Bai tho TINH TUYET VONG - Khai Hung - ML-TMS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Bài thơ họa: Minh Lương-Trương Minh Sung Hình ảnh : Tranh - Vladimir Volegov Nhạc : Clayderman - Piano Bài thơ : TÌNH TUYỆT VỌNG Dịch giả Khái Hưng ...........

Slide 2:

TÌNH TUYỆT VỌNG Lòng ta chôn một khối tình Tình trong giây phút mà thành thiên thu Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu Mà người gieo thảm như hầu không hay. Bài thơ TÌNH TUYỆT VỌNG Dịch giả Khái Hưng

Slide 3:

Hỡi ơi ! Người đó ta đây Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân ? Dẫu ta đi trọn đường trần Chuyện riêng há dám một lần hé môi .

Slide 4:

Người dầu ngọc nói hoa cười Nhìn ta như thể nhìn người không quen Đường đời lặng lẽ bước tiên Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình .

Slide 5:

Một niềm tiết liệt đoan trinh Xem thơ nào biết có mình ở trong Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng : “Người đâu tả ở mấy giòng thơ đây”. …………………… Dịch giả Khái Hưng

Slide 6:

Bài thơ họa: TÌNH TUYỆT VỌNG Minh Lương Trương Minh Sung

Slide 7:

Bài thơ họa: TÌNH TUYỆT VỌNG Đời anh chôn dấu mối tình Nỗi niềm ấp-ủ riêng mình bao thu. Tình câm thật khổ lắm ru ! Nhưng nàng chẳng biết mịt-mù nào hay. Than ơi ! buồn khổ đắng cay Cô đơn lẻ bóng đêm dài một thân. Đến khi từ giả cõi trần Đành ôm tình lỡ ngại ngần hở môi. Dáng nàng tuyệt sắc nói cười Vô tư lạnh nhạt với người thân quen. Bước đi yểu điệu gót tiên Vô tình giẵm nát ngay trên mảnh tình. Luân thường giữ vẹn tiết trinh Đọc thơ chẳng biết chuyện mình ẩn trong. Ngây thơ nàng nghĩ trong lòng " Ai người bày tỏ những giòng thư đây !" ………. Minh Lương Trương Minh Sung

..:

.. Bài thơ TÌNH TUYỆT VỌNG Dịch giả Khái Hưng Bài thơ họa: TÌNH TUYỆT VỌNG Minh Lương Trương Minh Sung

Slide 9:

Bài thơ : TÌNH TUYỆT VỌNG Dịch giả Khái Hưng .............. Bài thơ họa: TÌNH TUYỆT VỌNG Minh Lương - Trương Minh Sung Hình ảnh : Tranh - Vladimir Volegov Nhạc : Clayderman - Piano PPS : Bùi Phương

authorStream Live Help