gebedvaneenboom

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Hoa Phượng sưu tầm Snowynguyen biên dịch 2013

PowerPoint Presentation:

Gebed van een boom. Lời c ầu nguyện của một cái cây

Mens, luister eens naar mij … Mọi người, hãy lắng nghe tôi nói…:

Mens, luister eens naar mij … Mọi người , hãy lắng nghe tôi nói …

Tijdens de koude november- nachten geef ik warmte in je huis. Het is door mij te verbruiken dat je je kan verwarmen.:

Tijdens de koude november - nachten geef ik warmte in je huis. Het is door mij te verbruiken dat je je kan verwarmen . Ngày lạnh tháng 11- ban đêm tôi cho nhiệt độ ấm trong nhà của bạn. Nhờ tôi mà bạn có thể được ấm áp

Ik geef je verfrissende schad uw onder de brandende zon in de zomer. Tôi cho bạn bóng mát làm cho nó mới mẻ dưới ánh mặt trời rực nắng mùa hè.:

Ik geef je verfrissende schad uw onder de brandende zon in de zomer . Tôi cho bạn bóng mát làm cho nó mới mẻ dưới ánh mặt trời rực nắng mùa hè.

Ik ben het geraamte v an jouw huis en geef je een dak waaronder je kan schuilen.:

Ik ben het geraamte v an jouw huis en geef je een dak waaronder je kan schuilen . Tôi là bộ xương của nhà bạn và cho bạn một mái nhà bạn có thể nương náu .

Ik ben het blad van jouw tafel en de stoel waarop je je kan uitrusten.:

Ik ben het blad van jouw tafel en de stoel waarop je je kan uitrusten . Tôi là mặt bàn của cái bàn trong nhà bạn và là cái ghế mà trên đó bạn có thể ngồi thư giãn.

Ik ben het gewelf van jouw kerken en kathedralen.:

Ik ben het gewelf van jouw kerken en kathedralen . Tôi là ông chủ của các nhà thờ và thánh đường của bạn.

Ik ben het bed waarin je kan rusten na een dag van zwaar werken.:

Ik ben het bed waarin je kan rusten na een dag van zwaar werken . Tôi là giường nơi bạn có thể nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc .

Ik ben de levende materie waardoor de harmonieuze klanken van de viool en de fluit ontstaan.:

Ik ben de levende materie waardoor de harmonieuze klanken van de viool en de fluit ontstaan . Tôi là vật liệu sống làm cho âm thanh hài hòa của violin và sáo.

Ik ben het hout waarmee je jouw boten maakt.:

Ik ben het hout waarmee je jouw boten maakt . Tôi là tấm gỗ mà bạn có thể làm con thuyền của bạn.

Ik ben het handvat van jouw sikkel, de schaats van jouw slede en het hekken van jouw omheining.:

Ik ben het handvat van jouw sikkel , de schaats van jouw slede en het hekken van jouw omheining . Tôi là tay cầm hình cầu liềm hồng, ván trượt chiếc xe trượt tuyết của bạn và hàng rào nhà bạn.

Ik ben de koffer met jouw bezittingen, de rol die jouw deeg kneedt en de lepel die jouw soep omroert.:

Ik ben de koffer met jouw bezittingen , de rol die jouw deeg kneedt en de lepel die jouw soep omroert . Tôi là cái h ộ p cất giữ tài sản của bạn, vai trò của tôi là nhào bột và là thìa canh để quấy .

Ik ben de wieg van jouw kind en zal jouw kist zijn als je deze wereld verlaat.:

Ik ben de wieg van jouw kind en zal jouw kist zijn als je deze wereld verlaat . Tôi là sự ra đời của con bạn và tấm ngực của bạn khi bạn rời khỏi thế giới này.

Wil je dan asjeblieft stoppen met steeds tegen mij te pissen !!! :

Wil je dan asjeblieft stoppen met steeds tegen mij te pissen !!! Bạn sẽ vui lòng, khi dừng lại mọi lúc bên tôi để …tè !

authorStream Live Help