để đố người chơi tiếp theo. Các em hoàn thành trò chơi này trong thời gian 30 giây.

Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2008 : 

Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2008 Toán Người thực hiện: Nguyễn Thị Cẩm Tú Trường tiểu học số 2 Quảng Vinh Bảng nhân 9

Slide 4: 

Tấm bìa này có 9 chấm tròn

Bảng nhân 9 : 

Bảng nhân 9 9 được lấy 1 lần, ta viết: 9 được lấy 2 lần, ta có: 9 x 2 = 9 + 9 = 18 Vậy : 9 được lấy 3 lần, ta có: 9 x 3 = 9 + 9 + 9 = 27 = 18 + 9 = 27 Vậy : 9 x 1 = 9 9 x 9 = 9 x 10 = 9 x 6 = 9 x 5 = 9 x 4 = 9 x 8 = 9 x 7 = Toán 9 x 2 = 18 9 x 3 = 27 9 x 1 = 9 9 x 2 = 18 9 x 3 = 27 + 9

Slide 6: 

Thảo luận nhóm đôi Hãy lập các phép tính nhân còn lại 9 x 9 = 9 x10 = 9 x 6 = 9 x 5 = 9 x 4 = 9 x 8 = 9 x 7 = 36 45 54 63 72 81 90 Chúc mừng các em đã làm đúng 9 x 1 = 1 9 x 2 = 18 9 x 3 = 27 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9

Slide 7: 

Bảng nhân 9 9 x 2 = 9 x 1 = 9 x 9 = 9 x10 = 9 x 6 = 9 x 5 = 9 x 4 = 9 x 3 = 9 x 8 = 9 x 7 = 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Bài 1: Tính nhẩm : 

Chúc mừng các em đã làm đúng Bài 1: Tính nhẩm 9 x 4 = 9 x 1 = 9 x 3 = 9 x 2 = 9 x 7 = 9 x 6 = 9 x 5 = 9 x 8 = 9 x 9 = 9 x 10 = 0 x 9 = 9 x 0 = 36 9 27 18 63 54 72 45 81 90 0 0 Phép tính nào không có trong bảng nhân 9 ?

Slide 9: 

Bài 2: Tính a) 9 x 6 9 x 3 x 2 b) 9 x 7 - 25 9 x 9 : 9 = 54 + 17 = 71 = 63 – 25 = 38 = 81 : 9 = 9 = 27 x 2 = 54 + 17

Bài 3 : 

Chúc mừng các em đã làm đúng. Bài 3 Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ? Tóm tắt: Bài giải Lớp 3B có số bạn là: 3 x 9 = 27 (bạn) Đáp số :27 (bạn) 9 bạn ? bạn Ba tổ: Hãy đặt đề toán có phép tính giải thuộc bảng nhân 9 ?

Slide 11: 

18 27 54 81 9 27 + 9 = 36 Bài 4 Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống 36 + 9 = 45 54 + 9 = 63 63 + 9 = 72 Hãy đếm ngược 81 72 63 9 54 18 27 36 45

Slide 12: 

Ai nhanh ! Ai đúng ! Sẽ có 10 em tham gia chơi. Lần lượt các người chơi sẽ chọn một phép tính bất kì ( từ 1 đến 10) và nêu nhanh kết quả phép tính đó. Nêu kết quả đúng trong một phép tính sẽ được thưởng một bông hoa màu đỏ. Các em hoàn thành trò chơi này trong thời gian 30 giây

Slide 13: 

9 x 3 = 9 x 9 = 9 x 4 = 9 x 1 = 9 x 8 = 9 x 5 = 9 x 6 = 9 x 10 = 9 x 2 = 9 x 5 = 27 81 36 9 72 45 54 90 18 45 Hãy chọn phép tính và nêu kết quả nhanh ! 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

Bảng nhân 9 : 

Bảng nhân 9 9 được lấy 1 lần, ta viết: 9 được lấy 2 lần, ta có: 9 x 2 = 9 + 9 = 18 Vậy : 9 được lấy 3 lần, ta có: 9 x 3 = 9 + 9 + 9 = 27 = 18 + 9 = 27 Vậy : 9 x 1 = 9 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 9 x 6 = 54 9 x 5 = 45 9 x 4 = 36 9 x 8 = 72 9 x 7 = 63 Toán 9 x 2 = 18 9 x 3 = 27 9 x 1 = 9 9 x 3 = 27 9 x 2 = 18 9 x 3 = 27 9 x 1 = 9

Slide 15: 

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Chương 2: Bài 1: ĐỊNH DẠNG KÝ TỰ

authorStream Live Help