CỰU GV & CỰU HS HD HỌP MẶT TAỊ SG- 17.4.2013

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CỰU GV và CỰU HS TRUNG HỌC HOÀNG DIỆU ST HỌP MẶT TẠI QUÁN THỦY TIÊN Q5-SG 17.4.2013 NHẠC KHÚC :TRIỆU ĐÓA HỒNG - HÒA TẤU

PowerPoint Presentation:

Hàng ngồi:Các cô Quyên,Khiếm,Hoa,Việt Anh,Bé,Hường Hàng đứng:Các thầy Tâm,Bá,Nhiếp, anh Khanh, anh Danh. .

PowerPoint Presentation:

Các thầy Hội,Lâu,Tâm,Nhiếp, Bá,Tráng

PowerPoint Presentation:

Các Anh Tô Hạt Danh,Tứ Lễ,Thành Khánh. Các Thầy Nguyễn Văn Hội,Đặng Văn Lâu,Cấn Phan Nhiếp.

PowerPoint Presentation:

Các chị Khên,Thanh Quyên.Phan Thị Hạnh

PowerPoint Presentation:

Các chị Nguyệt Ánh,Hoàng Vĩnh,Phan Thị Hạnh

PowerPoint Presentation:

Chúc Quý Thầy Cô và các bạn đồng môn AN KHANG VẠN SỰ NHƯ Ý pps: bp

authorStream Live Help