12 MAANDEN

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

12 GEZEGDEN 12 MAANDEN 12 THÁNG 12 CHÂM NGÔN

PowerPoint Presentation:

Januari *** Louwmaand Tháng 1 Geeft januari een sneeuwtapijt , dan zijn we gauw de winter kwijt Cho tháng 1 một thảm tuyết Sau đó chúng ta sớm mất đ i mùa đông

PowerPoint Presentation:

Februari *** Sprokkelmaand . Tháng 2 Tháng lượm nhặt Februari is nooit zo fel , of ze heeft z’n drie zomerse dagen wel ! Tháng 2 không phải là quá sáng sủa , hay là nó có 3 ngày mùa hè

PowerPoint Presentation:

Maart *** Lentemaand . Tháng mùa xuân Maartse buien die beduiden , dat de zomer aan komt kruien. Tháng 3 tháng mùa xuân Nghĩa là mưa phùng tháng 3, rằng mùa hè kéo đến

PowerPoint Presentation:

April *** Grasmaand. Blijft de poes een hele dag op stoel , reken dan op een natte boel . Tháng 4 Tháng cỏ Mèo nằm cả ngày trên ghế đ ếm từng giọt ướt

PowerPoint Presentation:

Mei *** bloeimaand. In mei leggen alle vogeltjes een ei , behalve de koekoek en de griet , die leggen in de mei maand niet . Tháng 5 tháng của hoa Tháng 5 thì tất cả loài chim đẻ trứng ngoại trừ chim cu và chim bồ câu , nhưng còn lại thì không nằm trong tháng 5

PowerPoint Presentation:

Juni *** Zomermaand. Is juni nat en guur… dan wordt alles slecht en duur. Tháng 6 tháng mùa hè Tháng 6 lạnh lẽo và ảm đạm rồi mọi thứ trở nên rất tệ và đắt

PowerPoint Presentation:

Juli *** Hooimaand. Een juli met zon… vult kelder en ton . Tháng 6 tháng cỏ khô Một tháng 7 với mặt trời đ ầy ấp dưới hầm và rượu

PowerPoint Presentation:

Augustus *** Oogstmaand. Geven de kippen luid getok… regen op het kippenhok . Tháng 8 tháng thu hoạch Cho những tiếng la của những con gà bị nhổ lông … mưa lại rơi trên chuồng gà

PowerPoint Presentation:

September *** Herfstmaand. Draden van spinnen… de herfst kan beginnen. Tháng 9 tháng mùa thu Nhện giăng mạng... Mùa thu có thể bắt đầu

PowerPoint Presentation:

Als de ganzen nu al naar het zuiden vliegen , zal de winter er niet om liegen. Oktober *** wijnmaand Tháng 10 tháng rượu Những con ngỗng bây giờ bay về phía nam mùa đông sẽ không dối gian

PowerPoint Presentation:

November *** Slachtmaand. Wat nu bloeit , van kleuren gloeit . Tháng 11 tháng giết mổ Mọi thứ bây giờ khởi sắc từ sự tỏa sáng của màu sắc

PowerPoint Presentation:

December *** Wintermaand. Hangt het ijs met Kerst aan de twijgen… ge zult met Pasen palmen krijgen. Tháng 12 tháng mùa đông Tuyết treo trên cây mùa Giáng Sinh b ạn sẽ giữ vào lòng bàn tay ngày Phục Sinh

PowerPoint Presentation:

Hoa Phượng sưu tầm Snowynguyen biên dịch 2013

authorStream Live Help