RAU ĐẮNG-HƯƠNG QUÊ NGỌT NGÀO

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Verdana:

RAU ĐẮNG hương quê ngọt ngào HÌNH ẢNH : INTERNET

VNI-Thufap2:

Rau đắng biển

Profile:

Bông sún,so đủa,điên điển,vòi voi,rau đắng..

PowerPoint Presentation:

Cháo cá lóc-Rau đắng

PowerPoint Presentation:

Canh chua cá lăng,rau đắng

PowerPoint Presentation:

Canh cá trào-Rau đắng

PowerPoint Presentation:

Rau đắng,điên điển

PowerPoint Presentation:

Rau ăn kèm lẩu cá bóng kèo

PowerPoint Presentation:

Tôm sú-Rau đắng

PowerPoint Presentation:

Lẩu cá bòng kèo- Rau Lục bình-So đủa-Rau nhúc-Rau đắng

PowerPoint Presentation:

Canh chua cá bóng kèo-Rau đắng

PowerPoint Presentation:

Canh cá khoai-Rau đắng

PowerPoint Presentation:

Lẩu cá thác lác-Rau đắng

PowerPoint Presentation:

Lẩu gà-Rau đắng

PowerPoint Presentation:

Sau hè rau đắng Cuối vườn rau sam Hiếu tâm thơm mãi khói nhang…

PowerPoint Presentation:

Nhạc sĩ:BẮC SƠN - Tiếng hát:NHƯ QUỲNH pps:bp

authorStream Live Help