hội ngộ NO

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ủa ... máy chụp hình có “pin" không vậy cà ? Sao Mai - Hồng Nhan - Thủy Lê - Kiều Nga

PowerPoint Presentation:

Hồ - Thủy Lê - Tùa Hia Hiệp mắc cười quá ... hi hi

PowerPoint Presentation:

anh Hưởng ... làm chủ tọa

PowerPoint Presentation:

để tui thử coi chín chưa? bánh mì nóng dòn đây! Bạch Lan - Huấn

PowerPoint Presentation:

Thủy Hương - Kim Yến

PowerPoint Presentation:

chị Minh Giang - Kim Ba

PowerPoint Presentation:

cua kẹp ... hổng đau … ha ha

PowerPoint Presentation:

Ý Liên - chị Sao Mai

PowerPoint Presentation:

Một , hai , ba ... dô Minh Tâm x ạo hoài... nước lạnh đó cha! Hồ

PowerPoint Presentation:

Anh My - Tỉa Phiên

PowerPoint Presentation:

anh Long - anh Chương Sao ông dành ăn hết vậy?

PowerPoint Presentation:

Hồng Nhan - Thủy Lê - Kim Phúc

PowerPoint Presentation:

anh Chương - chị Ngọc Hà kỳ này hai đứa mình "trúng mánh"

PowerPoint Presentation:

Bác Năm

authorStream Live Help