TINHYEUHOANGIDIEUPHAN2pps

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KỶ YẾU TÌNH YÊU HOÀNG DiỆU

PowerPoint Presentation:

Anh Vân Nguyễn , anh Tâm Quách , anh KT ( VN ), chị Kim Ba , cô Trần Thị Bé , và CHSHD khắp nơi đã đóng góp hình ảnh & thông tin cho việc hoàn thành kỷ yếu này . Chúng tôi rất mong nhận được hình ảnh từ quí CHSHD khắp nơi gửi về cho chúng tôi hoàn thành kỷ yếu tiếp theo . Thơ Cô Trần Thị Bé Snowynguyen 2012 Chân thành cám ơn

authorStream Live Help