Nieuwjaar wensen

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1-1-2013 R.Productions Happy New Year 2013 Snowynguyen biên dịch Hoa Phượng sưu tầm

Slide 3: 

Een kerstkaart met Một tấm thiệp Giáng Sinh với wat lieve woorden Những từ ngữ ngọt ngào En een goede wens Và một hy vọng tốt đẹp Die stuur ik jou van ganser harte Mà tôi thật lòng gửi đến bạn Van mens tot mens. Từ giữa chúng ta

Slide 6: 

Ik wens jou en hen die jou omringen Tôi chúc cho bạn và những người xung quanh mình Het allerbeste voor het nieuwe jaar Những gì tốt đẹp nhất cho năm mới Geluk in grote en in kleine dingen Hạnh phúc vui vẻ cho những điều lớn và nhỏ Maar bovenal gelukkig met elkaar. Nhưng trên tất cả là cùng nhau hạnh phúc

Slide 9: 

Ik wens je naast een vrolijk eind Tôi mong ước bạn cuối năm vui vẻ Ook een goed begin Cũng bắt đầu như thế En een jaar volkomen Và một năm thành công naar je zin Theo ước muốn của mình

Slide 12: 

Mijn wensje voor het nieuwe jaar Hy vọng của tôi cho năm mới Is duidelijk en klaar Rất trong sáng và sẵn sàng Een vriendelijk woord Một lời chân tình En een lieve lach Và một nụ cười ngọt ngào Wens ik jou voor elke dag. Tôi chúc cho bạn mỗi ngày.

Slide 15: 

Mooie herinneringen Những kỷ niệm đẹp zijn absoluut kostbaar Chắc chắn là quí báu Vergaar er heel veel Gặt hái rất nhiều In ‘t komend jaar… Trong năm tới...

Slide 18: 

Onthou van ‘t oude jaar Nhớ năm đã qua Slechts de allerbeste dagen Chỉ những ngày tốt đẹp nhất En ga met nieuwe moed Và đi tiếp với lòng can đảm mới Het gewisse onbekende tegemoet Chắc chắn là những điều chưa biết đến

Slide 21: 

De allerbeste wensen voor iedereen… Những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến mọi người Dat elke nieuwe dag Rằng mỗi ngày mới Jou ook vrede geven mag Bạn có thể mang lại hòa bình En bergen van geluk Và những ngọn núi của hạnh phúc Een heel jaar aan één stuk Một năm kế đến Veel liefde voor elkaar Và nhiều tình yêu cho nhau Een ongelooflijk goed jaar! Một năm vô cùng tốt đẹp

authorStream Live Help