chieu tim hoang hon

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Thơ: Đỗ Thị Minh Giang Nhạc : Chân Trời Tím / Trần Thiện Thanh Chiều Tím Hoàng Hôn Piano: Minh Ngọc Hình Ảnh : Internet PPS: Mai Thu Hương

PowerPoint Presentation:

Em đi bóng nhỏ chiều vương Mơ màng phượng tím hơi sương Khung trời bàng bạc huyền ảo Mưa bụi giăng mờ luyến thương . Gió nhẹ lay tà áo tím Lòng luân vũ khúc nghê thường Thì thầm lời ai khe khẽ Bóng câu xa khuất canh trường . Màu hoa pensée vấn vương Hoàng hôn nhuộm tím tà dương Đồi thông xạc xào tiếng lá Thuở nào tình dâng ngát hương .

PowerPoint Presentation:

Phiên sầu man mác hồn thơ Thời gian trầm lặng êm mơ Trăng ngà lung linh ngọn cỏ Thinh không chìm cõi hoang sơ . Xưa thư nghiêng dòng mực tím Thời gian nhòa nhạt phôi pha Tháng ngày mòn phai nhung nhớ Sợi tơ duyên mỏng lìa xa .

PowerPoint Presentation:

Em đi bóng nhỏ chiều vương Mơ màng phượng tím hơi sương Khung trời bàng bạc huyền ảo Mưa bụi giăng mờ luyến thương . Gió nhẹ lay tà áo tím Lòng luân vũ khúc nghê thường Thì thầm lời ai khe khẽ Bóng câu xa khuất canh trường . Màu hoa pensée vấn vương Hoàng hôn nhuộm tím tà dương Đồi thông xạc xào tiếng lá Thuở nào tình dâng ngát hương . Phiên sầu man mác hồn thơ Thời gian trầm lặng êm mơ Trăng ngà lung linh ngọn cỏ Thinh không chìm cõi hoang sơ . Xưa thư nghiêng dòng mực tím Thời gian nhòa nhạt phôi pha Tháng ngày mòn phai nhung nhớ Sợi tơ duyên mỏng lìa xa . Chiều Tím Hoàng Hôn Đỗ Thị Minh Giang

authorStream Live Help