wijze_woorden

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Wijze woorden Những từ ngữ thông minh:

Wijze woorden Những t ừ ngữ thông minh

PowerPoint Presentation:

Hoe beter je als mens bent,hoe moeilijker het is…om anderen van slechtheid te verdenken. T ốt hơn bạn là chính mình , điều khó khăn hơn và xấu xa khi mình nghi ngờ người khác .

PowerPoint Presentation:

Een blik,een woord,een stille wenk…elkaar zo kennen is een geschenk. Một cái nhìn, một từ ngữ một cái nháy mắt im lặng ..., sự hiểu biết nhau như một món quà.

PowerPoint Presentation:

De gelukkigste mens is degene die het denkt te zijn. Người hạnh phúc nhất là nghĩ rằng khi mình đạt được điều gì đó .

PowerPoint Presentation:

Kijk niet teveel in het verleden…. Maar meer in de toekomst. Đừng nhìn lại quá nhiều về quá khứ .... Nhưng hướng nhiều hơn về tương lai.

PowerPoint Presentation:

In niets gaat zoveel tijd zitten als in denken. K hông có gì hay hơn là có thời gian ngồi lại suy gẫm .

PowerPoint Presentation:

De waarde van een geschenk,wordt niet bepaald door de prijs. Giá trị của một món quà, không được xác định bởi giá cả của nó .

PowerPoint Presentation:

Zoals een zonnestraal een bloem doet open gaan, Kan een vriendelijk woord een gezicht doen stralen. Giống như tia nắng làm cho nó mở hoa, Một lời tử tế có thể như những lời ca .

PowerPoint Presentation:

Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten,maar de echo ervan duurt eindeloos. Một lời tử tế không cần phải mất quá nhiều thời gian nói ra , nhưng tiếng vang của nó sẽ kéo dài vô thời hạn.

PowerPoint Presentation:

Kijk om je heen en je zult zien, dat de mooiste dingen gratis zijn. Hãy n hìn xung quanh và bạn sẽ thấy rằng những điều tốt nhất thường là miễn phí.

PowerPoint Presentation:

Wie zichzelf kent veroordeelt niemand. Ai mà biết được mình không lên án ai cả .

PowerPoint Presentation:

Vrienden zijn die mensen die je in je hart raken en ieders leven blijer maken, Bạn bè là những người bạn có trong trái tim của bạn và sự liên lạc của mọi người , sẽ giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn,

PowerPoint Presentation:

Bedankt dat jij er bent!! Cảm ơn các bạn đã ở đây !

PowerPoint Presentation:

groetjes . Xin chào Hoa Phượng sưu tầ m Snowynguyen biên dịch 2013

authorStream Live Help