MT4_Trang tri duong diem

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

4 Trang trí đường diềm BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Giáo viên thực hiên HOÀNG THỊ HỒNG Đơn vị: Trường tiểu học Cư Chánh

Slide 2: 

NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC: * QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT * CÁCH TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM * THỰC HÀNH * NHẬN XÉT , ĐÁNH GIÁ BÀI 13: VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

Slide 3: 

Quan sát, nhận xét Nhận xét

Slide 5: 

Quan sát nhận xét

I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT : 

I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT 2.Nhận xét *Hoạ tiết ? HOA LÁ CON VẬT

I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT 2.Nhận xét *Kiểu đường diềm : 

I. QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT 2.Nhận xét *Kiểu đường diềm lặp lại xen kẽ

Slide 9: 

II.CÁCH TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Bước 2: vẽ các hình mảng trang trí Bước 1: vẽ khung hình

Slide 10: 

II.CÁCH TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Vẽ họa tiết

Slide 11: 

II.CÁCH TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

Slide 12: 

II.CÁCH TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Bước 4: vẽ màu Các hoạ tiết giống nhau thì vẽ màu giống nhau

Slide 14: 

Thực hành bài vẽ. VẼ TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

Slide 15: 

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 1. Cách sắp xếp hình phù hợp. 2.Trang trí được đường diềm đẹp. 3. Màu sắc tươi vui. DẶN DÒ CHUẨN BỊ : BÀI 14 VẼ THEO MẪU MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT

authorStream Live Help