new jersey 2014

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiểu Tiền Đại Hội New Jersey 5/24/14‏

hai chị em ta …:

hai chị em ta …

chúng mình ... ba đứa:

chúng mình ... ba đứa

ba người ... ba chai:

ba người ... ba chai

hãy xem ta trổ tài ... ba đời làm mọi dzợ:

hãy xem ta trổ tài ... ba đời làm mọi dzợ

sao không có gì ăn hết dzậy chời!:

sao không có gì ăn hết dzậy chời !

beer đâu sao không thấy?:

beer đâu sao không thấy ?

món này ngon phải biết …:

món này ngon phải biết …

lẹ lên ... đói bụng gồi!:

lẹ lên ... đói bụng gồi !

nhập tiệc nè bà con …:

nhập tiệc nè bà con …

ha … ha … ha …:

ha … ha … ha … " Không say, Không về !"

authorStream Live Help