hmhd tai craislheim 2014

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

HỌP MẶT HD ĐH TẠI CRAILSHEIM 2014

PowerPoint Presentation:

Snowynguyen 2014

PowerPoint Presentation:

Nẽo đường cách núi ngăn sông Lòng không cất bước xa ngàn dặm chân Phương Tây tiến hóa nghìn năm Không gì ngăn nỗi tâm luôn muốn dời Đường xa cất bước khó gì Ngại người vượt khó nghìn năm vẫn hoài Xứ người xa dặm quê hương Vượt nghìn sóng gió đến nơi thỏa lòng Đủ đầy chẳng muốn dời chân Loanh quanh chốn nhỏ sao hơn gì người Gặp rồi thì chẳng muốn xa Đứa con xa xứ lòng càng gần hơn Họp nhau nói chuyện ngày xưa Ngày nay thân ái gia cang đủ đầy Vui cùng khoảng khắc hôm nay Ai nào có biết mai sau thế nào Hẹn nhau đến chốn thủ đô Năm sau chốn ấy vui cùng ngày mai .

authorStream Live Help