NGÀY HỘI NGỘ CHSTHHDST- NAM CALI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NGÀY HÔI NGÔ HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH TRUNG HỌC HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG-NAM CALI 27.5.2012

PowerPoint Presentation:

NHẠC KHÚC(CUNG TIẾN):HOÀI CẢM-PIANO ẢNH:VAN NGUYEN pps:ntb

authorStream Live Help