co mot dong song da qua doi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời     Nhạc: Trịnh Công Sơn Trình bày: Thu Ph ương Hình Ảnh: Internet PPS : Mai Thu Hương

PowerPoint Presentation:

Mười năm xưa đứng bên bờ dậu Ðường xanh hoa muối bay rì rào Có người lòng như khăn mới thêu Mười năm sau áo bay đường chiều   Bàn chân trong phố xa lạ nhiều   Có người lòng như nắng qua đèo   Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai   Đã lênh đênh biển khơi   Có lần bàn chân qua phố   Thấy người sóng lao xao bờ tôi   Mười năm chân bước trên đường dài     Gặp nhau không nói không nụ cười    Chút tình dường như hiu hắt bay    Mười năm khi phố khi vùng đồi     Nhìn nhau ôi cũng như mọi người   Có một dòng sông đã qua đời  

PowerPoint Presentation:

Mười năm xưa đứng bên bờ dậu Ðường xanh hoa muối bay rì rào Có người lòng như khăn mới thêu Mười năm sau áo bay đường chiều   Bàn chân trong phố xa lạ nhiều   Có người lòng như nắng qua đèo   Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai   Đã lênh đênh biển khơi   Có lần bàn chân qua phố   Thấy người sóng lao xao bờ tôi   Mười năm chân bước trên đường dài     Gặp nhau không nói không nụ cười    Chút tình dường như hiu hắt bay    Mười năm khi phố khi vùng đồi     Nhìn nhau ôi cũng như mọi người   Có một dòng sông đã qua đời   Có lần bàn chân qua phố   Thấy người sóng lao xao bờ tôi  

authorStream Live Help