Yem dao

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Đàn bà thắt đáy lưng ong Đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con.

PowerPoint Presentation:

Hỡi cô yếm trắng lòa lòa Yếm nhiễu, yếm vóc, hay là trúc bâu Hay là lụa bạch bên Tàu Người cắt cũng khéo, người khâu cũng tài.

PowerPoint Presentation:

Gió xuân tốc dải yếm đào Anh trông thấy oản sao không vào thắp hương.

PowerPoint Presentation:

Con cò đỗ cọc cầu ao Phất phơ hai dải yếm đào gió bay. Em về giục mẹ cùng thầy Cắm sào đợi nước biết ngày nào trong?

PowerPoint Presentation:

Hỡi cô mặc áo yếm hồng Đi trong đám hội có chồng hay chưa? Hỡi cô yếm thắm răng đen Muốn lên mạn ngược ngồi thuyền cùng anh!

PowerPoint Presentation:

Cô kia yếm trắng lòa lòa Lại đây đập đất trồng cà với anh Bao giờ cà chín cà xanh Anh cho một quả để dành mớm con.

PowerPoint Presentation:

Đàn ông đóng khố đuôi lươn Đàn bà mặc yếm hở lườn mới xinh.

PowerPoint Presentation:

Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím Em có chồng rồi trả yếm cho anh Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh Yếm em em mặc, yếm chi anh đòi.

PowerPoint Presentation:

Ước gì sông rộng chừng gang Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi.

PowerPoint Presentation:

Ở gần mà chẳng sang chơi Để em ngắt ngọn mùng tơi bắc cầu Mùng tơi chẳng bắc được đâu Em cởi dải yếm bắc cầu anh sang.

PowerPoint Presentation:

Thuyền anh mắc cạn lên đây Mượn đôi dải yếm làm dây kéo thuyền.

PowerPoint Presentation:

Ước gì dải yếm em to Để em buộc lấy mũi đò kéo lên. Ước gì dải yếm em bền Để em buộc lấy kéo lên trên bờ. Ước gì dải yếm em dài Để em buộc lấy những hai anh chàng.

PowerPoint Presentation:

Hỡi cô yếm thắm kia là Lại đây anh gởi lược ngà cùng gương Gửi cho đi nhớ về thương Gửi cho đến chốn buồng hương lạnh lùng.

PowerPoint Presentation:

Trời mưa trời gió kìn kìn Đắp đôi dải yếm gấp nghìn chăn bông.

PowerPoint Presentation:

Đêm nằm đắp chục chiếc chăn Làm sao sánh được ấm bằng yếm em!

PowerPoint Presentation:

Trời mưa lấy yếm mà che Có anh đứng gác còn e nỗi gì?

PowerPoint Presentation:

Hỡi cô yếm trắng lòa xòa! Sao cô không bảo mẹ già nhuộm thâm? Ước gì anh được ở gần, Ðể anh nhuộm hộ thấm nhuần công anh!

PowerPoint Presentation:

Kiếp sau đừng hóa ra người Hóa ra dải yếm buộc người tình nhân.

PowerPoint Presentation:

Hỡi cô yếm thắm đeo bùa Bố mẹ có bán anh mua nửa người Anh mua từ rốn đến đùi Từ bụng đến mặt, mặc trời với em.

PowerPoint Presentation:

Khi xưa ở với mẹ cha Một năm chín yếm, xót xa trong lòng. Từ khi em về nhà chồng Chín năm một yếm, em lật trong ra ngoài.

PowerPoint Presentation:

Yếm thắm mà nhuộm hoa nương Cái răng hạt đỗ làm tương anh đồ! Yếm thắm mà vã nước hồ Vã đi vã lại anh đồ yêu đương!

PowerPoint Presentation:

Ba cô đội gạo lên chùa Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư. Cô về, sư ốm tương tư Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu. Ai làm cho dạ sư sầu, Cho ruột sư héo như bầu đứt dây?

PowerPoint Presentation:

Ba cô đội gạo lên chùa Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư. Cô về, sư ốm tuơng tư Ốm lăn ốm lóc để sư trọc đầu. Muốn ăn đậu phụ tương dầu Mài dao đánh kéo gọt đầu đi tu.

PowerPoint Presentation:

Trầu em têm tối hôm qua Buộc trong dải yếm mở ra mời chàng.

PowerPoint Presentation:

Khăn nhỏ đuôi gà cao Em đeo dải yếm đào Quần lĩnh áo the mới Tay cầm nón quai thao.

PowerPoint Presentation:

Chiều quê ra đứng cổng làng, Gặp cô yếm thắm, ô hàm răng đen! Chiều quê hóng mát đầm sen, Kìa cô yếm thắm cười duyên đậm đà. Chiều quê thơ thẩn ruộng cà, Giọng cô yếm thắm sao mà véo von! Chiều quê trong lúa xanh non, Vẫn cô yếm thắm xinh ròn ngây thơ… Năm năm cỏ vẫn xanh bờ, Yếm phai mầu thắm, đôi gò má răn!

PowerPoint Presentation:

Mình về mình có nhớ chăng Ta về như lạt buộc khăn nhớ mình Ta về ta cũng nhớ mình Nhớ yếm mình mặc, nhớ tình mình trao.

PowerPoint Presentation:

Một thương tóc bỏ đuôi gà Hai thương ăn nói mặn mà có duyên Ba thương má lúm đồng tiền Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua Năm thương cổ yếm đeo bùa ...

PowerPoint Presentation:

Dưới mặt nước chói lòa yếm đỏ Trên bầu trời rạng tỏ mây xanh. Từ ngày chia rẽ em, anh Nước trời còn đó, ai đành phụ nhau!

PowerPoint Presentation:

Gái một con trông mòn con mắt Gái hai con, con mắt liếc ngang Ba con cổ ngoảnh, răng vàng Bốn con quần áo đi ngang khét mù Năm con tóc rối tổ cu Sáu con yếm trụi, váy dù vắt ngang.

PowerPoint Presentation:

Nào đâu cái yếm lụa sồi Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân Nào đâu cái áo tứ thân Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

PowerPoint Presentation:

Lả lơi cho rách yếm ra Về nhà dối mẹ yếm hoa không bền!

PowerPoint Presentation:

From: To:

authorStream Live Help