TV5_Noi cac ve cau ghep

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ÁI TỬ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT LỚP 5 Thứ năm ngày 05 tháng 03 năm 2009 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 08/03 và 26/03! TẬP THỂ LỚP 5D XIN KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO ! Giáo viên: NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu2: Làm bài tập 3 của tiết LTVC mở rộng vốn từ : Trật tự - an ninh. Câu1: Tìm những danh từ và động từ có thể kết hợp với từ an ninh

Slide 3: 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG I- Nhận xét: 1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu: Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển. THI SẢNH Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy. NGUYỄN PHAN HÁCH Câu ghép 2 Vế 1: Chúng tôi đi đến đâu C V Vế 2: rừng rào rào chuyển động đến đấy C V Câu ghép 1 Vế 1: Buổi chiều, nắng vừa nhạt, C V Vế 2: sương đã buông nhanh xuống mặt biến. C V

Slide 4: 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG I- Nhận xét: 2. Các từ in đậm trong hai câu ghép trên được dùng làm gì? Nếu lược bỏ những từ ấy thì quan hệ giữa các vế câu có gì thay đổi? * Kết luận: Các từ vừa ...... đã......, đâu..... đấy trong hai câu ghép trên dùng để nối vế câu 1 với vế câu 2 Nếu lược bỏ các từ vừa ......, đã......, đâu..... đấy, thì: + quan hệ giữa các vế câu không còn chặt chẽ như trước. + Câu văn có thể trở thành không hoàn chỉnh. Buổi chiều nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy a) Buổi chiều nắng nhạt, sương buông nhanh xuống mặt biển b) Chúng tôi đi đến, rừng rào rào chuyển động đến

Slide 5: 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG I- Nhận xét: 3: Tìm những từ có thể thay thế cho các từ in đậm trong hai câu ghép đã dẫn. Với câu a: vừa ..... đã , chưa ..... đã , mới ...... đã Buổi chiều nắng mới nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển. Buổi chiều nắng chưa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển. Buổi chiều nắng càng nhạt, sương càng buông nhanh xuống mặt biển. Với câu b: chỗ nào ...... chỗ ấy Chúng tôi đi đến chỗ nào, rừng rào rào chuyển động chỗ ấy

Slide 6: 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG II. Ghi nhớ Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu , ngoài quan hệ từ, ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như: vừa... đã... ; chưa... đã.... ; mới... đã ... ; vừa .... vừa... ; càng..... càng .... đâu .... đấy ; nào ... ấy ; sao .... vậy ; bao nhiêu ....bấy nhiêu I- Nhận xét: Ví dụ: - Học sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó đạt kết quả cao trong học tập. - Gió càng to, con thuyền càng lướt nhanh trên mặt biển - Nam vừa bước lên xe buýt, xe đã chuyển bánh

Slide 7: 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG III. Luyện tập 1. Trong những câu ghép dưới đây,các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào? Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi. THẠCH LAM b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại , tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra. NGUYỄN QUANG SÁNG c) Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. TRẦN HOÀI DƯƠNG II. Ghi nhớ I- Nhận xét:

Slide 8: 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG III. Luyện tập 1. Trong những câu ghép dưới đây,các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào? Ngày tắt hẳn, trăng lên rồi. b) Chiếc xe ngựa đậu lại , tôi nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra. c) Trời nắng gắt, hoa giấy bồng lên rực rỡ II. Ghi nhớ I- Nhận xét: 2 vế câu được nối với nhau bằng cặp từ hô ứng chưa... đã chưa đã vừa đã 2 vế câu được nối với nhau bằng cặp từ hô ứng vừa... đã càng càng 2 vế câu được nối với nhau bằng cặp từ hô ứng càng...càng

Slide 9: 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG III. Luyện tập II. Ghi nhớ I- Nhận xét: 2. Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp với mỗi chỗ trống : Mưa .... to, gió...thổi mạnh. Trời... hửng sáng, nông dân.....ra đồng. Thuỷ Tinh dâng nước cao....., Sơn Tinh làm núi cao lên..... Hoạt động nhóm Câu a: Mưa càng to, gió thổi càng mạnh Câu b: Trời mới hửng sáng, nông dân đã ra đồng Trời chưa hửng sáng, nông dân đã ra đồng Trời vừa hửng sáng, nông dân đã ra đồng Câu c: Thuỷ Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu

Slide 10: 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG II. Ghi nhớ Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu , ngoài quan hệ từ, ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như: vừa... đã... ; chưa... đã.... ; mới... đã ... ; vừa .... vừa... ; càng..... càng .... đâu .... đấy ; nào ... ấy ; sao .... vậy ; bao nhiêu ....bấy nhiêu I- Nhận xét:

authorStream Live Help