CHUCXUAN QUYTY ok

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÚC XUÂN MỌI NHÀ 2013

PowerPoint Presentation:

TẾT ĐẾN, VUI CHÚC NHAU 2013

PowerPoint Presentation:

Gia đinh Hoàng Diệu ơi , Tết , tết , tết đến rồi ! Cùng nhau nâng chén cùng kính chúc Thầy , Cô , bằng hữu bốn phương trời ... Tết đến đây rồi , vui chúc nhau An khang sức khỏe , chẳng chúc giàu Tiền rừng , bạc biển mà không khỏe Hạnh phúc đâu ngoài nghĩa khổ đau ?!

PowerPoint Presentation:

Tết đến đây rồi , vui chúc nhau Bình an năm mới , chẳng lệ trào Gia đình hòa thuận vui sum họp Châu báo , kim cương ... dám sánh nào ?!

PowerPoint Presentation:

Tết đến đây rồi , vui chúc nhau Niềm tin Thiên Chúa quyết vươn cao Quyết tâm vun bón hoa cầu nguyện Cho sắc hương thơm thơm mãi ngạt ngào ...

PowerPoint Presentation:

Tết đến đây rồi , vui chúc nhau Anh Nam, chị Bắc ... siết tay chào Chân tình bằng hữu luôn tha thiết Hoàng Diệu trường xưa ... nghĩa dạt dào ...

PowerPoint Presentation:

Tết đến đây rồi , vui chúc n hau Mọi điều n hư ý, trước như sau Nhiều vui , l ắm khỏe v à hạ nh phước Thưởng thứ c Xuân tư ơi , Tết Quí Tỵ 2013 đậm màu

PowerPoint Presentation:

Snowynguyen 2013 Thơ cô Trần Thị Bé

PowerPoint Presentation:

Nhà nhà an vui

authorStream Live Help