De_gebarsten_pot

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Oude wijsdom uit China Trí tuệ cổ xưa Trung Quốc:

Oude wijsdom uit China Trí tuệ cổ xưa Trung Quốc

PowerPoint Presentation:

Een oudere chinese vrouw had twee grote potten , elke pot hing aan het einde van een stok , welke ze in haar schouder droeg . Một phụ nữ lớn tuổi Trung Quốc có hai cái bình gốm lớn, mỗi bình treo trên đầu phần gánh , mà bà đeo trên vai .

PowerPoint Presentation:

Een van de potten had een barst …… De andere pot was perfect in orde en leverde altijd de volledige portie water. Một trong hai cái bình có một vết nứt ...... Cá i bình k ia thì hoàn hảo hơn và luôn luôn chứa đầy nước.

PowerPoint Presentation:

Aan het eind van de lange wandeling , van de stroom tot het huis , was de gebarsten pot nog maar half vol met water. Vào cuối hành trình dài từ dòng suối v ề đến nhà, chiếc bình nứt chỉ chứa một nửa bình nước.

PowerPoint Presentation:

Twee volledige jaren ging de vrouw dagelijks naar de stroom en de gebarsten pot bracht enkel maar een halve pot water thuis . Hai năm qua, hàng ngày bà chỉ mang theo chiếc bình nứt như thế từ đó về nhà.

PowerPoint Presentation:

Natuurlijk was de perfecte pot trots op zijn prestaties dat hij altijd een volledige pot water thuis bracht . Tất nhiên, chiếc bình hoàn hảo nó rất tự hào về hiệu suất của mình rằng nó luôn luôn mang về nhà một bình đầy nước.

PowerPoint Presentation:

Maar de gebarsten pot was beschaamd over zijn onvolmaaktheid , hij voelde zich ongelukkig dat hij slechts de helft kon doen als waarvoor hij gemaakt was. Nhưng chiếc bình nứt thì rất xấu hổ về khuyết tật của nó, nó cảm thấy không hài lòng rằng nó có thể làm chỉ một nửa như nó đã làm .

PowerPoint Presentation:

Na twee jaar zag hij dit als een bittere mislukking …. Op een dag sprak hij tegen de vrouw bij de stroom . Sau hai năm, nó nhận thấy đây là một thất bại cay đắng .... Một ngày nọ, nó đã nói chuyện với bà khi đi bên cạnh dòng suối .

PowerPoint Presentation:

“ Ik voel me beschaamd over mijzelf , vanwege mijn barst lekt het meeste water weg tijdens de lange weg naar uw huis ” "Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình, bởi vì vết nứt của tôi bị rò rỉ nước nhiều nhất trong suốt chặng đường dài về đến nhà của bà "

PowerPoint Presentation:

De oude vrouw glimlachte … Hebt u niet opgemerkt dat er bloemen staan aan uw kant van het pad, en niet aan de andere kant ? Bà mỉm cười ... bạn không nhận thấy rằng có những bông hoa bên cạnh mình trên suốt quảng đường về nhà , m à không phải ở phía bên kia?

PowerPoint Presentation:

Dat is omdat ik altijd heb geweten van uw tekortkoming … Dus plantte ik bloemen aan uw kant van het pad, en elke dag als we terug liepen naar huis gaf u hen water. Đó là bởi vì tôi luôn luôn biết khiếm khuyết của bạn ... Vì vậy, tôi trồng hoa bên cạnh bạn theo suốt con đường về , và mỗi ngày khi chúng t a trở về nhà, bạn đã tưới nước cho chúng .

PowerPoint Presentation:

“Twee jaar lang ben ik in staat geweest om deze mooie bloemen te plukken en er het huis mee te decoreren ” "Trong hai năm tôi đã có thể hái những bông hoa xinh đẹp và ngôi nhà đ ược trang hoàng "

PowerPoint Presentation:

Zonder u zou er niet de schoonheid en pracht zijn geweest in mijn huis . Nếu không có bạn ngôi nhà tôi nó sẽ không có vẻ đẹp và lộng lẫy đến như thế .

PowerPoint Presentation:

Elk van ons heeft zijn eigen gebreken Mỗi người trong chúng ta đều có khiếm khuyết của mình

PowerPoint Presentation:

Maar het zijn de onvolmaaktheden en gebreken die elk van ons heeft wat onze levens zo interessant maakt . N hưng sự không hoàn hảo và khuyết khuyết nó làm cho cuộc sống cho mỗi người trong chúng ta trở nên thú vị.

PowerPoint Presentation:

Men moet elke persoon nemen zoals hij of zij is, En slechts de goede dingen van hen zien . Chúng ta phải giữ như thế , như nó đã có Và chỉ có những điều tốt đẹp .

PowerPoint Presentation:

Ik wens al mijn onvolmaakte vrienden … Een prachtige en zonnige dag…. En denk eraan ….. ruik de heerlijke geur van de bloemen aan uw zijde van het pad. Tôi mong muốn tất cả sự không hoàn hảo của bạn bè tôi... V à m ột ngày nắng đẹp.... Và nhớ ..... ngửi mùi thơm của loài hoa trên con đường c ủa bạn.

PowerPoint Presentation:

Neem de tijd om dit bericht door te sturen aan al uw vrienden die ook gebreken hebben … Hãy dành thời gian để gửi thông điệp này đến tất cả các bạn bạn bè cũng là những người có khiếm khuyết... Hoa Phượng sưu tầm Snowynguyen biên dịch 2013

PowerPoint Presentation:

M Groetjes Xin chào

authorStream Live Help