kyyeutinhoctroPPS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KỶ YẾU TÌNH HỌC TRÒ

PowerPoint Presentation:

Chân thành cám ơn Anh Vân Nguyễn , anh Tâm Quách , anh KT (VN), chị Kim Ba , cô Trần Thị Bé , Chị Tố Kim, chị Ngọc Ánh và CHSHD khắp nơi đã đóng góp hình ảnh & thông tin cho việc hoàn thành kỷ yếu này . Chúng tôi rất mong nhận được hình ảnh từ quí CHSHD khắp nơi gửi về cho chúng tôi hoàn thành kỷ yếu tiếp theo . Snowynguyen 2012

authorStream Live Help