Doi ca thien thu tieng Me cuoi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười Trần trung Đạo

Slide 2:

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người Tiếng ai như tiếng lá thu rơi

Slide 3:

Mười năm mẹ nhỉ mười năm lẻ Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

Slide 4:

Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê

Slide 5:

Mười năm tóc mẹ màu tang trắng Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

Slide 6:

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn Bên đời gió tạt với mưa tuôn

Slide 7:

Con đi góp lá ngàn phương lại Đốt lửa cho đời tan khói sương

Slide 8:

Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao

Slide 9:

Mẹ xa xôi quá làm sao với Biết đến bao giờ trông thấy nhau

Slide 10:

Mẹ ơi đừng khóc hãy ráng chờ Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ

Slide 11:

Đau thương con viết vào trong lá Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

Slide 12:

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi

Slide 13:

Ví mà tôi đổi thời gian được Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười

Slide 14:

Ví mà tôi đổi thời gian được Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười

Slide 15:

Doanhdoanh thực hiện Vu Lan 2007

authorStream Live Help