QUANG HOP VA NANG SUAT CAY TRONG

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kính chào quý thầy cô và các em học sinh!

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào? Nêu vai trò của nguyên tố khoáng trong quang hợp?

PowerPoint Presentation:

BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

PowerPoint Presentation:

I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất cây trồng ?

PowerPoint Presentation:

Sản phẩm thu hoạch của cây trồng có: C = 45% O = 42 – 45% H = 6,5% Chiếm 90-95% BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

PowerPoint Presentation:

Cây hồ tiêu Cây khoai tây Cây Lan hài hồng Cây cao su Củ Mủ Hoa Quả và hạt BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

PowerPoint Presentation:

Quan sát hình và cho biết vì sao tăng diện tích lá lại có thể điều tiết quá trình quang hợp? BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG II. TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA ĐIỀU KHIỂN QUANG HỢP

PowerPoint Presentation:

BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG II. TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA ĐIỀU KHIỂN QUANG HỢP

PowerPoint Presentation:

BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG II. TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA ĐIỀU KHIỂN QUANG HỢP

PowerPoint Presentation:

Lúa hiệu suất quang hợp 0,5-1,5% Vi tảo Chlorella hiệu suất quang hợp 5% BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG II. TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA ĐIỀU KHIỂN QUANG HỢP

PowerPoint Presentation:

Củng cố

PowerPoint Presentation:

Câu 1: Năng suất kinh tế là: Toàn bộ năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây. Tổng lượng chất khô tích luỹ được trong mỗi phút trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng. Tổng lượng chất khô tích luỹ được trong mỗi ngày trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng. Một phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây. BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Năng suất kinh tế được quyết định chủ yếu bởi yếu tố nào sau đây? Cường độ quang hợp Dinh dưỡng khoáng hợp lý Chế độ nước đầy đủ Khả năng vận chuyển và tích lũy chất hữu cơ BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

PowerPoint Presentation:

Câu 3: Trong các biện pháp sau đây, biện pháp nào có hiệu quả nhất để làm tăng diện tích lá? Bón phân đủ liều lượng Tưới nước hợp lý Mật độ gieo trồng phù hợp Phòng trừ sâu bệnh BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

PowerPoint Presentation:

Biện pháp Cách tiến hành 2. Tăng cường độ quang hợp 1. Tăng diện tích lá 3. Tăng hệ số kinh tế Chăm sóc : Phòng trừ sâu hại lá, bón phân, tưới nước hợp lí, … Tuyển chọn và tạo mới các giống cây trồng có cường độ quang hợp cao. Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỉ lệ cao. Biện pháp tăng năng suất cây trồng BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

PowerPoint Presentation:

Cám ơn quý thầy cô và các em học sinh

authorStream Live Help