kyyeuhoctro2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KỶ YẾU TÌNH YÊU HỌC TRÒ

Chân thành cám ơn :

Chân thành cám ơn Cô Trần Thị Bé ( Bỉ ) Thầy Vũ Phan ( Mỹ ) Thầy Tư Thiếp ( Úc châu ) Thầy Chánh Quốc ( VN ) Cô Hoàng Anh ( Mỹ ) Anh Thành Khánh ( VN ) Anh Vân Nguyễn ( Mỹ ) Anh Tâm Quách ( Mỹ ) Chị Lâm Hoàng Yến ( VN ) Chị Thanh Quyên ( VN ) Chị Ngọc Ánh ( Mỹ ) Chị Hồng Nhan ( Mỹ ) Chị Thực Huệ ( Pháp ) Chị Thực Vân ( Pháp ) Chị Kim Ba ( Mỹ ) Chị Tố Kim ( Úc châu ) Anh Đình Vinh ( Mỹ ) Chị Ánh Ryan ( Mỹ ) Chị Ngọc Thủy ( Úc châu ) Anh Đăng Khoa ( Úc châu ) Anh Hoàng Minh ( VN ) Lê Vĩnh Trương ( VN ) Nguyễn Thị Liên ( VN ) Anh Sinh Mã (Canada) Anh Chung Lâm ( Mỹ ) Chị Minh Giang ( Mỹ ) Chị Thanh Thủy ( Mỹ ) Anh Phúc Nguyễn (Canada) Chị Xuân Nga (Canada) Chị Châu Tăng ( Mỹ ) Cùng Thầy Cô Và CHSHD khắp nơi CHSHD châu Âu Summer 2012 Snowynguyen

authorStream Live Help