lan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 1 thế giới của lan & hoa Am nhạc: goi nguoi yeu dau khanh Ly

Bạch Hạc Lan  còn gọi là Heron Orchid   :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 2 Bạch Hạc Lan còn gọi là Heron Orchid

Slide 3:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 3

Slide 4:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 4

Slide 5:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 5

Slide 6:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 6

Slide 7:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 7

Slide 8:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 8

Slide 9:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 9

Slide 10:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 10

Slide 11:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 11

Slide 12:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 12

Slide 13:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 13

Slide 14:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 14

Slide 15:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 15

Slide 16:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 16

hoa sim:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 17 hoa sim

mua:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 18 mua

thiên lý:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 19 thiên lý

hải đường:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 20 hải đường

cúc:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 21 cúc

mười giờ:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 22 mười giờ

mãn đình hồng:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 23 mãn đình hồng

đào:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 24 đào

mai:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 25 mai

hồng:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 26 hồng

phượng:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 27 phượng

hoa lục bình:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 28 hoa lục bình

anh đào:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 29 anh đào

koniko:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 30 koniko

quỳnh hương:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 31 quỳnh hương

mimosa vàng:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 32 mimosa vàng

cát tường:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 33 cát tường

đổ quyên:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 34 đổ quyên

không tên:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 35 không tên

vân anh:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 36 vân anh

giọt tuyết :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 37 giọt tuyết

Thược dược :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 38 Thược dược

Hoa Sapa :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 39 Hoa Sapa

Hoa đèn cầy :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 40 Hoa đèn cầy

Hoa Ngọc Hân :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 41 Hoa Ngọc Hân

“Khiết bông” !!!:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 42 “Khiết bông” !!!

hoa khoai tây:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 43 hoa khoai tây

Hoa Ru By :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 44 Hoa Ru By

hoa mận:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 45 hoa mận

Đăng Tiêu. :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 46 Đăng Tiêu.

hoa táo:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 47 hoa táo

Móng cọp xanh :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 48 Móng cọp xanh

Hồng tú cầu :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 49 Hồng tú cầu

verbena :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 50 verbena

Pense' vàng :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 51 Pense' vàng

Sen đất :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 52 Sen đất

Trà mi :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 53 Trà mi

Hoa bất tử :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 54 Hoa bất tử

Chuổi ngọc :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 55 Chuổi ngọc

Cỏ tiên :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 56 Cỏ tiên

cúc:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 57 cúc

hương phấn :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 58 hương phấn

sen:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 59 sen

Thailan orchid :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 60 Thailan orchid

tullip:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 61 tullip

hoa đào năm ngoái còn cười gió đông:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 62 hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

bướm & hoa:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 63 bướm & hoa

râu mèo:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 64 râu mèo

que diêm:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 65 que diêm

hoa dại:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 66 hoa dại

vẳng trong gió thoảng tiếng ai cười phảng phất hương đưa chẳng thấy người hương tóc hay là hương cỏ dại tìm hoài, chỉ thấy lá vàng rơi !!! :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 67 vẳng trong gió thoảng tiếng ai cười phảng phất hương đưa chẳng thấy người hương tóc hay là hương cỏ dại tìm hoài, chỉ thấy lá vàng rơi !!!

Slide 68:

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 68

Khoe sắc hương trời, nắng chói chang Rung rinh cùng gió, ánh hoa vàng Nghệ nhân kẻ hỏi: Hoa gì đó? Lan! :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 69 Khoe sắc hương trời, nắng chói chang Rung rinh cùng gió, ánh hoa vàng Nghệ nhân kẻ hỏi: Hoa gì đó? Lan!

đêm qua nằm mộng thấy là hoa tỉnh dậy còn trơ : ta với ta thảng thốt tìm quanh hương phảng phất mơ hồ lãng đãng bóng ai xa ! minhhien@ tặng KKC – Ngọc Yến – HD và các bạn chăm sóc vườn hoa SPLA :

Wednesday, April 27, 2011 minhhien@ 70 đêm qua nằm mộng thấy là hoa tỉnh dậy còn trơ : ta với ta thảng thốt tìm quanh hương phảng phất mơ hồ lãng đãng bóng ai xa ! minhhien@ tặng KKC – Ngọc Yến – HD và các bạn chăm sóc vườn hoa SPLA

authorStream Live Help