Forget-Me-Not - Nguoi Phuong Nam (Short Version)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Forget-Me-Not Người Phương Nam

PowerPoint Presentation:

Một lòai hoa bé nhỏ không hương Màu xanh blue nhạt thật khiêm nhường To be called Forget-Me-Not Nhắc nhở đời xin hãy luyến thương

PowerPoint Presentation:

Giữa rừng hoa lộng lẫy sắc hương Forget- Me-Not quá tầm thường Mấy ai biết rằng hoa hiện hữu Nếu không bất chợt gặp bên đường

PowerPoint Presentation:

Trong cõi đời gian xảo đảo điên Forfet -Me-Not vẫn ngoan hiền Lòai hoa muôn đời là biểu tượng Cho chân thành , thân ái , trung kiên

PowerPoint Presentation:

Hoa xanh còn tên gọi “ Lưu Ly” Forget-Me-Not , could you please! Dẫu hôm nay sẽ thành quá khứ Dẫu mai này đời sẽ chia ly !...

PowerPoint Presentation:

Forget-Me-Not Một lòai hoa bé nhỏ không hương Màu xanh blue nhạt thật khiêm nhường To be called Forget-Me-Not Nhắc nhở đời xin hãy luyến thương Giữa rừng hoa lộng lẫy sắc hương Forget- Me-Not quá tầm thường Mấy ai biết rằng hoa hiện hữu Nếu không bất chợt gặp bên đường Trong cõi đời gian xảo đảo điên Forfet -Me-Not vẫn ngoan hiền Lòai hoa muôn đời là biểu tượng Cho chân thành , thân ái , trung kiên Hoa xanh còn tên gọi “ Lưu Ly” Forget-Me-Not, could you please! Dẫu hôm nay sẽ thành quá khứ Dẫu mai này đời sẽ chia ly !... Thơ : Người Phương Nam Thực hiện : DuD u

authorStream Live Help