Briefje_van_50_euro je

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Ik heb een mail ontvangen met een belangrijke boodschap die ik u graag doorgeef . Tôi có một thông điệp quan trọng từ mail tôi nhận mà tôi muốn gửi đến bạn .

PowerPoint Presentation:

Een bekende spreker toonde aan zijn toehoorders een briefje van € 50 vóór hij zijn conferentie begon en vroeg : ‘ Wie heeft dit graag ?’ Iedereen stak zijn hand op. Một diễn giả nổi tiếng trình cho khán giả của mình 1 bao thư có 50€ trước khi hội nghị của mình bắt đầu và hỏi: "Ai muốn có nó ? ’’ Mọi người đều giơ tay.

PowerPoint Presentation:

Toen zei hij : ‘ Ik ga dat briefje van € 50 aan iemand van jullie geven . Maar laat mij er eerst nog wat mee doen .’ Sau đó, ông nói: "Tôi sẽ nhận 50€ từ bất kỳ ai đó trong các bạn cho . Nhưng hãy để tôi làm một cái gì đó với nó trước đã . "

PowerPoint Presentation:

Hij verkreukelde het biljet en vroeg : ‘ Wie wil dit briefje nog ?’ De handen gingen in de lucht . Ô ng vò nát tờ giấy tiền đó và hỏi: "Ai muốn cái này nữa không ?" Nhiều cánh tay dơ lên .

PowerPoint Presentation:

‘ Goed , akkoord ! Maar wat zeg je als ik er dit mee doe ?’ Hij gooide het biljet op de grond , vertrappelde het zo erg met zijn voeten , dat het helemaal besmeurd was . Toen vroeg hij : ‘ Wie wil dit biljet nog ?’ Tốt , đồng ý! Như những gì bạn nói nếu tôi làm tiếp điều này nữa ? " Ông ném tờ giấy tiền l ên sàn nhà, chà đạp nó dưới đ ôi chân của mình, nó đã hoàn toàn bị vấy bẩn. Sau đó, ông hỏi: "Ai muốn nó nữa không ?"

PowerPoint Presentation:

Vanzelfsprekend stak iedereen de hand op! Thật r õ ràng mọi người vẫn giữ tay của họ như thế !

PowerPoint Presentation:

Toen zei hij : ‘ Vrienden , onthoud uit wat ik met dit briefje Ge daan heb , deze les. Je wilt dat briefje nog altijd . Omdat het besmeurd is , is het niet van waarde veranderd . Meerdere keren in uw leven wordt ge gekrenkt , afgeschreven , vertrapt door de mensen , of door de gebeurtenissen in je leven dooreengeschud … Sau đó, ông nói: “ Các bạn thân , từ những gì tôi cho bạn thấy . Hãy nhớ thực hiện bài học này. Bạn muốn bao thơ này vẫn còn. Bởi vì nó đã bị vấy bẩn, nhưng nó không thay đổi giá trị. Nhiều lần trong cuộc sống của bạn , bị xúc phạm, bị chà đạp , bị tổn thương bởi những người khác hoặc những vi ệ c xung quanh bạn , làm cho bạn suýt ngã ...

PowerPoint Presentation:

…dan heb je de indruk dat je niets meer betekent . Maar in de ogen van wie je liefhebben ben je niet veranderd . Welnu , de waarde van een mens hangt niet af van wat je doet of niet doet . Ge kunt altijd herbeginnen en uw doel bereiken omdat ge in wezen blijft wie ge zijt .’ ... Cho nên bạn có ấn tượng sâu sắc là bạn không có nghĩa gì . Tuy nhiên, trong mắt những người yêu quí bạn , thì bạn k hông hề thay đổi . Bây giờ, giá trị của một con người không phụ thuộc vào những gì bạn làm hoặc không làm. Bạn luôn có thể bắt đầu lại từ đầu và đạt được mục tiêu của bạn , bởi vì về cơ bản bạn vẫn còn biết bạn là ai. "

PowerPoint Presentation:

Bewaar deze boodschap niet maar geef ze door aan allen die je liefhebt . Vroeg of laat kan ze hen van nut zijn als een eenvoudige , liefdevolle bemoediging ! Lưu tâm lời nhắn này nhưng không quá mức . Gửi đến tất cả những người bạn yêu quí . Sớm hay muộn họ có thể cho bạn những lời khuyến khích giản đơn, hay những lời yêu mến !

PowerPoint Presentation:

Groetjes Xin chào Hoa Phượng sưu tầm Snowynguyen biên dịch 2013

authorStream Live Help