Trái Tim Giải Thoát - TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Trái Tim Giải Thoát Việt Dịch : Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy -Ph ượ ng

Slide 2:

5 quy luật đơ n giãn để sống hạnh phúc

Slide 3:

1. Cởi bỏ thù hận trong tim .

Slide 4:

2. Xoá tan lo lắng trong đầ u .

Slide 5:

3 . Sống giản dị .

Slide 6:

4. Cho nhiều thêm .

Slide 7:

5. Bớt đò i hỏi , hãy tin vào phép lạ .

Slide 8:

Không ai có thể trở về quá khứ để làm lại từ đầ u …

Slide 9:

Nh ư ng ai cũng có thể bắt đầ u từ lúc này để làm mới đ oạn cuối .

Slide 10:

Trời không hứa ngày không khổ , c ườ i không buồn , nắng không m ư a, nh ư ng Trời có hứa sức mạnh cho ngày , bình an cho n ướ c mắt , ánh sáng cho lối đ i .

Slide 11:

Thất vọng trì bạn lại nh ư đụ ng ổ gà , nh ư ng sau đó bạn sẽ thích con đườn g bằng phẳng .

Slide 12:

Đừng đứ ng trong ổ gà quá lâu .

Slide 13:

Đi tiếp !

Slide 14:

Khi thất chí vì không đạ t đư ợc cái mình muốn , cứ ngồi đó và vui vẻ -- Trời đã đị nh sẵn cái hay h ơ n cho bạn .

Bất cứ chuyện gì xảy ra, tốt hay xấu, hãy nghĩ xem nó có nghĩa gì.:

Bất cứ chuyện gì xảy ra , tốt hay xấu , hãy nghĩ xem nó có nghĩa gì .

Mọi sự trên đời đều có một mục đích chung -- dạy bạn khóc ít, cười nhiều. :

Mọi sự trên đờ i đề u có một mục đí ch chung -- dạy bạn khóc ít , c ườ i nhiều .

Không ép ai yêu mình được...:

Không ép ai yêu mình đượ c...

Ta chỉ có thể làm người đáng yêu, phần còn lại thì tuỳ người khác. :

Ta chỉ có thể làm ng ườ i đá ng yêu , phần còn lại thì tuỳ ng ư ời khác .

Thà mất tự ái với người mình yêu, còn hơn mất người mình yêu vì tự ái. :

Thà mất tự ái với ng ườ i mình yêu , còn h ơ n mất ng ườ i mình yêu vì tự ái .

Ta mãi tốn công tìm đúng người để yêu, và tìm lỗi của người yêu, thay vì cứ hoàn thiện tình yêu đang có. :

Ta mãi tốn công tìm đú ng ng ườ i để yêu , và tìm lỗi của ng ườ i yêu , thay vì cứ hoàn thiện tình yêu đ ang có .

Đừng bao giờ từ bỏ bạn cũ...:

Đừng bao giờ từ bỏ bạn cũ ...

Sẽ không bao giờ tìm ra người thay thế!:

Sẽ không bao giờ tìm ra ng ư ời thay thế !

Tình bạn như rượu quí, Càng lâu năm, càng ngon. :

Tình bạn nh ư r ượ u quí , Càng lâu n ă m, càng ngon .

Slide 24:

Hoa cúc vàng cho bạn …

Slide 25:

Việt dịch : Trần Đình Hoành & Trần Lê Tuý -Ph ượ ng và con đườ ng thanh tịnh … Thank you for the creator of this PPS and all of the unkn ow n photographers

authorStream Live Help