KYYEUCONDAYmusic

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KỶ YẾU CÒN ĐÂY:

KỶ YẾU CÒN ĐÂY

PowerPoint Presentation:

THẦY CÔ & CHS HD SINH SỐNG TẠI MỸ

PowerPoint Presentation:

CHS HD SINH SỐNG TẠI CANADA

PowerPoint Presentation:

THẦY CÔ & CHS HD SINH SỐNG TẠI ViỆT NAM

PowerPoint Presentation:

CHS HD SINH SỐNG TẠI ViỆT NAM

PowerPoint Presentation:

CHS HD SINH SỐNG TẠI ViỆT NAM

PowerPoint Presentation:

CHS HD SINH SỐNG TẠI ViỆT NAM

PowerPoint Presentation:

CHS HD SINH SỐNG TẠI ViỆT NAM

PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:

Ngày xưa ấy bạn vẫn cùng ta Chiếc xe đạp tung tăng trên phố Sau giờ học là cả trời mơ Ta cùng bạn khác nhau suy nghĩ Cả bầu trời che gió chắn mưa Hành trang ta cùng bạn phía trước Đừng nãn lòng sẽ gặp trời hoa Hôm nay có bạn mai lại xa Giữ hiện tại cái ta có được Dù không thật nhưng vẫn mĩm cười . Snowynguyen 2013

PowerPoint Presentation:

Chân thành cám ơn Công Thành, Uyên Nguyễn, Ánh Tuyết, Xuân Hoa, Hiền Phát, Mai Oanh, Minh Hà và các bạn... Snowynguyen 2013

authorStream Live Help