THẦY CÔ TRH HOÀNG DIỆU-SÓC TRĂNG TRƯỚC 1975

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Times New Roman:

TRUNG HỌC HOÀNG DIỆU- SÓC TRĂNG TRƯỚC 1975 THẦY CÔ

PowerPoint Presentation:

Thầy MAI VĂN KIÊM

PowerPoint Presentation:

Thầy PHAN NGỌC RĂNG

Thầy MAI VĂN KIÊM:

Thầy TÔ QUỐC

Thầy PHAN NGỌC RĂNG:

Thầy Tô Hạt Châu

Thầy TÔ QUỐC:

Thầy TÔ KÝ

Thầy TÔ KÝ:

Thầy Đỗ Như Thắng

PowerPoint Presentation:

Thầy TRẦN NGỌC ẨN

PowerPoint Presentation:

Thầy LÊ NGỌC SƠN

Thầy LÊ NGỌC SƠN:

Thầy NGUYỄN ĐÌNH SINH

Thầy NGUYỄN ĐÌNH SINH:

Thầy LÊ ĐÌNH ĐIỂU

PowerPoint Presentation:

Cô TRẦN THỊ CÁC

Cô TRẦN THỊ CÁC :

CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

PowerPoint Presentation:

Cô HUỲNH THỊ DUNG

Cô HUỲNH THỊ DUNG :

CÔ NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

CÔ NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG :

Cô HỨA ĐIỄU HỒNG

PowerPoint Presentation:

Thầy Lê Văn Đức

PowerPoint Presentation:

Thầy Nguyễn Văn Hội

PowerPoint Presentation:

TRẦN LỘC THẦY TRẦN LỘC

PowerPoint Presentation:

Thầy Nguyễn Hiền Lương

PowerPoint Presentation:

Thầy Bùi Thế San

PowerPoint Presentation:

Thầy Phạm Thế Trúc

PowerPoint Presentation:

Posted by  HOANGDIEUSAIGON  Labels:  THÔNG TIN LIÊN LẠC NHẠC KHÚC: HOÀI CẢM- CUNG TIẾN-PIANO pps : n t b Còn thiếu ảnh một số Thầy Cô, xin chân thành cáo lỗi Nguồn ảnh:

authorStream Live Help