KH5_Nang luong gio

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KHOA HỌC 5 Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy Sinh viên thực hiện: Lê Thị Tình

Slide 2: 

Mục tiêu: Giúp học sinh: Biết được tác dụng của năng lượng gió, năng lượng nước chảy. - Học sinh kể được những thành tựu trong việc khai thác năng lượng gió, năng lượng nước chảy để sử dụng trong cuộc sống. - Biết vận dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy vào cuộc sống thường ngày.

Slide 3: 

HOẠT ĐỘNG 1: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ Trả lời câu hỏi:

Slide 4: 

HÌNH 1 HÌNH 2 HÌNH 3

Slide 5: 

HÌNH 1 Chạy thuyền buồm

Slide 6: 

HÌNH 2 Cối xay gió để xay thóc

Slide 7: 

HÌNH 3 Tua- bin gió dùng để tạo ra dòng điện

KẾT LUẬN : 

Năng lượng gió có thể dùng để chạy thuyền buồm, làm quay tua bin của máy phát điện…. KẾT LUẬN

Slide 9: 

Chong chóng Thả diều Rê thóc Phơi áo quần

Slide 10: 

HOẠT ĐỘNG 2: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG NƯỚC CHẢY

Slide 11: 

1. Quan sát tranh sau và cho biết: Người ta lợi dụng năng lượng nước chảy để làm gì? 3. Kể tên một số nhà máy thủy điện mà em biết. 2. Ở địa phương em người ta sử dụng năng lượng nước chảy vào những việc gì?

Slide 12: 

Quan sát tranh Bè xuôi dòng Bánh xe nước Nhà máy thuỷ điện 1 2 3

Slide 13: 

Dùng sức nước để chạy máy thuỷ điện nhỏ Đua thuyền ngày hội Cối giã gạo Ở địa phương người ta sử dụng năng lượng nước chảy vào những việc:

Slide 14: 

KẾT LUẬN: Năng lượng nước chảy thường được dùng để chuyên chở hàng hóa xuôi dòng nước; làm quay bánh xe nước đưa nước lên cao; làm quay tua-bin của các máy phát điện ở nhà máy thủy điện.

Slide 15: 

Nhà máy thủy điện Sơn La Nhà máy thủy điện Thác Bà Nhà máy thủy điện sông Đa Nhim Nhà máy thủy điện YALI

Slide 16: 

THỰC HÀNH Học sinh thực hiện: - Đổ nước vào mô hình “tua - bin nước”. HOẠT ĐỘNG 3

Slide 18: 

Chúc các em học tốt

authorStream Live Help