cho doi chut on

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Cho Đời Chút Ơn Ca Sĩ : Trịnh Vĩnh Trinh Nhạc và Lời : Trịnh Công Sơn Hình Ảnh : Internet PPS: Mai Thu Hương

PowerPoint Presentation:

Cho Đời Chút Ơn Hình Ảnh : Internet PPS: Mai Thu Hương Ca Sĩ : Trịnh Vĩnh Trinh Nhạc và Lời : Trịnh Công Sơn

authorStream Live Help