Ben Tre My Tho_tren Ben song Buon

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Bến Tre & Mỹ Tho Trên Bến Sông Buồn Tác Giả: Chưa tìm ra Giọng Ca: Hương Lan – Thanh Tuyền Huỳnh Chiếu Đẳng 3-Fev-2009

Slide 21:

Thưa quí bạn hình ảnh chưa được ưng ý vì quá nhỏ, nhiều noise, màu sắc cũng kém. Lỡ làm ra slide show nầy rồi thôi thì mời quí bạn xem đỡ.

authorStream Live Help