THẦY TRÒ HOÀNG DIỆU HỌP MẶT TẠI THỦY TIÊN- 15.12.2013

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

THẦY TRÒ HOÀNG DIỆU HỌP MẶT 15.12.2013

PowerPoint Presentation:

LÂ M VĂ N KHOA (SYDNEY) - HD 71-78

PowerPoint Presentation:

NGUYỄN THÀNH KHÁNH ,HD 66-73 & LÂM VĂN KHOA

PowerPoint Presentation:

CÁC THẦY:CẤN P. NHIẾP,NGUYỄN H. TÂM,LÊ V.TRÁNG,NGUYỄN TÔN BÁ

PowerPoint Presentation:

CÁC THẦY:NGUYỄNV.HỘI,NGUYỄNX.DŨNG,CẤNP.NHIẾP,NGUYỄNH.TÂM,LÊV.TRÁNG

PowerPoint Presentation:

CAO THỊ HIẾU- HD 64-71

PowerPoint Presentation:

CHÂU THANH QUYÊN-HD 67-74 PHAN THỊ HẠNH-HD 64-71 THẦY ĐẶNG VĂN LÂU

PowerPoint Presentation:

Đứng sau: KHOA , HOÀNG YẾN

PowerPoint Presentation:

THẦY HỘI & THẦY DŨNG

PowerPoint Presentation:

LÂM HOÀNG YẾN & NGUYỄN KIM LANG

PowerPoint Presentation:

HOÀNG YẾN, KIM LANG, THANH QUYÊN

PowerPoint Presentation:

NHẠC KHÚC: QUÊ HƯƠNG – THƠ:ĐỖ TRUNG QUÂN NHẠC: VŨ HOÀNG –ĐÀN TRANH

PowerPoint Presentation:

NĂM MỚI, GIÁP NGỌ 2014. KÍNH CHÚC: QUÝ THẦY CÔ AN KHANG, TRƯỜNG THỌ CHÚC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN: THÀNH ĐẠT, VẠN SỰ NHƯ Ý

authorStream Live Help