bai 23-Hướng động (Sinh học 11)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: nguyenkienhuyen (68 month(s) ago)

đc r�i

By: phonglan6585 (68 month(s) ago)

sao khong donwn dc ban

By: nguyenkienhuyen (68 month(s) ago)

được rồi đó minh chọn nhầm

 

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Môn Sinh học Lớp 11 GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II - CẢM ỨNG A. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT B. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

Yếu tố nào kích thích sự hoạt động của rễ? Cây mọc ở bờ ao Ao  Rễ cây phát triển về phía nguồn nước → Nguồn nước Rễ cây GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

Cây được chiếu sáng từ 1 phía  Cành, lá phát triển về phía nguồn sáng. Yếu tố nào kích thích sự hoạt động của cành và lá? →Ánh sáng GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

Nguồn nước, nguồn sáng là những kích thích từ môi trường.  Đó là sự phản ứng lại các kích thích từ môi trường. Tại sao rễ, cành, lá lại có hướng phát triển như vậy? →Tính cảm ứng ở thực vật GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

A. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT Tính cảm ứng l à khả năng của TV phản ứng với sự kích thích. Tính cảm ứng Hướng động Ứng động GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

BÀI 23: HƯỚNG ĐỘNG I. KHÁI NIỆM VỀ HƯỚNG ĐỘNG II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG III. VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

I. KHÁI NIỆM VỀ HƯỚNG ĐỘNG 1. Khái niệm Chiếu sáng từ 1 phía Trong tối hoàn toàn Chiếu sáng từ mọi phía Ánh sáng a b c Quan sát hình sau và hoàn thành phiếu học tập sau:

PowerPoint Presentation:

Hình Cảm ứng của cây non với điều kiện chiếu sáng Chiếu sáng từ 1 phía Tối hoàn toàn Chiếu sáng mọi phía Thân cây non hướng về nguồn sáng Cây non mọc vốn lên và có màu vàng úa Cây non mọc thẳng, cây khỏe, lá có màu xanh lục. Điều kiện chiếu sáng Phản ứng sinh trưởng của cây non Ánh sáng

PowerPoint Presentation:

Hướng động là gì? Là hình thức phản ứng của 1 cơ quan thực vật đối vớ i tác nhân kích thích từ một hướng xác định. I. KHÁI NIỆM VỀ HƯỚNG ĐỘNG 1. Khái niệm VD: Cuống lá, thân, tua hướng tới hoặc tránh xa nguồn kích thích GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

Tốc độ sinh trưởng ở 2 phía đối diện của thân cây non không đồng đều. Khi chiếu sáng từ 1 hướng, 2 phía của thân cây non sinh trưởng như thế nào như thế nào ? 2. Cơ chế Phía không được chiếu sáng tế bào sinh trưởng nhanh Phía được chiếu sáng tế bào sinh trưởng chậm Ánh sáng GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

Tại sao có sự ST không đều của các TB ở 2 phía ngọn thân? AUXIN TB sinh trưởng chậm Tế bào sinh trưởng nhanh Di chuyển xu ống đều 2 phía TB 2 bên đối diện sinh trưởng đều Auxin di chuyển về phía không được chiếu sáng AIA Nguyên nhân : có sự phân bố không đều của hoocmon auxin dưới tác động của kích thích. Ánh sáng

PowerPoint Presentation:

Kích thích Hướng động dương Hướng động âm 3. Các dạng hướng động Hướng động dương (+) Hướng động âm (-) Dạng hướng động Hoạt động sinh trưởng Hướng tới nguồn kích thích Tránh xa nguồn kích thích TB phía không được kích thích sinh trưởng nhanh hơn so với TB phía được kích thích TB phía không được kích thích sinh trưởng chậm hơn so với TB phía được kích thích Cơ chế

PowerPoint Presentation:

Tế bào sinh trưởng chậm Tế bào sinh trưởng nhanh AIA Rễ cây Ánh sáng Lượng auxin cao ức chế sinh trưởng Tế bào sinh trưởng chậm Tế bào sinh trưởng nhanh Auxin kích thích sự sinh trưởng AIA Ngọn cây Ánh sáng Hướng động âm Hướng động dương

PowerPoint Presentation:

Tuỳ thuộc vào tác nhân KT từ 1 hướng mà hướng động được chia thành 4 kiểu chính: - Hướng sáng - Hướng hoá - Hướng trọng lực - Hướng nước II – CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

 Thân hướng trọng lực ? 1. Hướng trọng lực  Rễ hướng trọng lực ? Đất Hạt đậu

THÍ NGHIÊM CHỨNG MINH TÍNH HƯỚNG TRỌNG LỰC ÂM CỦA THÂN:

(bắt đầu thí nghiệm) 1.5h sau đó THÍ NGHIÊM CHỨNG MINH TÍNH HƯỚNG TRỌNG LỰC ÂM CỦA THÂN GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

Thân Rễ a. c. b. d.

PowerPoint Presentation:

 Rễ cây hướng sáng  Thân cây hướng sáng ? ? 2. Hướng sáng GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

a. Ánh sáng đều b . Ánh sáng 1 phía Hướng sáng

Hướng sáng:

Hướng sáng GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

 Rễ hướng nước ? 3. Hướng nước Mùn ẩm Chậu có nhiều lỗ hổng GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

 Rễ hướng hoá ? 4. Hướng hóa Bình xốp đựng phân bón K, P.. Bình xốp đựng hoá chất độc GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

Hướng tiếp xúc GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

Hướng tiếp xúc GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

Thảo luận nhóm hoàn thành PHT số 2 GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

PHIẾU HỌC TẬP 2 Các kiểu hướng động Tác nhân Đặc điểm Vai trò Hướng trọng lực Hướng sáng Hướng nước Hướng hóa GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP 2 Các kiểu hướng động Tác nhân Đặc điểm Vai trò Hướng trọng lực Hướng sáng Hướng nước Hướng hóa  Rễ: hướng sáng(-)  Thân: hướng sáng (+)  Rễ: hướng trọng lực (+)  Thân: hướng trọng lực(-)  Rễ: hướng nước (+)  Rễ hướng đến các chất dinh dưỡng: hướng hóa (+)  Rễ tránh xa chất độc: HH (-) Trọng lực Ánh sáng Nước Các hóa chất Bảo đảm sự phát triển của bộ rễ, cố định vững chắc cây. Tìm tới nguồn sáng để quang hợp. Giúp thực hiện trao đổi nước. Giúp cây tìm các chất dinh dưỡng.

PowerPoint Presentation:

Hướng động giúp cây thích nghi đối với sự biến đổi của điều kiện môi trường để tồn tại và phát triển. III – VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT Khi điều kiện MT thay đổi, hướng động có vai trò gì? GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi Nhóm 1: Nêu ứng dụng của hướng đất trong trồng trọt? Nhóm 2: Nêu ứng dụng của hướng sáng trong trồng trọt? Nhóm 3: Nêu ứng dụng của hướng nước trong trồng trọt? Nhóm 4: Nêu ứng dụng của hướng hóa trong trồng trọt? GV: Nguyễn Kiến Huyên – CVA – Đăk Nông

PowerPoint Presentation:

Câu 1. Thế nào là vận động hướng động ở TV? b. Là sự vận động sinh trưởng của cây về phía tác nhân kích thích của môi trường. a. Là sự vận động sinh trưởng của cây theo 1 hướng xác định. c. Là sự vận động chỉ theo chiều thuận (hướng động dương). d. Là sự vận động chỉ theo chiều nghịch (hướng động âm). CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

Câu 2. Nguyên nhân của hướng động ở TV? a. Sự tác động không đồng đều của nhiệt độ môi trường. b. Sự tác động không đồng đều của nhiệt độ và độ ẩm. c. Sự phân bố hoocmon auxin không đồng đều tại 2 phía của cơ quan thân và rễ. d. Sự cạnh tranh của cây trong môi trường nghèo chất dinh dưỡng.

PowerPoint Presentation:

Câu 3. Các kiểu hướng động dương của rễ là: a. Hướng đất, hướng nước, hướng sáng. b. Hướng đất, hướng hóa, hướng sáng. c. Hướng đất, hướng nước, hướng hóa. d. Hướng sáng, hướng nước, hướng hóa.

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn thầy cô và các em học sinh

authorStream Live Help